Eğitim

Doktora                         1999   Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü

Yüksek Lisans sonrası  1982   Columbia Üniversitesi, New York Üniversitesi

Yüksek Lisans (M.A.)   1982    Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Bölümü

Lisans (B.S.)                1980   Gazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Lise                               T.E.D. Ankara Koleji

Üye Olduğu Profesyonel Kuruluşlar

MESA, Middle East Studies Association

APSA, American Political Science Association

CAA, College Art Education

Akademik İlgi Alanları

Politik Düşünce ve Kuram, Politik İdeolojiler, Sosyal Kuram, Kültürel Kuramlar, Sanat Kuramları, Görsel İdeolojiler ve Kuram, Çağdaş Türk Politikaları, Popüler Kültür, Türk Edebiyatı, Yapısalcı Sonrası Felsefe

Verdiği Dersler

Politik Kuramda Türkiye Politikaları

1960 Sonrası Türkiye’de Sanat

Türk Sosyal Düşüncesi

1960 Sonrası Türkiye Politikaları

Çağdaş Sanatın Konu ve Tartışmaları

Modern Türkiye’nin Yapımı

Modernden Çağdaşa Sanat Analizi

Bakış-Temsil-Sinema: Yeni Politikalar-Yeni Cinema

Güncel Kariyer Bilgileri

2010 – Prof.Dr., Rektör Yardımcılığı, Kadir Has Üniversitesi

2010 – İletişim Fakültesi, İletişim Tasarım Bölüm Başkanlığı, Kadir Has Üniversitesi

1998 – 2010 Doç. Dr., Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sabancı Üniversitesi,

Ertegün Profesörlüğü, Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü (NES), Princeton Üniversitesi

Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Sabancı Üniversitesi

Sakıp Sabancı Müzesi, Uluslararası Danışma Kurulu Üyeliği, Sabancı Üniversitesi

Akbank Sanat Danışma Kurulu Üyeliği

Europa Nostra Türkiye Üyeliği

İstanbul Contemporary Kurulu Üyeliği

Sabah Gazetesi Köşe Yazarı

Geçmis Kariyer Bilgileri

2005 Diploma Programı Üyeliği, Sabancı Üniversitesi

2001-2005 Fakülte Yönetim KuruluÜyeliği, Sabancı Üniversitesi

2001-2005 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Program Koordinatörü, Sabancı Üniversitesi

1999 POLS Programı Koordinasyon Komitesi Üyeliği, Sabancı Üniversitesi

1999 Kütüphane Danışma Kurulu Üyeliği, Sabancı Üniversitesi

1998 Öğrenci Aktiviteleri ve Klüpleri Koordinatörü, Sabancı Üniversitesi

1998-2000 Sabancı Üniversitesi, Temel Geliştirme Progamı Başkanı ve Kurucu Üyesi, Sabancı Üniversitesi

1998 Prof., Sabancı Üniversitesi

1998-1999 Tasarım Komitesi Üyeliği, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sabancı Üniversitesi

1998-1999 Akademik Danışma Kurulu Üyeliği,Sabancı Üniversitesi

1995-1998 Sanat ve Kültür servis dersleri eşkoordinatörü, Bilkent Üniversitesi

1993-1998 Öğretim Üyesi, Grafik Tasarım Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi, Bilkent Üniversitesi,

1991-1995 TC Kültür Bakanlığı Baş Danışmanı

1984-1990 Yarı-ZamanlıÖğretim Görevlisi, Mimarlık Fakültesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

1982-1983 Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi

Diğer Kariyer Bilgileri

2008-….          İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Danışma Kurulu Üyeliği

2005-….         BP Ulusal Onur Komitesi Üyesi

2004-….         İstanbul Film Festivali Jüri Üyesi

2003-….         Akbank Kısa Film Festivali Jüri Üyesi

2002-….         Akbank Kültürel İlişkiler Danışma Kurulu Üyeliği

1998-….          Türk Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

1997-….          Radikal Gazetesi Köşe Yazarı

1996-….          Türk Sosyo-Ekonomik ve Politik Araştıma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

