Kadir Has Üniversitesi, geleceğin liderleri olan öğrencilerin, çalışacakları iş ve içinde bulundukları toplumda artı değer yaratmaları için kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu doğrultuda Kurumsal Sosyal Sorumluluğun (KSS) sadece İktisadi ve İdari Bilimlerde değil tüm sosyal ve mühendislik bilimlerde ders müfredatına girmesi gerektiğine inanan Kadir Has Üniversitesi, tüm öğrencilerine zorunlu olarak “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” dersi vermektedir.

KSS derslerinde öğrenciler, konunun uzmanları tarafından farklı KSS alt başlıklarını içeren seminerlere girmekte ve ortak sosyal sorumluluk projeleri geliştirmektedirler. Öğrenciler, her yıl Mart - Nisan aylarında düzenlenen Sivil Toplum Günleri etkinliğine katılarak önde gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle tanıştırılmaktadır. Bu kapsamda üniversite, kendi düşünceleri doğrultusunda uygun gördükleri bir sivil toplum kuruluşunda görev almak için istekli olan öğrencilere destek vererek, bu arzularını gerçekleştirmeleri için aracı ve yardımcı olmaktadır. Bu sayede, Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim gören her öğrencinin birlikte çalıştığı ve aktif rol aldığı bir sivil toplum kuruluşu bulunduğu memnuniyetle ifade edilebilir. Bunun yanında KSS’yle ilgili interaktif bilgilendirmeye de büyük önem veren üniversite, öğrencilerinin KSS’yle ilgili kültürel ve sosyal aktivitelere katılmasını da teşvik etmektedir.

2012 yılında KSS derslerine dahil olan "Dedemden Öğütler" seminerlerinde 100 yıldan beri başarıyla faaliyetlerini sürdüren iş dünyası, Kadir Has Üniversitesi öğrencileriyle buluşturularak kurumsal yönetim, ortak değer yaratma,sürdürülebilirlik, çözüm odaklı yaklaşım konularında kurum üst yönetiminin engin bilgi ve deneyimleri aktarılmaktadır.

14 Mart 2012'de gerçekleşen ilk seminere Vefa Bozacısı Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Vefa katılmıştır.