The Dynamics in the Caucasus Today, 9 Mayıs 2016

CESD ile CIES tarafından ortaklaşa düzenlenen “The Dynamics in the Caucasus Today” konulu panel 9 Mayıs 2016 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde düzenlenmiştir. Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Prof. Dr. Mitat Çelikpala ve Mütevelli Heyeti Üyesi E. BE Ünal Çeviköz ile Georgetown Üniversitesi’nden Dr. Brenda Shaffer’in konuşmacı olarak katılığı panel CIES direktörü Yrd. Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou tarfından yönetilmiştir. Çok sayıda izleyicinin katıldığı konferansta, günümüzde Kafkaslarda siyasi, ekonomik ve enerji ile ilgili alanlarda etkin olan dinamikler tartihsel bakış açısıyla tartışılmıştır.


Int. Conf. on Energy Security and Geopolitics in the Eastern Mediterranean, 5-7 Mayıs 2016

CESD ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen “International Conference on Energy Security and Geopolitics in the Eastern Mediterranean” başlıklı konferans, 5-7 Mayıs 2016 tarihlerinde Kalkanlı’daki ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde gerçekleştirilmiştir. CESD Direktörü Prof.  Dr. Volkan Ş. Ediger’in eşbaşkanlığını yaptığı konferansta, KHAS Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın Onursal Başkan, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Doç. Dr. Ahmet Han ve Yrd. Doç.Dr. Gökhan Kirkil ise düzenleme kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür. Ayrıca, “International Conference on Energy Security and Geopolitics in the Eastern Mediterranean” konulu panelde Prof. Dr. Mustafa Aydın moderatör, Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Prof. Dr. Mitat Çelikpala ve Doç. Dr. Ahmet Han konuşmacı olarak yer almıştır.


Karaköy Rotary Klubü Konferansı, 21 Nisan 2016

Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, 21 Nisan 2016 tarihinde Hilton Bosphrorus’ta “Dünya ve Türkiye’de Enerji” konulu bir konferans vermiştir. Karaköy Rotary Klubü’nün aylık olarak düzenlediği etkinlikler kapsamında düzenlenen konferansa klüp üyelerinin ilgisi büyük olmuş ve konferans sonrasındaki tartışmalarda enerji alanındaki birçok konu ayrıntılarıyla ele alınmıştır.


69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-15 Nisan 2016

Bu yıl 69’uncusu düzenlenen Jeoloji Kurultayı Türkiye’nin uzun süreli kesintisiz sürdürülebilen ender etkinliklerinden biridir. Başkanlığı Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger tarafından yürütülen kurultayın bu yılki ana teması “Doğal Kaynakların Jeopolitikası” olarak belirlenmiştir. Kurultay boyunca, 39 farklı oturumda 186’sı sözlü olmak üzere toplam 278 sunum  gerçekleştirilmiş, oturumlarda kendi konularında 8 çağrılı konuşmacı yer almıştır. KHAS Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Uluslararası İlişkiler Bakış Açısıyla Enerji Doğal Kaynakların Jeopolitiği” başlıklı sunum ile kurultayın ana konuşmasını yapmıştır. Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, ayrıca, “Doğal Kaynakların Jeopolitikası Paneli”ni yönetmiştir.


Boden Hukuk Bürosu Konferansı, 30 Aralık 2015

Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger Boden Hukuk Bürosu’nda “Enerjide Küresel Trendler ve Türkiye” başlıklı bir konferans vermiştir. Büro personeli ile davetli konukların katıldığı toplantıda enerjide küresel trendler çerçevesinde Türkiye enerji sektörünün hukuki ve finansal boyutları tartışılmıştır. Boden Hukuk Bürosu, bünyesinde oluşturduğu Boden Academy vasıtasıyla bir süredir enerji konularında konferanslar düzenlemektedir.


