Türk üniversitelerinin birçoğunda olduğu gibi KHAS’ın kendi bünyesindeki strateji geliştirme çabaları da, genel olarak Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmüştür. Yönetmeliğin Ekim 2002’de yürürlüğe girmesinden sonraki Kasım ayında, üç üyeli bir ADEK Komisyonu (Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu) oluşturulmuştur. Fakat daha kapsamlı çalışmalar, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi’nin Mayıs 2006’da yayımlamasından sonra başlatılmıştır.

2006 yılı, stratejik planların geliştirilmeye başlanması ile birlikte eğitim odaklılıktan araştırma odaklılığa geçiş kararının alınması bakımından da üniversite için önemli bir dönüm noktası olmuştur. 18.10.2006’da Stratejik Planlama Kurulu oluşturulmuş, 2006-2008 arasında stratejik konularla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda üç önemli rapor yayınlanmıştır. Bunlardan birincisi, 16-17.12.2006’da yapılan Stratejik Planlama Çalıştayı’nın sonuç raporuna dayanılarak hazırlanan Stratejik Plan’dır. İkincisi, 2007’de, Özdeğerlendirme Grubu’nun raporuna ve kendi incelemelerine dayanılarak European University Association (EUA) tarafından hazırlanan rapordur. Üçüncüsü ise, 2008’de Üniversite Danışma Kurulu Toplantısı sonucunda katılımcıların görüşlerini biraraya getiren rapordur. Sözkonusu raporların hepsinde de, Kadir Has Üniversitesi’nin “eğitim ağırlıklı bir üniversiteden araştırmaya yönelik bir üniversite olma” yolundaki çabaları takdirle karşılanmış ve bu doğrultuda yapılması gerekenler belirtilmiştir.

Daha sonraki süreçte yıllık strateji raporları hazırlanmış ve bu raporlardaki görüş ve öneriler hayata geçirilmeye çalışılmıştır. 2006 Stratejik Planı’dan sonra, Mütevelli Heyeti’nin 09.04.2008 tarih ve 2008/12 sayılı kararıyla 2007 Stratejik Plan, 24.03.2009 tarih ve 2009/3 sayılı kararıyla da 2008 Stratejik Planı kabul edilerek, Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği çerçevesinde YÖK’e gönderilmiştir. Daha sonra 2009 ve 2010 Stratejik Planları hazırlanmıştır.