İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE) *
I. YIL – GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu Dersin Adı (Türkçe ve İngilizce) Zorunlu/ Seçmeli Ders Saati AKTS
GSS 501 Araştırma Yöntemleri (Research Methods) Zorunlu 3 6,5
GSS 598 Seminer (Seminar) Zorunlu 1 1,0
Alan-Seçmeli (Major-Field) Seçmeli 3 7,5
Alan-Seçmeli (Major-Field) Seçmeli 3 7,5
Serbest-Seçmeli (Open-Field) Seçmeli 3 7,5
Yarıyıl Toplamı 30
I. YIL – BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu Dersin Adı (İngilizce ve Türkçe) Zorunlu/ Seçmeli Ders Saati AKTS
Alan-Seçmeli (Major-Field) Seçmeli 3 7,5
Alan-Seçmeli (Major-Field) Seçmeli 3 7,5
Alan-Seçmeli (Major-Field) Seçmeli 3 7,5
Serbest-Seçmeli (Open-Field) Seçmeli 3 7,5
Yarıyıl Toplamı 30
II. YIL – GÜZ VE BAHAR DÖNEMLERİ
GSS 599 Tez (Thesis) Zorunlu - 60**
Toplam 60
Mezuniyete Esas Toplam AKTS 120
İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE) ALAN-SEÇMELİ DERS HAVUZU*
Dersin Kodu Dersin Adı (Türkçe ve İngilizce) Zorunlu/ Seçmeli Ders Saati AKTS
MBAD502*4 Data Analysis and Business Statistics (Veri Analizi ve İşletme İstatistiği) Seçmeli 3 7,5
MBAD502*3 Sales Management (Satış Yönetimi) Seçmeli 3 7,5
MBAD503 Strategic Marketing Management (Stratejik Pazarlama Yönetimi) Seçmeli 3 7,5
MBAD506 Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetimi) Seçmeli 3 7,5
MBAD507 Brand Management (Marka Yönetimi) Seçmeli 3 7,5
MBAD508 Marketing Research (Pazarlama Araştırması) Seçmeli 3 7,5
MBAD510 Consumer Behaviour (Tüketici Davranışı) Seçmeli 3 7,5
MBAD511 Managerial Economics (Yönetim Ekonomisi) Seçmeli 3 7,5
MBAD520 Production and Operations Management (Üretim ve Süreç Yönetimi) Seçmeli 3 7,5
MBAD521 Financial Management and Analysis (Finansal Yönetim ve Analiz) Seçmeli 3 7,5
MBAD522 Strategic Management and and Business Simulation (Stratejik Yönetim ve İşletme Simülasyonu) Seçmeli 3 7,5
MBAD523 Entrepreneurship (Girişimcilik) Seçmeli 3 7,5
MBAD524 Organizational Dynamics (Örgütsel Dinamikler) Seçmeli 3 7,5
MBAD526 International Marketing (Uluslararası Pazarlama) Seçmeli 3 7,5
MBAD527 Contemporary Marketing Practice (Çağdaş Pazarlama Uygulamaları) Seçmeli 3 7,5
MBAD528 Marketing Simulation (Pazarlama Simülasyonu) Seçmeli 3 7,5
MBAD534 Conflict Resolution and Negotiation Techniques (Çatışma Çözümleme ve Müzakere Teknikleri) Seçmeli 3 7,5
MBAD540 International Financial Management (Uluslararası Finansal Yönetim) Seçmeli 3 7,5

* İşletme tezli yüksek lisans (İngilizce) programının ders yükünün tamamlanabilmesi için alan-seçmeli ders havuzundan 5 ders, serbest-seçmeli ders havuzundan 2 ders alınması gerekmektedir. Serbest-seçmeli dersler MBAD kodlu dersler dışındaki dersler arasından seçilecektir.

** Yüksek lisans tezinin iş yükünün tam zamanlı olarak çalışıldığında iki dönemde tamamlanabildiği belirlenmiş olup, AKTS değeri 60’dır.

