ZORUNLU DERSLER

Bu ders öğrenci ve yönticilere B2B pazarlama alanında bir temel oluştururken bu alandaki stratejileri ve tüketici ve endüstriyel tüketici arasındaki farklılıkları oluşturur. Bu ders özellikle öğrencilerin İşletme, pazarlama ve ortaklıklar alanındaki problem çözme yeteneklerini geliştirecektir.
Girişimcilik, kar elde etmek ve/veya sosyal fayda yaratmak üzere, var olan kurumlarda veya yeni kurulan örgütlerde, fırsatları tanımayı ve o fırsatlardan inovasyon aracılığıyla değer yaratarak yararlanmayı içerir. Bu ders öğrencilere tüm girişimcilik sürecini anlatmanın yanında, çevredeki fırsatları tanıyarak yeni iş fikirleri üretmek ve sağlam iş planları geliştirmek konusunda da yardımcı olacaktır. Buna ek olarak, ders süresince öğrencilere girişimciliğe ilişkin becerilerini ölçebilecek ve geliştirebilecektir.
Bu ders yönetici ve kurumlar yüksek kaliteli hizmetlerin yaratım ve sunumundaki karşılaştıkları sorunları ele alır. Bu ders özellikle hukuk, muhasebe veya finans, sağlık, eğitim, yüksek-teknoloji, üretim veya perakende alanlarında çalışan veya çalışmayı hedefleyen kişiler için tasarlanmıştır.
Bu dersin amacı marka yönetimine dair temel terim, konseptleri ve marka yönetimine dair aktiviteleri öğrencilere sunmayı hedefler. Ders boyunca marka değerinin arttırılması ve - Marka değeri ve konumlandırma - Marka pazarlama programlarının planlaması ve uygulanması - Marka performansının belirlenmesi ve geliştirilmesi - Uzun vadede marka değerinin ve stabilitesinin arttılmasını Öğrencilerin edinimi sağlamaktır. Marka Yönetimi dersi marka yönetiminin temellerini içerirken aynı zamanda marka yönetiminin süreci, bu süreci etkileyen faktörler, marka yönetiminde kullanılan ve şirketlere rekabetçi avantaj sağlayan pazarlama ve şirket aktivitelerine de geniş bir bakış açısı sağlanacaktır.
Bu ders öğrencileri modern pazarlama tekniklerinin tüm boyutlarıyla tanıştıracaktır. Bu ders öğrencilerin marka tasarımından, fiyatlama, dağıtım ve satış ekibi yönetimine kadar geniş bir yelpazede pazarlama stratejileri kullanarak öğrenmelerini sağlayacaktır.
Bu dersin amacı pazarlama kavramı ve yöntemlerinin stratejik pazarlama perspektifiyle başarılı bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli olan teorik altyapının örnek olaylar yardımıyla öğrencilere aktarımıdır. Stratejik pazarlama yönetimi dersi pazarlama a
Bu dersin amacı öğrencilerin bireysel tüketiciler hakkında daha derinlemesine bir görüş sahibi olmalarını hedefler. Tüketimin psikolojik boyutuna ağırlık vererek, tüketicilerinin iç dünyalarını, tüketicilerin seçimlerini etkileyen faktörleri ve o faktörler çeşitli psikolojik değerlendirme araçları kullanarak nasıl belirlenebileceğinin öğrenilmesini sağlar. İnsan beyninin bilişsel kökleri ve zihinsel süreci gibi konuların yer almasıyla oluşan bu dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayata karşı tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, marka sadakati, plansız ve planlı alışveriş, ürün memnuniyeti gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutlarına bakılır.