Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler Sertifika Programı (18 Saat)

Amaç:

Gayrimenkul geliştirme sürecinde üst yönetimin ve pazarlama biriminin üstlendiği rol ve sorumluluklar detaylı incelenerek, katılımcıların gayrimenkul pazarlanması, satışı ve kiralanmasında yetkinlik kazanmaları hedeflenmektedir. Programda sektörü etkileyen eğilimlerin analizi, proje geliştirme, yapım, satış ve kiralama aşamaları detaylı incelenmektedir. Bu aşamalarda üst yönetimin ve pazarlama biriminin diğer birimler ve farklı disiplinlerle ilişkisi ele alınarak katılımcıların ilişki yönetimi yetkinliğinin de artırılması hedeflenmektedir.

Programın sektörü etkileyen eğilimleri analiz bölümünde gündemdeki “binalarda enerji verimliliği” ve “yerleşim birimlerinin sürdürülebilirliği” konuları Dünya’dan ve Türkiye’den örnek uygulamalarla incelenecek, geliştirme ve pazarlama faaliyetlerine etkisi ele alınacaktır. Böylece programın sonunda katılımcıların sektöre ilişkin yeni bir vizyon ve farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.

Kimler katılmalı:

 • Gayrimenkul sektöründe pazarlama konusunda uzmanlaşmak isteyenler
 • Gayrimenkul proje konsepti oluşturma konusunda çalışmak isteyenler
 • Gayrimenkul değerlemesi yapanlar
 • Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinde, inşaat şirketlerinde ve perakende şirketlerinde gayrimenkul geliştirme alanında çalışanlar
 • İş ve alışveriş merkezlerinin yöneticileri ve pazarlama uzmanları
 • Gayrimenkul ofis sahipleri ve çalışanları
 • Gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyenler
 • Gayrimenkul sektöründe kariyer yapmak isteyenler
 • Gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri takip etmek isteyenler

 

Katılımcıların kazanımları:

 • Ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlerin toplumların ihtiyaç ve beklentilerini nasıl şekillendirdiği ve gayrimenkul sektörüne yansımasını öngörmenin rekabetçi  piyasalarda önemini fark edecekler.
 • Gayrimenkul geliştirme sürecini ve aşamalarını tanımlayarak disiplinlerarası işbirliği sürecini kavrayacaklar.
 • Sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme sürecindeki ilişkileri çözümleyecekleri vaka çalışması - paydaş analizini deneyimleyecekler.
 • Gayrimenkul projelerinin  fikir aşamasından proje teslimine kadar ki sürecinde pazarlamanın diğer disiplinlerle etkileşimli çalışmasının projelerin başarısına katkısını fark edeceklerdir.


Eğitmen

Hülya Uğuz Yedievli, Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı, Ekonomist

Hülya Uğuz Yedievli, Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Bölümünden mezun olmuş, İngiltere Cambridge’de yabancı dil ve iş idaresi kurslarına katılmıştır. Çeşitli sektörlerde uzun süre çalıştıktan sonra uluslararası bir gayrimenkul şirketinde danışmanlık yapmış ve yaşam dönemi maliyeti düşük konutlar üzerine uzmanlaşmaya odaklanmıştır. Bu amaçla İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Yüksek lisans programında “Enerji Etkin Bina ve Yerleşme Birimlerinin İklimsel Veriler ve Gayrimenkul Geliştirme Açısından  Gerçekleştirilebilme Olanakları” konulu tez çalışmasını yapmıştır. Çalışmaları esnasında yurt içi ve yurtdışındaki konferans, seminer, fuar ve yayınları güncel olarak takip etmiş ve Enerji  Verimliliği Eğitim Tesisi  (Ankara), Muğla Üniversitesi, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Konukevi  (Antalya), BedZED (İngiltere),  Sonenschiff  Binası ve  Solarsiedlung konutları (Freiburg, Almanya), Chambery (Fransa), Kuzey - Güney İsveç’de  saha ziyaretleri yapmıştır. Ayrıca “Sustainable Sweden Tour 2009”un raportörlüğünü yapmıştır. 2011 yılında SMA Solar Academy’nin (Almanya) eğitimlerine katılmıştır.

Gayrimenkul sektörüne yönelik birey ve takım koçluğu yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitimler geliştirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans  Programında “Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Paydaş Analizi” takım koçluğu çalışmasını misafir eğitmen olarak gerçekleştirmiştir.

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) binalarda enerji verimliliği konusunda finansman modelleri geliştirmek hedefiyle yürüttüğü “AB Mevzuatı Çerçevesinde Yapılarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı ve Hukuki Düzenlemelerle ile İlgili Sektörlerarası İşbirliği Projesi”nde teknik danışman olarak görev almıştır.

Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Gayrimenkul Geliştirme Akademisinin koordinatörlüğünü yapmaktadır. Koordinatör olarak gayrimenkul sektörünün ihtiyacı olan sertifika programlarını kurgulamakta, sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlikleri ile ders içerikleri arasında köprü kurmakta, dinamik ve sinerjik bir içerik oluşmasını sağlamaktadır.

Aynı zamanda akademide içeriklerini hazırladığı “Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler Sertifika Programı” ile “Gayrimenkul Geliştirmede Yeni Eğilimler: Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri Sertifika Programı”nın eğitmenliği yapmaktadır.

Eğitim Programı Tarihleri

Program tarihleri  kuruluşların talebine göre belirlenecektir.

 

İletişim:

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul 34 083
Tel:  0212 533 57 65 / 12 18 Fax: 0212 533 65 15
e-posta: khas-yasam@khas.edu.tr