CESD Danışma Kurulu Toplantısı, 3 Aralık 2015

CESD’nin ilk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Aralık 2015 Perşembe günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger (Müdür), Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kirkil (Müdür Yardımcısı), Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Doç. Dr. Meltem Şengün Ucal, Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi; Merkez Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç.Dr. Ahmet Yücekaya ile Danışma Kurulu Üyelerinden (alfabetik sırayla) Dr. Selahattin Anaç (TKİ Eski Genel Müdürü), Av. Değer Boden (Boden Hukuk Bürosu),            Haluk Direskeneli (Serbest Danışman, Almanya), Prof. Dr. İskender Gökalp (CNRS-ICARE Direktörü, Fransa), Prof.  Dr. Baha Karan (Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi), Dr. Uygar Özesmi (change.org. Genel Müdürü) ile Prof. Dr. Osman Sevaioğlu (ODTÜ Elektrik-Elektronik Müh. Böl.) iştirak etmişlerdir. CESD Direktörü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger’in açış konuşması ile başlayan toplantıda Danışma Kurulu Üyeleri merkezin kuruluş amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesinde yarar gördükleri faaliyetler hakkındaki tavsiye ve önerilerini paylaşmışlardır.


Inspiring The Young Leaders For Future Energy Roles, 9 Kasım 2015

Insipiring The Young Laders For Future Energy Roles etkinliği 9 Kasım 2015 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde düzenlenmiştir. Sektörün ileri gelenleri ile birlikte kariyerinin başında olan 120 civarında genç enerji çalışanın katıldığı etkinlikte, Enerji Eski Bakanlarından Hilmi Güler ile Katar Ekonomi ve Ticaret Eski Bakanı Şeyh Mohammed A. Althani de görüşlerini bildirmişlerdir. Açılış konuşmasını Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Mustafa Aydın yapmış, CESD Direktörü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger ise mesleki deneyimleri ışığından tavsiyelerde bulunmuş, liderlik yarışmasında jüri üyesi olarak görev yapmıştır.

Önceden belirlenen üç konunun bir tanesini seçerek makale hazırlayan katılımcılar arasından en iyilerine ödüllerin verildiği etkinlikte, ayrıca, çeşitli komiteler kurularak genç liderlerin enerji sektöründe daha fazla yer alabilmelerinin yolunu açaçak faaliyetlerde bulunmaları kararlaştırılmıştır.


Yeşil İş-Sürdürülebilir İş Zirvesi, 8-9 Ekim 2015

Yeşil İş-Sürdürülebilir İş Zirvesi, 8-9 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenmiştir. Bu yıl yedincisi düzenlenen zirve, Değişimin Yeni Paradigmaları teması ile gerçekleşmiştir. Sürdürülebilir kalkınma, etkin kaynak kullanımı, topluma, çevreye karşı sorumluluk ve kârlılık ekseninde yeni ve çarpıcı paradigmalar, çözüm önerileri ve küresel yaklaşımların tartışıldığı zirvede her kesimden paydaş yer alarak görüşlerini bildirmiştir. Zirvede ayrıca “Sürdürülebilir İş Ödülleri” de verilmiştir.

İlk kez 2014’te verilmeye başlanan Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin temel amacı, yılın başarılı sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirerek, iş dünyasına örnek oluşturmaktır. Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Zirvenin danışman kurulunda yer almış ve ayrıca jüri üyesi olarak da görev yapmıştır.


EERA (European Energy Research Alliance) Steering Committee Meeting , 28 Eylül 2015

Avrupa’daki 150’nin üzerinde üniversite ve araştırma merkezinden oluşan Avrupa Birliği’nin en geniş kapsamlı enerji araştırma birliği olan EERA’nın 16 müşterek programından biri olan "enerji politikaları ve teknolojilerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin degerlendirilmesi (E3S)" programının yıllık yönetim kurulu toplantısı, 28 Eylül2015 tarihlerinde İstanbul Şehir Üniversitesi’nde yapılmıştır. Toplantıya Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kirkil ve Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi katılmışlardır.

