Kadir Has Üniversitesi İngilizce Hazırlık Birimi, Bahçelievler Kampüsü’nde bulunmaktadır.  Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim dili bölümlerde İngilizce veya İngilizce ağırlıklıdır. İngilizce Hazırlık Birimi’nin misyonu, öğrencilerine, kendi programlarındaki dersleri ve ilgili eğitim kaynaklarını takip edebilecek ve sosyal hayatta kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek akademik düzeyde İngilizce öğretmektir. Hazırlık Birimi dinleme, konuşma, okuma ve yazma dersleri verirken aynı zamanda öğrencileri üniversite yaşamının güzelliklerine ve gerektirdiklerine hazırlar. Amacımız öğrencileri İngilizce becerileri yönünden üniversiteye hazırlarken, Kadir Has Üniversitesi’ndeki deneyimlerinden en iyi ölçüde faydalanmalarını sağlamaktır.

Hazırlık Birimi İngilizce dil eğitimi konusunda dünyadaki gelişmeleri ve teknolojileri sürekli izleyip, uygun ve yararlı görülenleri uygulayarak, üniversitemiz öğrencilerine dünya standartlarında kaliteli İngilizce dil eğitimi hizmeti verme vizyonuna sahiptir.

GENEL ESASLAR VE UYGULAMALAR

Öğrenci Kabul ve Kayıt

Öğrenciler Üniversiteye YÖK yönetmeliklerine uygun olarak kabul edilirler. Kabulü takiben öğrenciler Üniversite’nin kayıt prosedürlerine uymalıdır.

Fırsat Eşitliği İlkesi

İngilizce Hazırlık Birimi çeşitliliğe değer verir; öğrencileri, çalışanları ve topluluğu için eşitlik ve saygı dolu bir ortam sunmayı arzular. Hiçbir şahsa ırk, din, cinsiyet, yaş, engellilik, köken veya cinsel tercihe dayalı ayrım yapılmaz. Öğrenci alım, giriş, kayıt ve öğrenciliğe son verme ile ilgili tüm kararlar liyakate dayalı olarak alınır. Bu ilke Hazırlık Birimi’nin her birimi için geçerlidir. Bu ilkenin uygulanmasında herhangi bir eksikliğe dair şikâyet, öğrenci şikâyet esaslarına uygun olarak işleme alınır ve sonuçlanır.