Siber Güvenlik

Nazlı Bozdemir (Hacettepe Üniversitesi):  Siber Silahlar ve Konvansiyonel Silahların Karşılaştırılması On yılı aşkın süredir iletişim ve bilgi sistemlerinin küreselleşme ve çığır açan teknolojik gelişmelerin etkisiyle kapıldığı benzeri görülmemiş değişim dalgası, toplumun her kesimini etkileyen sonuçlar doğurdu. Bu denli bağımlı hale geldiğimiz internet ve elektronik sistemlerin aslında bir o kadar hassas ve savunmasız olabileceği gerçeği, bu sistemleri ustaca manipüle edebilecek akıllı siber silahları da beraberinde getirdi. Saldırının ne zaman, ne şekilde ve hangi sistemleri hedef alacak şekilde gerçekleşeceğinin öngörülememesi, izlerin sanal ortamda takibinin zorluğu, her siber silahın kendine has bir kodlamasının olması ve daha bir çok özellik, siber silahlar karşısında hem ofansif hem de defansif yatırımları zorunlu kılıyor. Bu açıdan bakıldığında siber silahlar ve konvensiyonel silahlar arasında kaydadeğer farklılıklar varmış gibi gözükse de, onları birleştiren en önemli nokta ikisinin de günümüz ulus-devletlerinin bütünlüğüne ve güvenliğine önemli bir tehdit oluşturdukları gerçeği olarak karşımıza çıkıyor. Sunumda, tam da bu noktadan hareketle, siber silahların ulus-devlet güvenliği için teşkil ettiği tehdidin ‘neden’ ve ‘nasıl’ ortaya çıktığı değerlendirilirken, siber silahları daha etkili anlamlandırabilmek adına konvansiyonel silahlarla karşılaştırmalı bir incelemeye yönelinmesi amaçlanıyor.

Africa's Changing Security Dynamics

Event Abstract

Sub-Saharan Africa faces an important security juncture. This juncture introduces new critical threats with global ramifications to the conventional threats that have challenged the region since decolonization. Conventional threats range from armed conflicts, insurgencies, and resource wars to political destabilization and the criminalization of the African state.  Conventional threats also include fundamental system weaknesses such as organized crime, widespread infrastructure gaps, and growing income inequality. As African states strain to address these conventional threats, they must also respond to new critical threats such as urban-related social and economic violence, new outbreak zones of highly infectious or drug-resistant diseases, and Islamist extremism. The event’s speakers will address how the region attempt to address both conventional and new threats as well as the ramifications of these threats for the international community. 

“1914-2014: Türk Dış Politikasının Sorunları ve İkilemleri”

Kadir Has Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi (MARC), Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) işbirliğiyle, “1914-2014: Türk Dış Politikasının Sorunları ve İkilemleri” konulu bir panel düzenlemektedir. 22 Ekim Çarşamba günü saat 13:00’te Fener Salonu’nda düzenlenecek etkinliğin dili Türkçe olacaktır.

Themes of Conflict in Middle Eastern Democracies

Kadir Has Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi (MARC), Van Leer Kudüs Enstitüsü ve Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği'nin işbirliğiyle "Orta Doğu Demokrasilerinde Çatışma Konuları"nı ele alan iki panel'den oluşacak. 6 Kasım Perşembe günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü Galata Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin dili İngilizce'dir.

Peace After Marriage

Kadir Has Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi (MARC) özel bir film gösterimi ile Orta Doğu’da yaşanan gerginlik içinde insan ve barışı gündeme taşıyor. Yazar, yönetmen ve oyuncu Gazi Albulivi’nin İsrail – Filistin ilişkisine dair çektiği Peace after Marriage - Evlilik Sonrası Barış Filmi 18 Kasım Salı günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde özel gösterim ile tüm sanatseverlerin beğenisine sunuluyor..