Zorunlu Dersler

CPR 501 Kurumsal İletişimin Temel İlkeleri (3 Kredi)

CPR 502 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi (3 Kredi)

CPR 503 Halkla İlişkiler ve İletişim Kuramları (3 kredi)

CPR 504 Kurum Kültürü ve İç İletişim (3 Kredi)

SBE 500 Seminer (Kredisiz) Sadece tezli program için zorunludur.

SBE 501 Araştırma Yöntemleri (3 kredi) Sadece tezli program için zorunludur.

SBE 590 Tez (Kredisiz) Sadece tezli program için zorunludur.

SBE 580 Proje (Kredisiz) Sadece tezsiz program için zorunludur.

Seçmeli Dersler

CPR 506 Kurumsal Sponsorluk Yönetimi (3 Kredi)

CPR 507 Kurum Kimliği ve Marka Yönetimi (3 Kredi)

CPR 511 Kurumsal İletişimde Konu ve Sorun Yönetimi (3 Kredi)

CPR 513 Halkla İlişkiler Kampanyalarına Eleştirel Bakış (3 Kredi)

CPR 514 Kriz İletişimi (3 Kredi)

CPR 516 Kurumsal Reklamda Örnek Vaka Analizleri (3 Kredi)

CPR 509 Sosyal Medya Yönetimi

CPR 505 Sivil Toplum için İletişim Yönetimi

Tezli Program Toplam 24 Kredi/Tezsiz Program Toplam 30 Kredi