Program Direktörü Doç. Dr. Meltem Ş. Ucal

Ekonomi doktora programı politik ekonomi ve kalkınma ekonomisine ağırlık vermektedir. Doktora programında öğrencilerin ileri derecede mikro/makro ekonomiye hakim olmaları ve ekonometrik yöntemleri kulalnma becerisine sahip olmaları hedeflenmektedir.

Eğitim dili İngilizce’dir.

İletişim msengun@khas.edu.tr

Neden KHAS Ekonomi Doktora Programı?

Ekonomi doktora programının ana hedefi yaşanan olaylara faklı perspektiften yaklaşabilen, olayları eleştirel, akademik ve bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilen, analiz ve yorum yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Program, özellikle küreselleşmenin etkilerini, sebep ve sonuçlarını iyi algılayabilen, olaylara farklı bakış açılarından yaklaşarak çözüm üreten bireyler yetiştirmenin önemini öngörerek sunulmaktadır.