Gayrimenkul Geliştirmede Yeni Eğilimler: Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri Sertifika Programı (18 Saat)

 

Amaç:

Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı, kentlere göç, depreme karşı yapıların yenilenme ihtiyacı gibi faktörler ile artan gayrimenkul talebi, birçok gayrimenkul geliştiricinin pazara girmesine ve rekabetçi bir gayrimenkul piyasası oluşmasına yol açmaktadır. Gayrimenkul şirketleri bu rekabetçi ortamda müşterilerine sundukları hizmetlere daha fazla değer katma arayışındadırlar. Yaşam dönemi maliyeti, enerji etkinliği, yeşil bina, sürdürülebilirlik vb. kavramlar gayrimenkul sektörünün yönünü belirleyecek en önemli konuları oluşturmaktadır. Bu program gayrimenkul sektörünün rekabet ortamında hangi eğilimleri izlediğini, küresel ve yerel bazda ortaya koymayı, gayrimenkul geliştirme yönetici ve yönetici adaylarını bu eğilimlere uygun çalışmak üzere hazırlamayı hedeflemektedir.

Kimler Katılmalı:

 • Bankalarda, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve inşaat şirketlerinde gayrimenkul geliştirme alanında çalışanlar
 • Gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri takip etmek isteyenler
 • Gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyenler
 • Gayrimenkul değerleme alanında çalışanlar
 • Gayrimenkul ofis sahipleri ve çalışanları
 • Gayrimenkul sektöründe kariyer yapmak isteyenler

 

Katılımcı Kazanımları:

 • Ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlerin toplumların ihtiyaç ve beklentilerini nasıl şekillendirdiği ve gayrimenkul sektörüne yansımasını öngörmenin rekabetçi  piyasalarda önemini fark edecekler.
 • Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde enerji etkin binalar, sürdürülebilirlik gibi kavramları öğrenecekler.
 • Gayrimenkul projelerinin fikir aşamasından proje teslimine kadar ki sürecinde diğer disiplinlerle etkileşimli çalışmasının projelerin başarısına katkısını fark edecekler.
 • Sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme sürecindeki ilişkileri daha iyi anlamak için paydaş analizi vaka çalışması gerçekleştirecekler.
 • Dünya’dan ve Türkiye’den enerji etkin bina ve sürdürülebilir yerleşme birimlerinin örnek uygulamalarını maliyet yönetimi ve pazarlama süreçlerine etkisini dikkate alınarak inceleyecekler.

 

Sertifika Programı İçeriği:

 1. Gayrimenkul projelerinin geliştirilme süreci ve sürdürülebilirlik
 2. Ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlerin gayrimenkul sektörü ve konut talebinin gelişimine etkisi
 3. Bina ve yerleşme birimlerinde enerji kullanımı ve korunumu
 4. Sürdürülebilir gayrimenkul geliştirmede paydaş analizi
 5. Türkiye’deki örnek enerji etkin binaların incelenmesi
 6. Dünya’daki örnek enerji etkin bina ve sürdürülebilir yerleşme birimlerinin incelenmesi

 

Eğitmen

Hülya Uğuz Yedievli, Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Gayrimenkul Geliştirme Akademisi Koordinatörü

Hülya Uğuz Yedievli, Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Bölümünden mezun olmuş, İngiltere Cambridge’de yabancı dil ve iş idaresi kurslarına katılmıştır. Çeşitli sektörlerde uzun süre çalıştıktan sonra uluslararası bir gayrimenkul şirketinde danışmanlık yapmış ve yaşam dönemi maliyeti düşük konutlar üzerine uzmanlaşmaya odaklanmıştır. Bu amaçla İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Yüksek lisans programında “Enerji Etkin Bina ve Yerleşme Birimlerinin İklimsel Veriler ve Gayrimenkul Geliştirme Açısından  Gerçekleştirilebilme Olanakları” konulu tez çalışmasını yapmıştır. Çalışmaları esnasında yurt içi ve yurtdışındaki konferans, seminer, fuar ve yayınları güncel olarak takip etmiş ve Enerji  Verimliliği Eğitim Tesisi  (Ankara), Muğla Üniversitesi, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Konukevi  (Antalya), BedZED (İngiltere),  Sonenschiff  Binası ve  Solarsiedlung konutları (Freiburg, Almanya), Chambery (Fransa), Kuzey - Güney İsveç’de  saha ziyaretleri yapmıştır. Ayrıca “Sustainable Sweden Tour 2009”un raportörlüğünü yapmıştır. 2011 yılında SMA Solar Academy’nin (Almanya) eğitimlerine katılmıştır.

Gayrimenkul sektörüne yönelik birey ve takım koçluğu yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitimler geliştirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans  Programında “Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Paydaş Analizi” takım koçluğu çalışmasını misafir eğitmen olarak gerçekleştirmiştir.

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) binalarda enerji verimliliği konusunda finansman modelleri geliştirmek hedefiyle yürüttüğü “AB Mevzuatı Çerçevesinde Yapılarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı ve Hukuki Düzenlemelerle ile İlgili Sektörlerarası İşbirliği Projesi”nde teknik danışman olarak görev almıştır.

Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Gayrimenkul Geliştirme Akademisinin koordinatörlüğünü yapmaktadır. Koordinatör olarak gayrimenkul sektörünün ihtiyacı olan sertifika programlarını kurgulamakta, sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlikleri ile ders içerikleri arasında köprü kurmakta, dinamik ve sinerjik bir içerik oluşmasını sağlamaktadır.

Aynı zamanda akademide içeriklerini hazırladığı “Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler Sertifika Programı” ile “Gayrimenkul Geliştirmede Yeni Eğilimler: Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri Sertifika Programı”nın eğitmenliği yapmaktadır.

Urban Land Institute (ULI) üyesidir.

Eğitim Programı Tarihleri

Program tarihleri  kuruluşların talebine göre belirlenecektir.

 

İletişim:

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul 34 083
Tel:  0212 533 57 65 / 12 18 Fax: 0212 533 65 15
e-posta: khas-yasam@khas.edu.tr