Operasyon ve Satın Alma Ofisi Görevleri:

  • Satınalma prosedür ve süreç iyileştirmeleri çalışmalarını yapar.
  • Üniversitenin ihtiyaç duyduğu tüm ürün ve hizmetlerin, gelişen ve değişen  ekonomik ve piyasa şartlarına  bağlı olarak, en uygun şartlarda temin edilmesini sağlar.Bunun sağlanması için sürekli olarak piyasa araştırmaları yapar.
  • Üniversite bünyesinde alınan ürün ve hizmetlerin kontrolünü ve uygunluğunun sürekliliğini sağlamakla görevlidir.

 

Adem YANIKOĞLU
Yönetici
Dahili : 1232 adem.yanikoglu@khas.edu.tr
Selin TOPSAKAL
Satınalma İdari Personel
Dahili: 1230 selin.topsakal@khas.edu.tr