Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Konseyi, öğrenci sorunlarının çözülebilmesi ve öğrenciler ile ilgili konuların iyileştirilmesine yönelik çalışmaları daha etkin yapabilmek için 9 tane komisyon kurdu.  Bu komisyonlar;  Eğitim Komisyonu, Spor Komisyonu, Sosyal Faaliyetler ve Kampüs Yaşamı Komisyonu, Basın Yayın Komisyonu, Öğrenci Kulüpleri Komisyonu, Selimpaşa Komisyonu, Hazırlık Komisyonu, Burslu Öğrenci Komisyonu ve Mezuniyet İşleri Komisyonu’dur. Bu komisyonların başlıca görevleri şu şekildedir.

Eğitim Komisyonu, üniversitemizdeki eğitim ile alakalı sorunlara çözüm getirebilmek için çalışmalar yapar. Eğitim kalitesi, mevcut eğitim olanaklarını daha verimli kullanmak gibi konuların iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

Spor Komisyonu, üniversitemizde bulunan sporcu öğrencilerin, spor kulüplerinin sorunlarını belirler, ortak çözümler arar. Üniversitemizde bulunan spor faaliyet alanlarının genişletilmesi için iyileştirme projeleri hazırlar.

Sosyal Faaliyetler ve Kampüs Yaşamı Komisyonu, üniversitemizde öğrencilerin eğlenebileceği sosyal, kültürel faaliyetleri düzenler. Sosyal, kültürel, sportif imkânların iyileştirilmesi ve kampüslerdeki yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalar yapar.

Basın Yayın Komisyonu, üniversitemiz öğrencilerini bilgilendirmeyi hedefler, projeler hazırlar. Bu komisyonun çalışmalarını devam ettirdiği proje, tamamen üniversitemiz öğrencilerinin emeği ile hazırlanan ‘Bize Has’ dergisidir.

Öğrenci Kulüpleri Komisyonu, üniversitemizde bulunan 42 kulübün arasındaki iletişimi sağlamak, sorunlarına çözüm bulmak için çalışır.  Konsey başkanı ile kulüpler arasında gerçekleşen toplantıları düzenler.

Selimpaşa Komisyonu, Cibali kampüsü ile Selimpaşa kampüsü arasındaki mesafeyi kısaltmayı hedef alır. Her iki kampüsteki öğrencilerin yapılan aktivitelerden haberdar olmalarını sağlar. Selimpaşa Kampüsüne mahsus sorunların giderilmesi için çözüm önerileri bulur.

Hazırlık Komisyonu, üniversitemizde hazırlık okuyan öğrencilerin kendi bölümlerine geçtiklerinde yaşayacakları problemleri azaltmak için çalışmalar yapar. Öğrenci Konseyi ile ortak çalışarak hazırlığın sorunlarını,  üst yönetim organlarına

Burslu Öğrenci Komisyonu, üniversitemiz burslu öğrencilerin burs olanaklarını arttırmak için çalışmalar yapar.

Mezuniyet Komisyonu, üniversitemizin mezun olacak öğrencileri için hazırlanan yıllık ve yapılacak olan mezuniyet balosu için gerekli hazırlıkları yapar.