Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümüne hoş geldiniz.

Günümüz toplumlarının çeşitli iktisadi problemleri bulunmaktadır. Gelir eşitsizlikleri, ülkelerin gelişmişlik seviyeleri arasındaki farklılıklar, zaman zaman ortaya çıkan krizler, enflasyon ve işsizlik gibi çeşitli konular ve bunların nedenleriyle sonuçlarını anlama ve açıklama ihtiyacı ekonomi bilimine ilginin olmasını sağlamıştır. Bunların yanı sıra, bireylerin tasarruf ve tüketim gibi ekonomik kararlarını nasıl verdikleri gibi konular da ekonomi biliminin açıklamaya çalıştığı konular arasındadır.

Ekonomi bölümümüzde çeşitli iktisadi olguları kavrayarak, bunları elde edilen iktisadi bilgiler ve veriler ile işleyerek analiz ve yorum yapabilen üretken ve sorgulama becerisi yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin özellikle iktisat bilgilerini kullanarak bireylerin ve toplumun iktisadi sorunlarına çözüm önerileri geliştirebilecek şekilde problem çözme yeteneğine sahip olmaları verdiğimiz eğitimin öncelikli amaçlarından biridir. Bu hedefle, öğrencilerimiz sadece matematik, iktisat teorisi, istatistiksel analiz ve ekonometri ile sınırlı kalmayarak, politik ekonomi ve iktisat tarihi ile ilgili donanıma da sahip olmaktadır. Ekonomi bölümünde eğitim anlayışımızın bir gereği olarak öğrencilerimizin kendilerini geliştirerek bağımsız olarak bir çalışma yapabilecek nitelikler edinmesine önem vermekteyiz. Öğretim üyesi-öğrenci ilişkilerinin yakınlığı ve sıklığı, eğitim sürecinde yapılan uygulama çalışmaları ve öğrenciye verilen danışmanlık eğitim stratejimizin esasıdır.

Mezun öğrencilerimizin önemli bir kısmı yerli ve yabancı özel sektör şirketlerinde iş bulmaktadır. Ekonomi bölümümüzün müfredatı öğrencilerimizin kariyer hedefleri için gerekli donanım ve bilgiyi sağlamaktadır. Ekonomi Bölümü derslerinin tümü İngilizce işlenmektedir ve öğrencilerimiz uluslararasılaşan Türkiye ekonomisinde önemli ve ihtiyaç duyulan bir özellik olan yabancı dili etkin olarak kullanma becerilerini geliştirme olanağına sahip olmaktadırlar. Mezunlarımız sanayi kesimi, sigortacılık, bankacılık, borsa ve uluslararası kuruluşlarda üst düzey yöneticilik, danışmanlık, eğitmenlik gibi görevlerde çalışma olanağı da bulmaktadırlar. Birçok öğrencimiz Türkiye'de ve yurtdışında lisansüstü çalışmalarını sürdürmektedirler.

Ekonomi lisans programımızın önemli bir özelliği öğretim üyelerinin doktoralarını ülkemizin ve dünyanın birinci sınıf üniversitelerinden almış olmaları ve uzmanlık alanlarında uluslararası saygın bilimsel yayınlarının olmasıdır. Bölümümüz araştırma faaliyetlerine özel olarak önem vermektedir.

İletişim:

Doç. Dr. Meltem Ş. Ucal

Cibali 34083 Istanbul, Türkiye

Email: msengun@khas.edu.tr
Tel: +90-212-5336532-ext.1614
Faks: +90-212-5336515