Gerekli Belgeler ve Başvuru Koşulları

Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular online olarak yapılmaktadır.

Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Online Başvuru Formu’nda istenen bilgilerin girilmesi ve “Doküman Yükleme” kısmına aşağıdaki evrakların PDF formatında eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir.

-  Not çizelgesi (Transkript),

-  Diploma (Yurtdışında alınmış ise denklik belgesi),

Yüksek lisans adayları için lisans, doktora adayları için yüksek lisans ve lisans belgeleri

-  ALES belgesi (Tezli yüksek lisans, doktora programları ve burs başvuruları için),

-  YDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi (İngilizce yüksek lisans, doktora programları ve burs başvuruları için),

 

İsteğe bağlı olarak niyet mektubu (1000 kelime) ve 2 adet referans mektubunu online başvuru formuna eklenebilir. Ayrıca nüfus cüzdanı PDF formatında ve vesikalık fotoğraf JPG formatında eklenebilir.