Gayrimenkul Finansmanı Sertifika Programı (18 Saat)

Amaç:

Gayrimenkul geliştirme sürecinde gayrimenkulün bir yatırım aracı olarak diğer yatırım araçları arasındaki yerinin incelenmesi ve yatırımcı gözü ile bir gayrimenkul yatırımı için nasıl karar verileceği konusunda temel fizibilite tekniklerinin uygulamalı ele alınması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda gayrimenkul finansman piyasalarının kavramsal açıklamaları, finansal matematik uygulamaları (faiz, paranın zaman değeri, net bugünkü değer, iç verim oranı), konut kredilerine ilişkin finansal hesaplamalar, nakit akımlarının ve indirgeme oranının belirlenmesi ve proje değerleme yöntemleri incelenecek ve   karar verme süreci, fizibilite analiz metodları, en iyi kullanım analizleri ile fizibilite modellemeleri ele alınacaktır.

Kimler katılmalı:

 • Gayrimenkul geliştirme sektöründe çalışanlar
 • Yatırım danışmanlığı yapanlar
 • Gayrimenkul değerleme sektöründe çalışanlar
 • Bankaların bireysel bankacılık, krediler, pazarlama bölümlerinde çalışanlar
 • Tüketici finansman şirketlerinin, finansal kiralama şirketlerinin ve aracı kuruluşların  krediler, pazarlama, operasyon, hazine ve fon yönetimi, ürün ve sistem geliştirme bölümlerinde çalışanlar

 

Katılımcı Kazanımları:

 • Gayrimenkul sektörüne farklı bir bakış açısı
 • Vak’a analizleri ile desteklenmiş uygulamalar
 • Teorik ve pratik deneyim

 

Sertifika Programı içeriği:

 1. Gayrimenkul piyasalarına ve konut kredilerine bakış
 2. Gayrimenkul piyasalarında finansal matematik uygulamaları
 3. Gayrimenkul projelerinin değerlemesi,  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO) faaliyet alanları ve İMKB’de işlem gören GYO’lar, Gayrimenkul yatırım fonları
 4. Gayrimenkul sistemine genel bakış ve gayrimenkul piyasalarını anlamada Dört-Çeyrek modelinin kullanımı
 5. Temel gayrimenkul yatırım değerlemesi ve gayrimenkul yatırımlarında borçlanmanın önemi
 6. Gayrimenkul geliştirme projelerinde yatırım analizleri ve Ofis, Konut, AVM, Otel fizibilite modellemesi

 

Katılımcıların uygulamalar için Microsoft Excel bilgisine sahip olmaları ve sertifika programı derslerine Microsoft Excel programı yüklü laptop ile katılmaları beklenmektedir.

Eğitmenler

 • Tevfik Türel, Kointaş İnşaat ve Yatırım A.Ş, Yeni Projelerden Sorumlu Ortak
 • Dr. Ali Hepşen, İstanbul Üniversitesi  Finans Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi

Tevfik Türel, Kointaş İnşaat ve Yatırım A.Ş. Yeni Projelerden Sorumlu Ortak

Tevfik Türel’in Proje Yöneticisi / Geliştiricisi ve Proje Danışmanı olarak 25 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır. Türel, halen Kointaş İnşaat ve Yatırım A.Ş.’de gayrimenkul geliştirme ile güneş enerji santralleri ve diğer güneş sistemleri gibi yeni projelerden sorumlu bir ortakdır. Daha öncesinde, Türel, Ata Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’nin CEO'luğunu ve ECE Türkiye’nin de yeni alışveriş merkezlerinin geliştirilmesinden sorumlu olarak Genel Müdürlüğü’nü yaptı. Öncesinde ise, Türel Houston bazlı Stewart International’ın dünya çapında Emlak Bilgi Sistemleri’nin kurulması konusunda Dünya Başkanlığı yanı sıra mülkiyet garantisi konusunda da Avrasya Bölgesi Sorumlusu olarak çalıştı. Türel’in University of Dallas’dan (Dallas, Texas) Uluslararası Yöneticilik konusunda Yüksek Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi’nden de İnşaat Mühendisliği dereceleri vardır.

Türel, Kadir Has Üniversitesi sertifika programı çerçevesinde Gayrimenkul Finansmanı üzerine ders vermektedir. Türel, halen TABA (AmCham Türk-Amerikan İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu’nda olup, Emlak ve İnşaat Komitesi Başkanlığını yapmaktadır.

Dr. Ali Hepşen, İstanbul Üniversitesi  Finans Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi

Gayrimenkul Finansmanı, Gayrimenkul Değerlemesi, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Fiyat Endeksleri, Finans Matematiği, İşletme Finansı, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Risk Yönetimi ve Türev Ürünler, Menkul Kıymet Analizi alanlarında uzman olan Hepşen, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı Öğretim Görevlisidir. Aynı zamanda Emlak Pazarı Dergisi Danışma Kurulu Üyeliğini ve Köşe Yazarlığını yapmaktadır.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümünü bitirdikten sonra aynı fakültenin Finans Anabilim Dalında “Bir Finanslama Yöntemi Olarak Menkul Kıymetleştirme: İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme ve Türkiye Uygulaması” tez çalışması ile yüksek lisansını; “Gayrimenkul Piyasalarının Finansal Krizler Üzerindeki Olası Etkileri ve Türkiye’de Gayrimenkul Fiyat Endeksi Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi” tez çalışması ile doktorasını yapmıştır.

“Gayrimenkul Piyasaları ve Finansmanı” (Literatür Yayınevi, 2010) ve “Bir Finanslama Yöntemi Olarak Menkul Kıymetleştirme: İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme ve Türkiye Uygulaması” (İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2005) kitaplarını yazmış, “İnşaat Sektörünün Sorunları ve Yeni Bir Açılım: Mortgage ve Mortgage Sisteminin Unsurları” (2005) ve “Çözümlü Finans Problemleri” (2008) kitaplarına katkıda bulunmuş; ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayınlamıştır.

Eğitim Programı Tarihleri

Program tarihleri  kuruluşların talebine göre belirlenecektir.

 

İletişim:

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul 34 083
Tel:  0212 533 57 65 / 12 18 Fax: 0212 533 65 15
e-posta: khas-yasam@khas.edu.tr