2015-İK-04

“Türkiye Elektrik Piyasası İçin Ekonomik Denge Modelleri: Piyasa Denge Modelleri İle Üretim/İletim Yatırım Modellerinin Bütünleştirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında (SOBAG-115K546 nolu ve 245.922TL bütçeli) desteklenmektedir. 30 ay süreli projenin yürütücülüğünü Yrd. Doç.Dr. Emre Çelebi yapmaktadır.

2013-DK-04

“ALERT-Anatolian pLateau climatE and Tectonic hazards” başlıklı proje EU
FP7-PEOPLE-2013-ITN tarafından desteklenmektedir. Universitaet Potsdam koordinatörlüğünde yürütülen projede 10 ortak ile KHAS’ın da içinde bulunduğu 5 asosye ortak (associated partner) yer almaktadır. 2017’ye kadar sürecek olan projede Prof.Dr. Volkan Ş. Ediger görev yapmaktadır.