Gayrimenkul Geliştirme Akademisi hakkında

Türkiye gayrimenkul pazarı, nüfus artışından niteliksiz konutların yenilenmesine, kente göçten çekirdek aile sayısının artmasına kadar çeşitli dinamikler ile sürekli büyümektedir. Talepleri karşılamak üzere sektör şirketleri hızlı bir yapılanma içerisindedir. Aynı zamanda çok sayıda yabancı yatırımcı ve finansör Türkiye’ye gelmektedir. Talep ve arzın büyümesine paralel rekabet artmakta, kalite, maliyet, satış sonrası hizmetler ve yetkin insan kaynağı önem kazanmaktadır.

Gayrimenkul sektörünün yetkin insan kaynağı ihtiyacı, farklı sektörlerden sağlanmaktadır. Sektörün disiplinlerarası yapısı, sektöre giren yüksek donanımlı insan kaynağının dahi yeni bilgi ve donanımlara sahip olmasını gerektirmektedir. Gayrimenkul Geliştirme Akademisi, gayrimenkul sektörüne yeni katılanların sektörün yetkinliklerini ve bakış açılarını kazanarak uzmanlaşmalarını sağlamak; sektör uzmanlarının da pazardaki değişimlere paralel mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur.

Akademi bünyesinde ulusal ve uluslararası uzmanların katkısı ile çeşitli etkinlikler, konferanslar, eğitimler, sertifika programları, yönetici programları düzenlenecektir. Gayrimenkul Geliştirme Akademisi aynı zamanda sektör fikir önderlerinin buluşma yeri ve iletişim ağı olmayı hedeflemektedir.

Gayrimenkul Geliştirme Sertifika Programları

Gayrimenkul sektöründeki rekabet, sektördeki firmaların iş yapma şekillerini değiştirmekte, profesyonel iş gücü ve kurumsallaşma ihtiyaçlarını artırmaktadır.

Gayrimenkul Geliştirme Sertifika Programları ile gayrimenkul pazarlaması, hukuku, finansmanı, değerlemesi, sürdürülebilirliği kapsamında sektörel temel bilgileri ve iyi uygulamaları aktarmak, böylece katılımcılarda sektörü bütünsel değerlendirme ve süreçleri yönetme yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Gayrimenkul Geliştirme Sertifika Programları:

Gayrimenkul Sektörü Satış Atölyeleri

Satış atölyeleri ile gayrimenkul satışında önemli olan hedef belirleme, esnek zaman yönetimi, etkili iletişim ve geri bildirim verme, arabuluculuk, stratejik karar verme gibi konularda gayrimenkul geliştirme, emlak danışmanlık, bina yönetim hizmetleri gibi sektör şirketlerinin ve yöneticilerinin birlikte çalışması için interaktif bir ortam yaratılıyor. Çalışma sonunda her katılımcının kendisine özel çözümleri keşfetmesi hedefleniyor.

Gayrimenkul Sektörü Satış Atölyeleri:

Kurumsal Sertifika Programları

Kurumsal Sertifika Programlarının tarihleri kuruluşların isteğine göre belirlenecektir.


Kimler Katılmalı:

  • Finans kuruluşlarında, bankalarda, gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinde, inşaat şirketlerinde ve perakende şirketlerinde gayrimenkul geliştirme alanında çalışanlar,
  • İş ve alışveriş merkezlerinin yöneticileri ve pazarlama uzmanları,
  • Gayrimenkul değerleme alanında çalışanlar,
  • Gayrimenkul ofis sahipleri ve çalışanları,
  • Gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyenler, yatırım danışmaları,
  • Gayrimenkul sektöründe kariyer yapmak isteyenler,
  • Gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri takip etmek isteyenler,
  • Sektör oda ve derneklerin çalışanları,
  • Belediyelerin ilgili bölüm çalışanları.