ZORUNLU DERSLER

Ders farklı finansal piyasaları ve kurumları ve modern bir ekonomide finansal aracılığın önemini incelemektedir. Dersin amacı öğrencilerin etkin çalışan finansal piyasalar ve kurumların ekonomik verimliliği nasıl arttırdığını ve sosyal, denetimsel ve politik faktörlerin finansal piyasalar ve kurumlar üzerindeki etkilerini anlamalarını sağlamaktır.