Kadir Has Üniversitesi
İşletme Fakültesi
İşletme Bölümü
Kadir Has Caddesi 34083 Cibali-Fatih 
İstanbul - TÜRKİYE

Nimet URAY (Bölüm Başkanı)
Tel:+ 90 (212) 533-6532 ext.1662
E-mail: nimet.uray@khas.edu.tr

 

Nihal Pederli (Fakülte Sekreteri)
Tel:+ 90 (212) 533-6532 ext.1655
E-mail: nihal.pederli@khas.edu.tr