Kadir Has Üniversitesi içinde bulunduğu bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasına katkıda bulunmak ve bunu paydaş diyaloğu sağlayarak paydaşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirmenin önemine inanmaktadır. Üniversite'nin bu doğrultuda hayata geçirdiği değerli Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uygulamalarından biri Komşuluk Hakkı Projesi’dir.

Cibali-Fatih bölgesindeki yerel halkın sorunlarının ve beklentilerinin yaratıcı ve yenilikçi yöntemler ile çözüme ulaştırılmasını hedefleyen bu uygulama, Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin, akademik-idari çalışanlarının ve Cibali bölgesi halkının katılımı ile hayata geçirilmektedir. Paydaş katılımına öncelikli olarak önem verilen Komşuluk Hakkı Projesi’nde yerel halkın da katılımı ile sosyal, ekonomik ve çevresel alanda değer yaratan ve sürdürülebilir faaliyetler yürütülmektedir. Bu uygulama kapsamında sağlık taramaları, çevre düzeni ve mimari dokunun iyileştirilmesi, bölge halkına yönelik sinema-tiyatro gösterileri, bölgedeki ilköğretim okulları ile spor, kültür ve eğitim alanlarında işbirlikleri gibi çalışmalar yürütülmektedir.

Komşuluk Hakkı Projesi kapsamında Kadir Has Üniversitesi, bölgede yürütülecek sosyal sorumluluk çalışmalarında mahallelinin fikir ve görüşlerini almak ve tasarlanacak çalışmalara onların görüşleriyle karar vermek için yılda 2 kez mahallenin önde gelenleri ile toplantı düzenlemektedir. Oluşturulan bu “Paydaş Kurulu” ile gerçekleştirilen düzenli toplantılarla, üniversitenin yakın ve güçlü ilişkiler geliştirmesi, üniversitenin kazanımlarının paylaşılarak komşuluk ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi ve  yerleşik olduğu semtlerin gelişimine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Paydaş Kurulu