Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü

Akademik kurumların eğitim, araştırma ve yayımdan oluşan üçlü görevinin bilincinde olan Kadir Has Üniversitesi, bilimsel araştırmalarında, klasik anlamdaki “akademia” anlayışını ilke olarak benimsemiştir. Üst düzey öğrenme ve araştırma anlamına gelen akademia, Yunan mitolojisinde akıl ve yetenek tanrıçası Athena'nın mabedine verilen isim olup, ilk kez MÖ 385'te Plato Felsefe Okulu için kullanılmıştır. Rafael'in 1510'da yaptığı ünlü freskte, Plato ve öğrencisi Aristo, birbirlerine ters taraflarda fikirlerin çatışmasını temsil edecek şekilde resmedilmiştir. Her ikisi de sol elinde kendi kitaplarını tutarken, Plato sağ eliyle teoriye verdiği önemi göstermek için göğü, pratiğe önem veren Aristo ise sağ eliyle yeryüzünü işaret etmektedir. Bilimde doğruluk anlamına gelen “veritas” ilkesinin ışığında bilimin ilerlemesi için çatışmalar zorunludur ve doğruya yaklaşabilmek için farklı görüşlere mutlaka yer verilmelidir.

Kadir Has Üniversitesi, araştırma sonuçlarının yayımlanmasının araştırmanın en az kendisi kadar önemli olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle, üniversitenin akademik birimler ve araştırma merkezlerinde yürütülen bilimsel araştırma ve etkinlik faaliyetleri sonucunda üretilen bilimsel veri, bulgu, görüş, yöntem ve süreçler ülkenin ve insanlığın yararına kamuoyuyla sıkça paylaşılmaktadır. Khas, akademik personelinin yurtiçi ve yurtdışı medyasında en fazla görüş bildirdiği üniversiteler arasında bulunmaktadır.

Araştırmanın belirli bir strateji doğrultusunda hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla, 2006-2011 arasında yürütülen faaliyetler sonunda Ağustos 2011’de Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü (STRAR) kurulmuştur. STRAR, “uluslararası düzeyde rekabet edebilir akademik bir kurum olma” hedefi doğrultusunda, üniversitenin değerlerini, akademik etik anlayışı çerçevesinde bilimsel araştırma ve etkinlik faaliyetleriyle buluşturmaktadır.