Gerekli Belgeler ve Özel Başvuru Koşulları

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular online olarak yapılmaktadır.

Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Online Başvuru Formu’nda istenen bilgilerin girilmesi ve “Doküman Yükleme” kısmına aşağıdaki evrakların PDF formatında eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir.

-  Not çizelgesi (Transkript),

-  Diploma (Yurtdışında alınmış ise denklik belgesi),

Yüksek lisans adayları için lisans, doktora adayları için yüksek lisans ve lisans belgeleri

-  ALES belgesi (Tezli yüksek lisans, doktora programları ve burs başvuruları için),

-  YDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi (İngilizce yüksek lisans, doktora programları ve burs başvuruları için)

 

İsteğe bağlı olarak niyet mektubu (1000 kelime) ve 2 adet referans mektubunu online başvuru formuna eklenebilir. Ayrıca nüfus cüzdanı PDF formatında ve vesikalık fotoğraf JPG formatında eklenebilir.

 

 

 


 

Film ve Drama Yüksek Lisans Programı Başvurularında Adaylardan İstenilen Ek Bilgi

“Dramatik Yazarlık, Yapımcılık, Yönetmenlik, Oyunculuk” alanlarından seçilmek istenilen alanın başvuru sırasında mutlaka belirtilmesi ve Dramatik Yazarlık, Yapımcılık, Yönetmenlik alan seçimlerinde, mutlaka portfolyo (ürün dosyası) teslim edilmesi gerekmektedir. Dramatik Yazarlık, Yapımcılık ve Yönetmenlik için ürün dosyaları incelenerek ve mülakatla seçim yapılacaktır.

(Portfolyo teslimini başvuruların son gününe kadar C Blok C404 nolu ofise yapabilirsiniz.)

Oyunculuk için seçmeler yapılacaktır. Adaydan, en az biri antik veya klasik olmak üzere iki oyun parçası ve adayın istediği bir şarkıyı hazırlaması istenmektedir. Sınav sırasında jüri doğaçlama çalışmalar yapabilir.

 


Psikoloji Yüksek Lisans Programı Başvurusu Yapacak Adayların Dikkatine

Yüksek lisans programının dili Ingilizce’dir.

Psikoloji yüksek lisans programına başvuran adaylar için, “Yazılı Bilim Sınavı” yapılacaktır. Ayrıca programın mülakat tarihleri, Akademik Takvim içerisinde yer alan tarihlere göre farklılık göstermektedir.

Tarihler aşağıda belirtilmiştir.

28 Ağustos 2016 Pazar Başvurular için son tarih

29 Ağustos 2016 Pazartesi Yazılı Bilim Sınavı

31 Ağustos 2016 Çarşamba Mülakata alınacak adayların ilanı

01-02 Eylül 2016 Perşembe-Cuma Mülakatlar

20 Eylül 2016 Salı Mülakat sonuçlarının web sitesinden ilan edilmesi

 

Özel Başvuru Koşulları:

Bu programa lisansı Psikoloji ve PDR alanlarında olan adayların başvuruları kabul edilecektir.

Başvurular online olarak yapılacaktır, belgeleri yüklemek için linki takip ediniz.

Adayların genel not ortalaması (GNO) minimum 2.50/4.00 olmalıdır.

Adayların ALES puanı eşit-ağırlık kategorisinden minimum 55 olmalıdır.

YDS veya eşdeğer yabancı dil seviye tespit belgesi sunmak zorunludur (İngilizce eğitim yapan lisans programından mezun olan adaylar için de bu geçerlidir).

2 adet referans mektubu son başvuru gününe kadar psy@khas.edu.tr adresine PDF formatında doğrudan referans olan kişi tarafından tarafından gönderilmelidir.

Adaylar 500 kelimeyi aşmayan İngilizce niyet mektubu yazmalıdır.

 


Tasarım Yüksek Lisans Programı Mülakatlarında Adaylardan İstenilen Ek Belge

Tasarım disiplinlerinden mezun adaylar için: Başvuru tarihine kadar ürettikleri profesyonel ve/veya okul projelerini, yaratıcı işlerini jüri üyeleriyle paylaşmaya olanak sağlayan dijital veya basılı görsel dosya; portfolyo.

Tasarım disiplinleri dışından gelen adaylar için: Mezun oldukları alan ile tasarım disiplinleri arasında muhtemel ortak çalışma konularına ilişkin kısa bir değerlendirme metni. (Niyet mektubuna paragraf olarak da eklenebilir.)