Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı
1. Yıl Güz Dönemi
Dersin Kodu Dersin Adı Ön Koşul T+U+L KHAS Kredisi AKTS
Matematik Zorunlu Dersi I 3+0+0 3 7
Matematik Zorunlu Dersi II 3+0+0 3 7
BT Zorunlu Seçmeli  Dersi I 3+0+0 3 8
BT Zorunlu Seçmeli  Dersi II 3+0+0 3 8
Yarıyıl Toplamı 12 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Dersin Kodu Dersin Adı Ön Koşul T+U+L KHAS Kredisi AKTS
YBS Temel Alan Dersi I 3+0+0 3 10
YBS Temel Alan Dersi II 3+0+0 3 10
YBS Temel Alan Dersi III 3+0+0 3 10
Yarıyıl Toplamı 9 30
2. Yıl Güz Dönemi
Dersin Kodu Dersin Adı Ön Koşul T+U+L KHAS Kredisi AKTS
YBS İkincil Alan Dersi I 3+0+0 3 10
YBS İkincil Alan Dersi II 3+0+0 3 10
YBS İkincil Alan Dersi III 0+0+0 3 10
Yarıyıl Toplamı 9 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Dersin Kodu Dersin Adı Ön Koşul T+U+L KHAS Kredisi AKTS
MIS698+MIS699 Seminer+Tez 0+0+0 0 30
Yarıyıl Toplamı 0 30
3. Yıl Güz Dönemi
Dersin Kodu Dersin Adı Ön Koşul T+U+L KHAS Kredisi AKTS
MIS698+MIS699 Seminer+Tez 0+0+0 0 30
Yarıyıl Toplamı 0 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Dersin Kodu Dersin Adı Ön Koşul T+U+L KHAS Kredisi AKTS
MIS698+MIS699 Seminer+Tez 0+0+0 0 30
Yarıyıl Toplamı 0 30
4. Yıl Güz Dönemi
Dersin Kodu Dersin Adı Ön Koşul T+U+L KHAS Kredisi AKTS
MIS698+MIS699 Seminer+Tez 0+0+0 0 30
Yarıyıl Toplamı 0 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Dersin Kodu Dersin Adı Ön Koşul T+U+L KHAS Kredisi AKTS
MIS698+MIS699 Seminer+Tez 0+0+0 0 30
Yarıyıl Toplamı 0 30
TOPLAM 30 240
Zorunlu Matematik Seçmeli Dersler Grubu (2 adet ders seçilecek)*
Dersin Kodu Dersin Adı Ön Koşul T+U+L KHAS Kredisi AKTS
MAT601 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 3+0+0 3 10
MAT602 İleri Düzey Eniyileme ve Uygulamaları 3+0+0 3 10
MAT603 Sayısal Lineer Cebir 3+0+0 3 10
MAT604 Zaman Serileri Analizi 3+0+0 3 10
Zorunlu Bilgi Teknolojileri Seçmeli Dersler Grubu (2 adet ders seçilecek)**
Dersin Kodu Dersin Adı Ön Koşul T+U+L KHAS Kredisi AKTS
IT566 Çok Çekirdekli Mimariler ve Paralel Programlama 3+0+0 3 10
IT601 Yüksek Başarımlı Bilimsel Hesaplama 3+0+0 3 10
IT603 Görselleştirme 3+0+0 3 10
IT603 Dağıtık Veritabanı Sistemleri 3+0+0 3 10
IT604 İleri Düzey Sunucu Tarafı Programlama Dilleri 3+0+0 3 10
IT605 Semantik Sanaldoku 3+0+0 3 10
TEMEL ALAN (YBS): 3 DERS ALINACAKTIR
Yönetim Bilişim Sistemleri Grubu Seçmeli Dersler (3 Ders Seçilecektir)***
Dersin Kodu Dersin Adı Ön Koşul T+U+L KHAS Kredisi AKTS
MIS601 Sanaldoku Hesaplama ve Veri Madenciliği 3+0+0 3 10
MIS602 Arama Motorları Optimizasyonu 3+0+0 3 10
MIS603 Lokasyon Bazlı Servisler 3+0+0 3 10
MIS604 Bulut Bilişim ve Uygulamaları 3+0+0 3 10
MIS605 Büyük Veri ve Veri Yönetişimi 3+0+0 3 10
MIS606 Veri ve Teknoloji Yönetimi 3+0+0 3 10
AŞAĞIDAKİ GRUPLARDAN BİRİ İKİNCİL ALAN OLARAK SEÇİLECEK VE O GRUPTA 3 DERS ALINACAKTIR
İKİNCİL ALAN GRUP I (İş Zekası ve Uygulamaları):  Seçmeli Dersler Grubu (3 adet ders seçilecek)
Dersin Kodu Dersin Adı Ön Koşul T+U+L KHAS Kredisi AKTS
MIS631 İş Veri İletişimi ve Ağlar 3+0+0 3 10
MIS632 Kurumsal Veri Yönetimi 3+0+0 3 10
MIS633 Karar Destek Sistemleri ve Sosyal Medya 3+0+0 3 10
MIS634 İleri Düzey Rekabettçi Zeka 3+0+0 3 10
MIS635 İş Sürekliliği ve Uygulamaları 3+0+0 3 10
MIS636 Yapay Sinir Ağları 3+0+0 3 10
İKİNCİL ALAN GRUP II (İşletme ve Ekonomi):  Seçmeli Dersler Grubu (3 adet ders seçilecek)
Dersin Kodu Dersin Adı Ön Koşul T+U+L KHAS Kredisi AKTS
BA631 İleri İşletme Ekonomisi 3+0+0 3 10
BA632 Finansal Yönetii 3+0+0 3 10
BA633 İleri Düzey Kurumsal Kaynak Planlaması 3+0+0 3 10
BA634 İleri Düzey Müşteri İlişkileri Yönetimi 3+0+0 3 10
BA635 İşletme Araştırma Metodolojisi 3+0+0 3 10
BA636 Kurumsal Proje Yönetimi 3+0+0 3 10
BA637 Girişimcilikçi Pazarlama 3+0+0 3 10
İKİNCİL ALAN GRUP III (Finans):  Seçmeli Dersler Grubu (3 adet ders seçilecek)
Dersin Kodu Dersin Adı Ön Koşul T+U+L KHAS Kredisi AKTS
FIN631 Risk Analizi ve Benzetim 3+0+0 3 10
FIN632 Uluslararası Finans 3+0+0 3 10
FIN633 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3+0+0 3 10
FIN634 Finansal Muhasebe 3+0+0 3 10
FIN635 Advanced Corporate Finance 3+0+0 3 10
MIS600 Yönlendirilmiş Çalışma 3+0+0 3 10
MIS650-659 Yönetim Bilişim Sistemerlinde Özel Konular (I-X) 3+0+0 3 10
MIS698 Seminer
MIS699 Tez

* Program Koordinatörü onayı ile diğer doktora programlarındaki matematik derslerinden de alınabilir.

**Program Koordinatörü onayı ile diğer doktora programlarındaki IT derslerinden de alınabilir.

***Program Koordinatörü onayı ile diğer doktora programların dersler de alınabilir.