EKONOMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ekonomi Yüksek Lisans Programı, katılımcıları “karamsar bilimin” aydınlık dünyasını keşfetmeye davet ediyor.

Ekonomi Yüksek Lisans Programı, katılımcıların önceki öğrenimlerinden bağımsız olarak ekonomi ve ekonomik politikalar hakkında düşünmelerini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Programın kazandırmayı hedeflediği yetkinlikler; mikroekonomi, makroekonomi ve istatistiksel yöntem bilgisini kapsamaktadır.

Program, İşletme Okulu çatısı altında yer alan her programda olduğu gibi, zorunlu ve seçmeli derslerde başlayan sınıf içi öğrenmeyi, eğitsel projeleri, yurtiçi ve yurtdışında alanında tanınmış misafir konuşmacılarla düzenlenen toplantıları ve mezunlar arası iletişimi zamanda ve mekânda bütünlük arz eden bir öğrenme süreci olarak ele almakta ve teori ile uygulama arasındaki köprünün sağlam biçimde kurulmasını amaçlamaktadır.

Ekonomi Yüksek Lisans Programının ekonomi politikalarını değerlendirmeye ve üretmeye dönük perspektifi, katılımcılarını piyasa mekanizmasını ve sınırlarını bilecek ve ekonomi politikalarının kamu faydasını hangi şartlarda azamileştireceğini değerlendirebilecek Politik Ekonomi ve Kalkınma Ekonomisi bilgi ve becerisi ile donatmaktadır. Katılımcılar, özel sektörde veya kamu kurumlarında ekonomi uzmanı olarak çalışabilecek altyapıya sahip olacak şekilde yetiştirilmektedir. Buna ek olarak, akademik yönelimli katılımcılar için yeni bilgi üretmeye yönelik bilgi ve araçlara da kapsamlı bir biçimde yer verilmektedir.

Profesyonel hayatta karşılaşılan problemler çoğunlukla eksik tanımlı problemler olup, alışılmış ders kitabı problemlerinde sağlanandan daha az ön bilgiyle daha yaratıcı çözümler bulunmasını gerektirir. Bu durum problem çözmeyi teknik bir prosedürden bir zanaata dönüştürmektedir. KHas İşletme Okulu'nda açılan programlar bu bilinci katılımcılara aktarmak için problem çözmeyi bir tasarım süreci olarak ele almaktadır. Önerilen programların tümünde hızlı ve etkili, sosyal ve çevresel sorumluluğu öne çıkaran, sürdürülebilirliği ve etik davranış kalıplarını esas alan bir tasarım kültürü öne çıkarılmaktadır.

Ekonomi Yüksek Lisans Programı katılımcıları, ekonomi dünyasının geniş bir yelpazedeki problemlerine analize dayalı ve uygulanabilir çözümler geliştirme yolunda bilgi birikimlerini ve kavrayışlarını geliştirme fırsatı bulacaklardır.