Kadir Has Üniversitesi’nde yürütülen bilimsel araştırma projeleri, Kadir Has Vakfı’nın da katkılarıyla 2006 yılında oluşturulan araştırma fonuyla desteklenmektedir. “Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli Kadir Has Üniversitesi içinde, tekil, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler” olarak tariflenen Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Kadir Has Üniversitesi Araştırma Projelerini Destekleme Yönergesi çerçevesinde desteklenmektedir.

Proje teklifleri, BAP Komisyonu tarafından yönerge çerçevesinde değerlendirilmekte, uygun görülenler 25.000 TL’ye kadar bütçeyle desteklenmektedir. Kabul edilen projeler, yürütme aşamasında, başkanlığını BAP Komisyon üyelerinden birinin üstlendiği ve en az iki hakemin görev yaptığı bir Proje Değerlendirme Grubu tarafından denetlenmektedir. KHAS BAP kapsamında günümüze kadar 30’dan fazla araştırma projesi fonlanmıştır.