Prof. Dr. Nurhan Davutyan

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Bölüm Başkanı
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans