BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı, katılımcıları geleceğin finans ve bankacılık dünyasını biçimlendirmeye davet ediyor.

Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı finans sektöründe faaliyet gösteren profesyoneller ile reel sektörde finansman fonksiyonunda çalışanlara yönelik olarak tasarlanmıştır. Programın kazandırmayı hedeflediği yetkinlikler; finansal ekonomi, finansal piyasalar ve kurumlar, bankacılık teorisi ve uygulamaları, uluslararası finansal sistem, işletme ekonomisi ve güncel yasal mevzuat bilgisini kapsamaktadır.

Program, İşletme Okulu çatısı altında yer alan her programda olduğu gibi, zorunlu ve seçmeli derslerde başlayan sınıf içi öğrenmeyi, eğitsel projeleri, yurtiçi ve yurtdışında alanında tanınmış misafir konuşmacılarla düzenlenen toplantıları ve mezunlar arası iletişimi zamanda ve mekânda bütünlük arz eden bir öğrenme süreci olarak ele almakta ve teori ile uygulama arasındaki köprünün sağlam biçimde kurulmasını amaçlamaktadır.

Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programının teori ile uygulamanın en uygun bileşimini yakalamaya dönük perspektifi, katılımcıları ayrıntılara hâkimiyet ve büyük resmi görebilme becerisi ile donatmaktadır. Katılımcılar gerek özel gerek kamu sektöründe, bankalar, finansal aracı kurumlar ve sigorta şirketlerinde görev almak üzere, nitelikli uzman ve üst düzey yönetici adayları olarak yetiştirilmektedir. Buna ek olarak, akademik yönelimli katılımcılar için yeni bilgi üretmeye yönelik yöntem bilgisi ve araçlara da geniş yer verilmektedir.

Profesyonel hayatta karşılaşılan problemler çoğunlukla eksik tanımlı problemler olup, alışılmış ders kitabı problemlerinde sağlanandan daha az ön bilgiyle daha yaratıcı çözümler bulunmasını gerektirir. Bu durum problem çözmeyi teknik bir prosedürden bir zanaata dönüştürmektedir. KHas İşletme Okulu'nda açılan programlar bu bilinci katılımcılara aktarmak için problem çözmeyi bir tasarım süreci olarak ele almaktadır. Önerilen programların tümünde hızlı ve etkili, sosyal ve çevresel sorumluluğu öne çıkaran, sürdürülebilirliği ve etik davranış kalıplarını esas alan bir tasarım kültürü öne çıkarılmaktadır.

Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı katılımcıları finans dünyasının problemlerine uyarlamak üzere akademik ve teknik donanımlarını güçlendirirken, liderlik becerilerini de geliştirme fırsatı bulacaklardır.