1995-….          Sosyal Demokrasi Vakfı Kurucu Üyesi

1993-1995        Rotterdam Belediyesi Sanat ve Kültür Kurulu Üyesi

1993-1995        Başbakan Yardımcısı Baş Danışmanı

1992-1993        Kültür Bakanlığı, Genel Yayın Kurulu Başkanlığı

1992-               İstanbul Kültiür ve Sanat Vakfı Danışma Kurulu Üyeliği

1991-1995        Sosyal Demokrat ve Halkçı Parti Danışmanı

1977-              BağımsızYazar ve Sanat Eleştirmeni

Yayınlar

Kitaplar

Türk Siyasetinin Yapısal Analizi-3 (Sürmekte)

Türkiye, Modernite ve Değişim: Toplumsal ve Kültürel Bir Değerlendirme (Sürmekte)

CHP ve Türk Sosyal Demokrasisi: Kökenler, İzlekler, Sorunlar (Sürmekte)

On Yapıtta 20. Yüzyıl Sanat (Sürmekte)

Breaking the Mirror: Turkish Politics and Modernity (Sürmekte)

Türk Siyasetinin Yapısal Analizi-2: 1920-1960, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2010.

Post Entelektüel Dönem ve Edebiyat, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2009.

Türk Siyasetinin Yapısal Analizi-1: Kavramlar, Kuramlar, Kurumlar, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2008.

Beyazlar Kirli, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2008.

Türk Sağı ve AKP, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2007.

ABD Bu 11 Eylülü Çok Sevdi: 11 Eylül Sonrası ABD, Türkiye ve Ortadoğu, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2006.

Cinsellik, Görsellik, Pornografi, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2005.

Tarih Kültürü Affetmez: Türkiye’de 1990’lar ve Kültürel Dönüşüm Sorunsalı, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2004.

Kitle Kültürü Kitlelerin Afyonu, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2003.

Sosyal Demokrasi Düşüncesi ve Türkiye Pratiği, İstanbul, Sodev Yayınları, 2003.

Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2002.

Postmoderniteyle Modernite Arasında Türkiye: 1980 Sonrası Zihinsel, Toplumsal, Siyasal Dönüşüm, İstanbul, Everest Yayınları, 2002.

Postmodernite Kuramları ve Geç Modernite Süreçleri, İstanbul, Everest Yayınları,  2002.

Türk Şiiri, Modernizm, Şiir, İstanbul, Büke Yayınları, 2002.

Cam Odada Oturmak, İstanbul, İnkılap Kitapevi, 2002.

Postmodernite Kuramları ve Türkiye Pratiği, İstanbul, Sodev Yayınları, 2002.

Sağ, Türkiye ve Partileri, Ankara, İmge Yayınları, 1999.

Sosyal Demokrasi, Türkiye ve Partileri, Ankara, İmge Yayınları, 1999.

Yeni Bir Sosyal Demokrasi İçin, Ankara, İmge Yayınları, 1999.

Yahya Kemal Rimbeaud’yu Okudu mu? Erken türk Modernizması Üstüne Bir Deneme, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1998.

Bir Sürekli Cehennem, İstanbul, Kavram, 1990.

Kitap Bölümleri

“Political Eras and Varlık”, in Selections from Varlık, Deniztekin, Osman (ed.), İstanbul: Varlık Yayınları, 2008.

“1990′larda Sanat ve Eleştiri”, in Çağdaş Sanat Konuşmaları 3 - 90’lı Yıllarda Türkiye’de Çağdaş Sanat, Çalıkoğlu, Levent (der.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, August 2008, s. 79-115.

“From culture of politics to politics of culture: reflections on Turkish modernity”,  Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, and Democracies, Keyman, Emin Fuat (der.), New York: Lexington Books, 2007, s. 47-75.

“Türk Milliyetçi Romatizminin Sonu: Kurucu Modernist İdeolojinin Dönüşümü ve Yazınsal Söylem”, Şerif Mardin’e Armağan,Öncü, A. and Tekelioğlu, O.  (der.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2005, s. 105-154.

“Melih Cevdet Anday Şiirinde Temel İzlekler: Descartesçı Düşünce ve Sorunsallı Açısından Bir Yaklaşım”, in Güneşte Ayıklanmış: Melih Cevdet Anday ŞiiriKahyaoğlu, Orhan (der.), İstanbul: Nekitaplar, 2004.

“Sivillik, Etik ve Dilsel Kopuş Açısından Ece Ayhan Şiiri”, in Mor Külhani: Ece Ayhan ŞiiriO. Kahyaoğlu (der.), İstanbul: Nekitaplar, 2004, s. 43-90.

