Kadir Has Üniversitesi
İşletme Fakültesi
İşletme Bölümü
Kadir Has Caddesi 34083 Cibali-Fatih 
İstanbul - TÜRKİYE

Elif AKBEN SELÇUK (Bölüm Başkanı)
Tel:+ 90 (212) 533-6532 ext.1662
E-mail: elif.akben@khas.edu.tr

 

Yeşim GÜLTEKİN (Fakülte Sekreteri)
Tel:+ 90 (212) 533-6532 ext.1630
E-mail: yesim.gultekin@khas.edu.tr