Toplantının başındaki genel değerlendirmelerin ardından Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kirkil tarafından KHAS-CESD’in çalışmaları tanıtılmış ve E3S müşterek programına adaylık başvurusu sunulmuştur. E3S Yönetim Kurulu oy birliği ile Kadir Has Üniversitesi’ni tam üyeliğe kabul etmiştir. KHAS-CESD bu üyelik ile AB’nin en yetkin ve en tecrübeli enerji araştırma gruplarına katılarak, bu gruplarla birlikte ortak AB-Horizon 2020 ve diğer ikili-çoklu proje başvuruları geliştirme şansını elde etmiştir.


Info Day on the 2016-2017 Horizon 2020 Work Program and Energy Brokerage Event, 14-16 Eylül 2015

“Secure, Clean and Efficienct Energy” başlıklı bilgilendirme ile B2B eşleştirme toplantıları 14-16 Eylül 2015 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenmiştir. “Temiz ve Etkin Enerji” başlıklı bilgilendirme toplantısının ilk günü, “Energy Union” konulu açılış konuşması ile başlamıştır. Toplantının ikinci günü, paralel oturumlar düzenlenerek enerjinin farklı konularındaki programlardaki güncel çağrılar ayrıntılarıyla değelendirilmiştir.

16 Eylül Çarşamba günü ise, 1300 civarında görüşmenin yapıldığı B2B toplantısı gerçekleştirilmiştir. KHAS CESD olarak bu toplantılarda, Fransız SCIC les Vents, Hollandalı Kingspan Group Plc. ve İsveçli Karita Research AB ile görüşülmüş ve özellikle sürdürülebilir enerji konularında işbirliği imkanları araştırılmıştır. Bunun yanı sıra çok sayıda temsilci ile de çeşitli vesilelerle görüşmeler yapılarak CESD tanıtılmış, merkezin irtibat ağı genişletilmeye çalışılmıştır. Bu toplantılara katılarak CESD’yi temsil eden Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, TÜBİTAK-Ufuk 2020 Seyahat Desteği Programı kapsamında desteklenmiştir.


AAPG “Üstün Hizmet Ödülü”, Eylül 2015

Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Amerikan Petrol Jeologları Derneği Başkanı John Hogg tarafından imzalanan belgeyle “Certificate of Merit” ile ödüllendirilmiştir. Her yıl sınırlı sayıda verilen “Üstün Hizmet Ödülü” derneğin en prestijli ödülleri arasında sayılmaktadır.

Ödül, Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger’e 14-17 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen ve kısaca AAPG 2014 ICE olarak adlandırılan uluslararası konferans nedeniyle verilmiştir. Türkiye Petrol Jeologları Derneği’nin (TPJD) ev sahipliğinde Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu konferansı, Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger’in başkanlığında, 13’ü yabancı ülkelerden, 24’ü Türkiye’de faaliyet gösteren çeşitli şirketlerden ve üniversitelerden katılımcılardan oluşan toplam 37 kişilik bir komite tarafından gerçekleştirilmiştir. Konferansa, AAPG tarihinde rekor bir sayı olan 800’den fazla bilimsel/teknik bildiri başvurusu yapılmış, bunların içinden 300 tanesi özenle seçilerek 60 oturumda sunulmuştur.


27th European Conference on Operational Research (EURO), 12-15 Temmuz 2015

EURO 2015 Konferansı, 12-15 Temmuz 2015 tarihlerinde University of Stratchlyde, Glasgow, İskoçya’da düzenlenmiştir. Toplantıya iştirak eden Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi, “Energy Market Modeling 2: Equilibrium Models” isimli davetli oturumu yönetmiştir. Yrd. Doç. Dr. Çelebi, ayrıca, “Comparison of Four Models of Near Equilibrium for a Centrally Dispatched Pool Market with Nonconvexities”  konulu bir bildiri  sunmuştur.


20. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi (IPETGAS 2015), 27-29 Mayıs 2015

20. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi-IPETGAS 2015, TMMOB Petrol Mühendisleri Odası, Türkiye Petrol Jeologları Derneği ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından 27-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ’ın Onursal Başkanlığı’nda ve TPAO ile BOTAŞ’ın resmi destekleyiciliğinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Kongre’de Türkiye ve çevresinde geleneksel ve geleneksel olmayan petrol ve doğal gaz faaliyetleri değerlendirilmiştir. Politikacılar, üst düzey bürokratlar, petrol endüstrisinin temsilcileri ve akademisyenler, biraraya getiren konferansa katılan Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, 27 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen ‘’Bölgesel Gelişmeler Işığında Türkiye'nin Enerji Arz Güvenliği’’ konulu panelin başkanlığını yaparak görüşlerini bildirmiştir.


38th IAEE International Conference, 25-27 Mayıs 2015

“Economic, Environmental, Technological and Security Challenges for Energy” ana temalı 38th IAEE International Conference, 25-27 Mayıs 2015 tarihlerinde Antalya’da düzenlenmiştir. 47 ülkeden 505 delegenin katıldığı konferans, çeşitli enerji konularının tartışıldığı önemli bir platform olmuştur.

Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, kurulduğu günden beri üyesi olduğu ve bir süre yönetim ve denetleme kurulu üyeliklerinde bulunduğu Enerji Ekonomisi Derneği-EED tarafından düzenlenen konferansın Uluslararası Program Komitesi’nde (IPC-International Program Committee) görev almıştır.


5. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı, 7-9 Mayıs 2015

CESD’nin ilk bilimsel etkinliği olan 5. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun desteğiyle ve Merkez Bankası Borsa İstanbul, Takasbank, TEİAŞ, BOTAŞ ve İGDAŞ  sponsorluğunda 7-9 Mayıs 2015 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Yerleşkesi’nde düzenlenmiştir.

Destekleyici kurum ve kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası uzmanların katıldığı konferansta, çeşitli enerji konuları ele alınmış, ayrıca, üst düzey bir katılımla, enerji borsası ve enerji terminali gibi Türkiye’nin enerji merkezi olma hedefleri ilk gün basına açık olarak gerçekleştirilen iki panelde değerlendirilmiştir. Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölüm Başkanı ve Enerji Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmiddin Bağdadioğlu ile CEVI Başkan Vekili ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baha Karan konferansın başkanlık görevini üstlenmişlerdir. Konferansın düzenleme kurulunda ise, çoğu CESD’den olmak üzere 34 uluslararası bilim insanı yer almıştır.


Hürriyet Daily News Ropörtajı, 4 Mayıs 2015

İngilizce olarak yayınlanan Hürriyet Daily News gazetesinden deneyimli gazeteci Barçın Yınanç’ın Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger ile yaptığı ropörtaj  4 Mayıs 2015 tarihinde yayınlanmıştır. “Precious Loneliness Works Against Energy Interests” başlığıyla yayınlanan makalede Prof. Dr. Ediger, son yıllarda Türkiye’nin özellikle bölgesinde giderek daha fazla yalnızlaştığına vurgu yaparak, bu durumun enerji ilişkilerine zarar verdiğini ve içinde bulunulan yüzyılda başarılı olunabilmenin önündeki en büyük engel olan enejride dışa bağımlşılık sorununun ancak bu durumun ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileciğini belirtmiştir.


TUROGE-14th International Oil and Gas Conference, 18-19 Mart 2015

Bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen TUROGE Uluslararası Petrol ve Gaz Konferansı, her zaman olduğu gibi petrol ve doğal gaz sektöründeki önemli paydaşları biraraya getirmiştir.  Konferansta düzenlenen “Petrol ve Gaz Nakliyesi ve Depolama Alt Yapısı: Güncel Durum, Eğilimler ve Ekonomik Faydalar” Paneli’nde Prof.Dr. Volkan Ş. Ediger moderatörlük görevini üstlenmiştir.