“Mehmet Güleryüz Resminin Ekspresyonist Yakalşaımının Dinamikleri ve Düşünsel Arka Plana Heideggerci Bir Yaklaşım”, Resme Bakan Yazılar, Artun, Ali (der.),İstanbul: Galeri Nev, 2004, s. 91-136.

“Twin Towers: Terrible Machine or the Reailty Questioned”, 9/11: New York-İstanbul,Çiçekoğlu, Feide (der.),Istanbul: Homer Kitabevi, 2004, s. 68-84.

“Liberal Demokratik Kuramın Bir Bağlamı Olarak Kuvvetler Ayrılığı İlkesi”, in Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Anayasa, Gözaydın, İ. (der.), İstanbul: İletişim, 2004, s. 36-68.

“Küreselleşme Dalgası ve Sosyo-Ekonomi-Politik Sonuçları”, in Dünyanın Bütün Sokaklarında İsyan,Akınhay, O. (der.), İstanbul: Everest Yayınları, 2003, s. 126-165.

“The Cultural and Historical Foundation of Turkish Citizenship: Modernity as Westernization”, Citizenship and Identity in a Globalizing World: European Questions, Turkish ExperiencesKeyman, E. Fuat and İçsuygu, A.  (der.),London and New York: Routledge, 2003, s. 98-138.

“Bedri Baykam: A Cultural Guerilla”, Behind and Beyond Paint, Baykam, B. (der.), İstanbul: Piramit Yayıncılık, 2003, s. 58-101.

“Yeni Sanat Biçimleri, Küreselleşme ve Bazı Sorunlar”, Özgürlüğün Bedeli: Mehmet Ali Aybar Sempozyumları, Vassaf, G. (der.), İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2003, s. 57-74.

“Milliyetçilik, Küreselleşme ve Sol”, Özgürlüğün Bedeli: Mehmet Ali Aybar Sempozyumları,Vassaf, G. (der.), İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2003, s. 217-234.

“Avrupa: Türk Modernleşmesinin Xanadu’su. Türk Modernleşmesi Kurucu İradesine Yeni Bir Bakış” Liberaliz, Devlet, Hegemonya, Kahraman, Hasan Bülent and Keyman, E. Fuat (der.), İstanbul: Everest Yayınları,2002, s. 214-242.

“Bir Zihniyet, Kurum ve Kimlik Kurucusu Olarak Batılılaşma”, Modernleşme ve Batıcılık, Kocabaşoğlu, Uygur (der.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2002, s. 125-137.

“Bir Zihniyet, Kurum ve Kimlik Kurucusu Olarak Batılılaşma”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce3. Cilt, Bora, Tanıl and Gültekingil, M. (der.), 2000, s. 124-147.

“Je est un Autre: Turkish Literature in Transition Between National and Global Self”, The Step-Mother-tongue, Yashin, M.  (der.), London: Middlesex Üniversitesi Press, 2000, s. 34-48.

“Üçüncü Yol Politikaları, Küreselleşme ve Türk Sosyal Demokrasisi”, Üçüncü Yol Arayışları ve Türkiye, Yalçıntan, M.C. (der.), İstanbul: Büke Yayınları, 2000, s. 115-132.

“Küreselleşme, Kültürel Değişim ve Türkiye”, Üçüncü Yol Arayışları ve Türkiye, Yalçıntan, M.C. (der.), İstanbul: Büke Yayınları, 2000, s. 257-274.

Son Makaleler

Doğru Güneşlerin Peşinde

Türk Solunun Çıkmaz Sokağı: Kemalizm (Ordu) İlişkisi

Makaleler

“Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Liberal Demokrasinin İç Kısıtlamaları: Anayasacılıktan

Demokrasiye”, Doğu Batı, Mayıs 2010, s. 128-157.

“The End of the ‘New’ As We Know It: Post-1990 and the ‘New’ Beginnings in Turkish Culture”Third Text, Vol.22, No.1, 2008, s. 21-34.

“The new politics in Turkey: A new model or a new understanding?”, MESA Annual Meeting, Boston, 2007.

“Turkey Since 2002 and Beyond 2007”, Private View, No. 12, 2007.

“Turkey and EU: Neighbors Afar”, Eurozine, March 2006, s. 1-22.

“Translating the Translation”, Eurozine, January 2006, s. 1-10.

