Vizyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde iyi donanımlı ve nitelikli, inovasyon ve girişimcilik ruhuna sahip profesyoneller ve akademisyenler yetiştiren, sahip olduğu güçlü akademik kadrosu ile bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, aynı zamanda toplumsal ihtiyaçlara  çözüm arayan araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık veren, uluslararası bilinir ve tanınır seçkin bir kurum olmaktır.

Misyon
Lisansüstü öğrencilerinin; araştırma ve inovasyon ruhunu benimsemiş, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleyerek algılayabilen, mesleklerinde uzmanlaşmış, çevreye ve etik değerlere saygılı, yaşam boyu ögrenmeyi kendisine ilke edinmiş, ulusal ve uluslararası rekabete açık ve edindikleri bilgileri akademik yaşam, uygulama ve diğer alanlarda etkin olarak kullanabilen kişiler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan yüksek standarda sahip öğrenci sayısının artmasına yönelik dinamik bir lisansüstü program oluşturmak, temel ve uygulamalı araştırmalara önem vererek öncelikle disiplinler arası araştırma faaliyetlerini desteklemek.

Lisansüstü eğitim-öğretimde sürekli kalite iyileştirme süreçlerini teşvik etmek ve lisansüstü eğitim-öğretim politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Üniversite-kamu-sanayi işbirliğini en üst düzeyde teşvik etmek