Enstitü Kurulu

Doç.Dr. Demet Akten Akdoğan (Enstitü Müdürü)
Yard.Doç.Dr. Gökhan Kirkil (Müdür Yrd.)
Yard.Doç.Dr. Esra Ağca Aktunç (Müdür Yrd.)
Prof.Dr. Erdal Panayırcı (Elektronik Mühendisliği ABD)
Prof.Dr. Feza Kerestecioğlu (Bilgisayar Mühendisliği ABD)
Prof.Dr. Hasan Dağ (Yönetim Bilişim Sistemleri ABD)
Prof. Dr. Kemal Yelekçi (Biyoinformatik ve Genetik ABD)
Doç.Dr. Ahmet Deniz Yücekaya (Endüstri Mühendisliği ABD)
Doç.Dr. Didem Kılıçkıran (Mimarlık ve Kent Çalışmaları ABD)