İŞLETME  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)*
I. YIL – GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu Dersin Adı (Türkçe ve İngilizce) Zorunlu/ Seçmeli Ders Saati AKTS
Alan-Seçmeli (Major-Field) Zorunlu 3 7,5
Alan-Seçmeli (Major-Field) Seçmeli 3 7,5
Alan-Seçmeli (Major-Field) Seçmeli 3 7,5
Serbest-Seçmeli (Open-Field) Seçmeli 3 7,5
Yarıyıl Toplamı 30
I. YIL – BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu Dersin Adı (İngilizce ve Türkçe) Zorunlu/ Seçmeli Ders Saati AKTS
Alan-Seçmeli (Major-Field) Seçmeli 3 7,5
Alan-Seçmeli (Major-Field) Seçmeli 3 7,5
Alan-Seçmeli (Major-Field) Seçmeli 3 7,5
Serbest-Seçmeli (Open-Field) Seçmeli 3 7,5
Yarıyıl Toplamı 30
II. YIL – GÜZ DÖNEMİ
Serbest -Seçmeli (Open-Field) Seçmeli 3 7,5
Serbest Seçmeli (Open-Field) Seçmeli 3 7,5
GSS 580 Proje (Project) Zorunlu - 15
Toplam 30
Mezuniyete Esas Toplam AKTS 90
İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE) ALAN-SEÇMELİ DERS HAVUZU*
Dersin Kodu Dersin Adı (Türkçe ve İngilizce) Zorunlu/ Seçmeli Ders Saati AKTS
MBAD502*4 Data Analysis and Business Statistics (Veri Analizi ve İşletme İstatistiği) Seçmeli 3 7,5
MBAD502*3 Sales Management (Satış Yönetimi) Seçmeli 3 7,5
MBAD503 Strategic Marketing Management (Stratejik Pazarlama Yönetimi) Seçmeli 3 7,5
MBAD506 Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetimi) Seçmeli 3 7,5
MBAD507 Brand Management (Marka Yönetimi) Seçmeli 3 7,5
MBAD508 Marketing Research (Pazarlama Araştırması) Seçmeli 3 7,5
MBAD510 Consumer Behaviour (Tüketici Davranışı) Seçmeli 3 7,5
MBAD511 Managerial Economics (Yönetim Ekonomisi) Seçmeli 3 7,5
MBAD520 Production and Operations Management (Üretim ve Süreç Yönetimi) Seçmeli 3 7,5
MBAD521 Financial Management and Analysis (Finansal Yönetim ve Analiz) Seçmeli 3 7,5
MBAD522 Strategic Management and and Business Simulation (Stratejik Yönetim ve İşletme Simülasyonu) Seçmeli 3 7,5
MBAD523 Entrepreneurship (Girişimcilik) Seçmeli 3 7,5
MBAD524 Organizational Dynamics (Örgütsel Dinamikler) Seçmeli 3 7,5
MBAD526 International Marketing (Uluslararası Pazarlama) Seçmeli 3 7,5
MBAD527 Contemporary Marketing Practice (Çağdaş Pazarlama Uygulamaları) Seçmeli 3 7,5
MBAD528 Marketing Simulation (Pazarlama Simülasyonu) Seçmeli 3 7,5
MBAD534 Conflict Resolution and Negotiation Techniques (Çatışma Çözümleme ve Müzakere Teknikleri) Seçmeli 3 7,5
MBAD540 International Financial Management (Uluslararası Finansal Yönetim) Seçmeli 3 7,5

* İşletme tezsiz yüksek lisans (İngilizce) programının ders yükünün tamamlanabilmesi için alan-seçmeli ders havuzundan 6 ders, serbest-seçmeli ders havuzundan 4 ders alınması gerekmektedir. Serbest-seçmeli dersler MBAD kodlu dersler dışındaki dersler arasından seçilecektir.