Zorunlu Dersler

SBE 600 Seminer

SBE 690 Tez

Seçmeli Dersler

ÖH 601 İş Hukukunun Güncel Sorunları I

ÖH 602 Türk Özel Hukukunda Sorumluluk

ÖH 603 Halka Açık Anonim Ortaklıklar

ÖH 604 Fikri Mülkiyet Hukukunda Lisans Sözleşmeleri

ÖH 605 İflasın Ertelenmesi

ÖH 606 İş Hukukunun Güncel Sorunları II

ÖH 608 Yeni Borçlar Kanunu’na Göre Kusursuz Sorumluluk Halleri

ÖH 609 Yeni Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü

ÖH 610 HMK ve İspat Hukuku

ÖH 611 Miras Sözleşmeleri

ÖH 639 TTK Hükümleri Işığında Haksız Rekabet Hukuku

ÖH 640 Yeni Ticaret Kanunu'nda Anonim Ortaklık Genel Kurulu

Özel Hukuk Yüksek Lisans müfredatındaki tüm dersler de seçilebilir. Bu dersler için tıklayınız