ZORUNLU DERSLER

Risk ölçümü, beklenen fayda, belirsizlik altında karar vermeye ilişkin temel teoremler, karar ölçütleri ve risk ölçüleri, risk tercihleri ve stokastik üstünlük, risk faktörleri ve kayıp değer dağılımları, risk altında üretim kararları, risk altında yatırım ve portföy seçimi kararları, risk altında antlaşma ve politika tasarımı yaklaşımı, tam ve tam olmayan piyasalarda olası bozukluk ve hasar taleplerine ilişkin değerleme ve fiyatlama, finansal risk yönetimi ve finansal türevler, aktüeryal riskler ve sigortacılık çözümsellikleri.
Bu ders öğrencilere varlık yönetimi, modern portföy teorisi ve sabit getirili portföy yönetim stratejilerini CAPM, arbitraj fiyatlama teorisini sunmak için tasarlanmıştır. Davranışsal finans kavramları, rasyonel yatırımcı davranışları, küresel varlık dağılımı ve varlık yönetimi finans sektörü uygulamaları da bu derste işlenecektir. Sayısal modeller Excel yazılımı ile öğretilecektir.
Yöneticiler, kurumların uzun vadeli başarılarına etki edecek önemli stratejik kararlar almalarını gerektiren pek çok durumla karşılaşırlar. Bu dersin amacı, örgütlerde stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek için gereken temel konuları öğretmektir. Ders, yeni stratejik yönetim kavramlarını, ilkelerini, çerçevelerini ve metodolojilerini öğretirken diğer derslerde edinilen bilgileri de entegre edip uyarlamayı gerektirmektedir. Derste öğrenciler edindikleri ilgili bilgiyi uyarlayabilecekleri ve stratejik düşünme becerilerini geliştirecek bir de simülasyona katılacaklardır. Dersin sonunda öğrenciler, örgütün dış çevresini, örgütün kaynak ve yeteneklerini analiz edebilecek, stratejik problemleri ve örgüt paydaşlarını tanımlayabilecek, örgütün mevcut stratejisini değerlendirip yeni stratejik çözümler tasarlayabilecek yetkinliğe ulaşacaklardır.