AMAÇ VE GÖREVLERİ

Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü (STRAR), Kadir Has Üniversitesi’nin kısa, orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesi ile birlikte araştırma faaliyetlerinin nicel ve nitel yönden geliştirilmesini sağlamak amacıyla Ağustos 2011’de kurulmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda, STRAR, konuyla ilgili her türlü bilginin derlenmesi ve stratejilerin oluşturulmasında ve hayata geçirilmesinde kullanılması, dünya ve Türkiye’deki gelişmelerin izlenerek değerlendirilmesi, araştırma potansiyelinden azami ölçüde yararlanılmasının sağlanması, araştırma projelerinin oluşum, gelişim ve sonuçlandırma aşamalarının yönetilmesi ile lisansüstü programların paydaşları arasında koordinasyonu görevlerini üstlenmiştir.

Yüksek öğretim kurumları, tarih boyunca, eğitim, araştırma ve yayım gibi üç temel üzerinde şekillenmiştir. Çağdaş üniversiteler, lisans düzeyinde kaliteli bir eğitim vermek, yüksek lisans programları aracılığıyla eğitimle birlikte uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak ve ürettiği bilimsel veri, bulgu, yöntem ve süreçleri  ülkesinin ve insanlığın yararına kamuoyuyla paylaşmakla yükümlüdür. Bu nedenle, küresel çapta rekabet edebilir bir akademik kurum olabilmek için eğitim ve araştırma belirli bir strateji doğrultusunda koordine edilmeli ve akademik faaliyetlerin kalitesinin yükseltilmesi için mevcut insan kaynakları ve altyapı imkânlarından olabildiğince yararlanılmalıdır.

STRAR, bu kapsamda, akademik kurumların asli görevleri olan araştırma, eğitim/öğretim ve toplumla iletişim/etkileşimin birbirleriyle eşgüdümlü bir şekilde yönetilmesinde Rektörlüğe destek sağlamaktadır. STRAR’ın; üniversite bünyesinde strateji geliştirme ile araştırma-yayın faaliyetlerinin en etkin bir biçimde yürütülmesi amacına yönelik politikaları belirlemek ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak gibi iki temel görevi bulunmaktadır.

PERSONEL

Prof.Dr. Volkan Ş. Ediger, Koordinatör

volkan.ediger@khas.edu.tr

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden 1976’da mezun olan Prof.Dr. Volkan Ş. Ediger, yüksek lisans derecesini yine aynı bölümden, doktora derecesini ise ABD Pennsylvania State Üniversitesi’nden summa cum laude ile almıştır. Prof.Dr. Ediger’in meslek yaşamı endüstri, devlet ve üniversitedeki eşzamanlı görevlerinden oluşmaktadır. Endüstri deneyimini, 1977-1998’de çalıştığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Araştırma Merkezi’nde çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde araştırma, koordinatörlük ve yöneticilik yaparak elde etmiştir. 1998-2010’da, T.C. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ilk kez oluşturulan Enerji Danışmanlığı görevine ilk atanan kişi olarak, üç cumhurbaşkanıyla çalışma fırsatını elde etmiştir. Akademik kariyerine ise 1976-1977 arasında  ODTÜ’de araştırma asistanı olarak başlamış, 1982-1986’da Penn State Üniversitesi’nde araştırma/öğretim asistanlığı ve laboratuvar uzmanlığı yapmış, 1987-2010 arasında da ODTÜ’de ders vererek tez danışmanlıkları yapmıştır. Şubat 2010’da İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde profesör olarak atanan Ediger, burada Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü’nü kurmuş, enerji alanında sertifika ve lisansüstü programları başlatmıştır. Ağustos 2011’den itibaren Kadir Has Üniversitesi’nde Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü ile Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini birlikte yürütmektedir. Prof.Dr. Ediger ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibidir; Osmanlı’da Neft ve Petrol adlı eseri ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’nün yanı sıra, 2006’da ODTÜ Yılın Tez Danışmanı Ödülü’ne, 2007’de de Türkiye Petrol Jeologları Derneği’nin ilk kez verdiği Cevat Eyüp Taşman Ödülü’ne layık görülmüştür. Aralarında Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği ve Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği, Türk Dış İlişkiler Konseyi’nin bulunduğu birçok bilimsel/sosyal vakıf ve dernek ve sivil toplum örgütünün kurucusu, yöneticisi ve üyesi olan Prof.Dr. Volkan Ş. Ediger, Energy Policy, Energy Conversion and Management, Energy Economics, Comptes Rendu ve JSSM Journal of Service Science and Management gibi çok sayıda uluslararası bilimsel derginin editörü, hakemi ve yayın kurulu üyesidir. En son olarak, alanında Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşu olan, Enerji ve İklim Değişikliği Vakfı’nı (ENİVA) kuran Prof.Dr. Ediger, halen vakfın kurucu başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

Dr. Deniz Bingöl McDonald, Uzman

deniz.mcdonald@khas.edu.tr

Dr. Bingöl McDonald master derecesini uluslararası ilişkiler dalında İngiltere’nin Warwick Üniversitesi’nde aldıktan sonra siyasal bilimler alanındaki doktorasını Budapeşte’deki Central European University’de (CEU) tamamlamıştır. AB-Orta Doğu Avrupa ülkeleri İlişkileri, finans sektörü reformları ile enerji jeopolitiği üzerine yaptığı çalışmaları Journal of International Studies, Society and Economics, Europe-Asia Studies, Uluslararası İlişkiler ve Acta Oeconomica gibi dergilerde yayınlanmıştır. Avrupa ve Amerika’nın çeşitli üniversitelerinde dersler vererek uluslararası düşünce ve araştırma kuruluşlarında araştırmacı ve proje koordinatörlüğü görevlerini üstelenen Dr. McDonald, Journal of Democracy, East European Politics and Societies, Foreign Policy Analysis ve Uluslararası İlişkiler gibi dergilerde hakemlik ve misafir editörlük yapmaktadır. Dr. Bingöl McDonald TRT Radyo’da Küresel Satranç Programı ile Amerika ve Avrupa’da yayınlanan bazı güncel siyaset dergilerinde konuk yorumcu ve yazarlık yapmaktadır. Budapeşte merkezli Political Economy Research Group (PERG) ve The Center for Research on Globilization and Democratic Governance (GLODEM) kuruluşlarında ortak araştırmacılık yapmakta olup, Enerji ve İklim Değişikliği Vakfı’nı (ENİVA) yönetim kurulu üyesidir. Halen Kadir Has Üniversitesi’nde Strateji Geliştirme ve Araştırma Uzmanı olarak çalışmakta, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde dersler vermektedir.

Deniz Kozat, Yönetici Asistanı

deniz.kozat@khas.edu.tr

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2007-2008 yılları arasında Amsterdam Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’na devam etmiştir. Amsterdam Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Hukuku, Kadir Has Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Telekomunikasyon Politikaları programları ile University of Rome’da  (TorVergate) Jean Monnet Değişen Dünya'da Avrupa'nın Entegrasyonu konulu yaz seminerlerine katılarak sertifika almıştır. Kadir Has Üniversitesi’nin Uluslararası Planlama, Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Ofisi ile Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Ofisi’nde 2009-2011 arasında görev yapmıştır. Kasım 2011’den itibaren Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü’nde çalışmaktadır.