Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Akademisi Yaz Kampı
03 - 10 Temmuz 2011
Kadir Has Üniversitesi – Silivri/İstanbul

Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal başarı çalışmalarında, sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilincini yaymak amacı ile Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğinde 3-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsünde Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Yaz Akademisi düzenlenecektir.

Avrupa Komisyonu tarafından destekelenen Leonardo da Vinci Yaşam Boyu Öğrenme Programı kapsamında Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (Türkiye), TIME (Bulgaristan), KÖVET (Macaristan) ve Formatest (Romanya) işbirliğinde hayata geçirilen Training for the Future in CEE Countries (TRAINEAST) projesi dahilinde düzenlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaz Akademisi’nde Geleceğin Sorumlu Liderleri biraraya gelecektir. Yeni mezunlar, üniversite öğrencileri ve kariyerinin başında olan genç yöneticilerin katılacağı Yaz Kampında; Film Gösterimleri, Açık Hava Programları, Çalıştaylar, Şirket Ziyaretleri ve Eğitimler gerçekleştirilecektir.

Yaz Kampı, dünyamızı çok büyük değişime zorlayan ekonomik, sosyal ve çevresel zorluklar karşısında genç neslin iş hayatında devam edeceği şirketlerin uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olabilmesi, çalışanların iş süreçlerine daha etkin katılması, çevrenin korunması, sivil toplum-özel sektör işbirliklerinin gelişmesi ve aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma konusunda farkındalık arttırılması için sorumlu bireyleri bir araya getiriyor. Farklı branşlardan aynı ortamda buluşan gençlerin, yenilikçilik ve değişim için bir platform sunularak daha akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı bir topluma doğru dönüşüme liderlik  etmeleri için vizyon kazandırılması hedeflenmektedir.

Küresel pazarlarda kilit aktörler olan Türk şirketler ve kurumlarda iş hayatlarına devam edecek geleceğin yöneticileri için KSS ve sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık sürdürülebilir küresel ekonomi için son derece önemlidir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Yaz Akademisi, sorumlu yöneticileri desteklemek ve gelecekte iş dünyasına ve topluma yönelik sürdürülebilir değerler üretebilmeleri çerçevesinde kapasitelerini geliştirmek amacıyla düzenlenecektir.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Kadir Has Üniversitesi tarafından Türkiye’de düzenelenecek olan Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Yaz Kampı’nın konaklama, yemek giderleri ve aktivite masrafları Leonardo Da Vinci Programı aracılığı ile karşılanacaktır.

Detaylı bilgi ve başvuru için: Kadir Has Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi, İletişim: 0 212 533 65 32 Dahili: 4614-1219, 0 530 500 7605, KSSAkademi@khas.edu.tr

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Eğitimi

Yaz Akademisi Programı

 

4 Temmuz Pazartesi

5 Temmuz Salı

6 Temmuz Çarşamba

7 Temmuz Perşembe

8 Temmuz Cuma

9 Temmuz Cumartesi

8:30 - 9:30

Kahvaltı

Kahvaltı

Kahvaltı

Kahvaltı

Kahvaltı

Kahvaltı

9:30 - 11:15

Tanışma ve Beklentiler

 

KSS’ye Giriş ve Genel Çerçeve

Paydaş Analizi

 

Paydaş Diyalog Platformları

 

KSS ve Sosyal Etki Alanı

-İşyeri Uygulamaları

-Ürün Sorumluluğu

-İnsan Hakları

-Toplum

Gerçek Sorumlu İşletme: Mikroekonomik Düzeyde KSS

&

Makroekonomik Düzeyde KSS

&

Sürdürülebilir Kalkınma

KSS ve Sürdürülebilirlik

Şirket Sunumları

 

 

Sorumlu karar alma teknikleri

KSS Stratejisi Geliştirme ve Politikalar

11:30 - 12:30

KSS ve Sürdürülebilirliğe Bilimsel Yaklaşım

 

 

Sorun Analizi

 

KSS ve Sürdürülebilirlik Konularında Önceliklendirme

Çevre Yönetimi için kullanılan metodlar ve eleştiriler

 

Çevre Dostu Ürünler ve Diğerleri

 

Ekolojik ayakizi

KSS Organizasyonu ve Yönetimi

Yuvarlak Masa Toplantısı

 

 

KSS ve Sürdürülebilirlik Rapor Denetimleri

12:30 - 14:00

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

14:00 - 15:15

Sosyal Sorumlu Açık Hava Programı

KSS ve Ekonomik Etki Alanı

Başarılı KSS Uygulamaları

 

Şirket Ziyareti

 

Sergi Gezisi

 

Uluslararası – Ulusal KSS Standartları

Film Gösterimi

15:30 – 17:00

Silivri Bölgesi Ziyareti

Film Gösterimi

 

Yuvarlak Masa Toplantısı

 

Yüzme

Film Gösterimi

 

Bot Turu

 

Akşam

19:00 - 19:30

Akşam Yemeği

Akşam Yemeği

Bisiklet Turu

Akşam Yemeği

Akşam Yemeği

Akşam Yemeği

Akşam Yemeği

Akşam Programı

20:00 - 22:00

Kumsal Sohbetleri

Serbest Program

Kampateşi ve tartışma

Kumsal Sohbetleri

Serbest Program

Kampateşi ve Değerlendirme