Gayrimenkul Değerleme Sertifika Programı (18 Saat)


Amaç:

Gayrimenkul Değerleme Sertifika Programı ile katılımcılara gayrimenkul değerleme konusunda yasal düzenlemelerin yanısıra uygulamaya yönelik bilgilerin aktarılması, portföy değerini doğru belirleme yetkinliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Kimler katılmalı:

 • Gayrimenkul değerleme sektöründe çalışanlar
 • Özel bankacılık birimleri
 • Bankaların ilgili birim uzmanları
 • Yatırım danışmanları
 • Gayrimenkul  sektöründe çalışanlar
 • Proje finansman birimleri
 • Üniversite lisans ve yüksek lisans öğrencileri

Katılımcı Kazanımları:

 • Gayrimenkul değerleme kavramları ve süreci hakkında bilgi sahibi olacaklar
 • Gayrimenkul değerleme yöntemlerini öğrenecekler
 • Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve değerleme çalışmalarının ilişkisini kuracaklar

Sertifika Programı içeriği:

 1. Gayrimenkul değerlemeye ilişkin tanımlar – kavramlar, değerleme yöntemleri ve süreci
 2. Tapu - İmar yasal düzenlemeleri ve kavramlar
 3. Proje Geliştirme (Piyasa Kavramı - Risk Etüdleri - Geliştirme Süreci)
 4. Genel yatırım getirisinin hesaplanması (Proje Geliştirme - Fizibilite Etüdleri - Best Use Analizleri)
 5. Gayrimenkul yatırımlarının vergilendirilmesi  ve yabancıların mülk edinimi (Yasal Düzenlemeler – Kısıtlar )
 6. Enerji verimliliği - değer ilişkisi, yasal düzenlemeler

Eğitim Programı Tarihleri

Program tarihleri  kuruluşların talebine göre belirlenecektir.

 

İletişim:

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul 34 083
Tel:  0212 533 57 65 / 12 18 Fax: 0212 533 65 15
e-posta: khas-yasam@khas.edu.tr