"Demokrasiyi demokrasiyle aşmak ya da iktidarsız bir demokrasinin olasılıkları: Tocquvilleci demokrasi, toplumsal iktidar ve sivil toplum kaygıları"Doğu Batı, No.39, Kasım 2006, s. 229-258.

“Komşuluğun Uzaklığı, Uzaklığın Komşuluğu: Türkiye ve Avrupa Birliği”Varlık, Aralık 2005, s. 7-17.

“Attila İlhan: Toplumsal Dönüşüm Sistematiği ve Modernist Edebiyatın Kurgusu”, Varlık, Kasım 2005, s. 45-55.

"Leviathan liberalizm sularında görüldü: liberalizm-Hobbescu devlet gizli ilişkisine ussallık bağlamında Foucaultgil bir yorum", Doğu Batı, No.28, 2005, s. 46-87.

“Devlet-toplum ilişkileri bağlamında hukukun normatif hükümranlığından siyasalın bağımsızlığına”, Hukuk ve Adalet, Vol. 1, No. 3, 2005, s. 24-35.

“Kötülük, Yeraltı Edebiyatı ve Yerüstü”, Varlık, No. 1169, 2005, s. 7-17.

“Post-Fenomenolojik Devlet Tasavvuru: Hegelci ve Arendtçi Kısıtlamalar ve Yeni Bir Sivil Toplum İnşa Olanağı”,Doğu-BatıNo. 21, 2002-2003, s. 45-61.

“Milliyetçilik, Sol ve Avrupa Birliği Süreci; Tarihsel Bir Kesit Sorunu”, Açılım, Aralık 2004, s. 22-36.

“Türk Edebiyatının (Romanının) Yercileşmesi Üstüne”Gösteri, 248, 2003, s. 22-29.

“Post-Fenomenolojik Devlet Tasavvuru: Hegelci-Arendtçi Kısıtlamalar ve Yeni Bir Sivil Toplum İnşa Olanağı”, Doğu-Batı, 2002, s. 45-61.

“İçselleştirilmiş, Açık ve Kapalı Oryantalizm ve Kemalism”, Doğu Batı, Eylül 2002.

“Türk Siyasal Yaşamının Rousseaucu Kısıtlamaları Üstüne: Kant-Rousseau Bağlamında Bir Değerlendirme”, Toplum ve Bilim, Eylül 2002.

“Yayıncılığın Kapitalistleşmesi Süreci Üstüne Görüşler”, Varlık, No. 1133. Şubat 2002, s. 2-10.

“Yeni Toplumsal Edebiyat: İdeolojiden Söyleme”, Gösteri243, 2002, s.  22-28.

“Neo-Romantik Bir Sanata Doğru” (Towards a Neo-Romantic Art), Gösteri, 241, 2002, s. 11-17.

“Bir Melezleşme Sorunsalı Olarak Geç 20. Yüzyıl Sanatı ve Beden”, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, No, 2, Eylül 2001, s. 1-11.

“Mekanın Yitimi, U-Realite ve Demokrasi-Medya ‘Olanaksızlık’ İlişkisi” (The Lost of the Space, U-Reality, The ‘Impossible’ Relation Between Democracy-Media), Varlık, No. 1125, Haziran 2001, s. 24-30.

“Avrupa: Türk Modernleşmesinin Xanadu’su. Türk Modernleşmesi Kurucu İradesine Yeni Bir Bakış”, Doğu Batı, No. 14, 2001/1, s. 8-27.

“Cumhuriyet Edebiyatı Epistemolojisi: Kısıtlamalar ve Bir Yaklaşım Önerisi”, Varlık, No. 1109, 2000, s. 45-52.

“Yitirilmemiş Zamanın Ardında A.H.Tanpınar ve Muhafazakar Modernliğin Estetik Düzlemi”, Doğu Batı, No. 11, 2000, s. 9-44.

Konferans Bildirileri

“Multiple Identities-Conscious Selves”, Europa Nostra Annual Meeting, Istanbul, Haziran 2010.

“Tom Lantos Human Right Commission”, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Tanık, Kasım 2009.

“Political Transformation in Turkey”, Brookings EnstitüsüWashington, DC, Mayıs 2008.

“From progressive conservatism to conservative progressivism in Turkish Culture”, Culture and Society in Modern Turkey, Tel Aviv Üniversitesi, Tel Aviv, Israil, 2007.

“Politics and Culture in Modern Turkey”, International Conference on Modern Turkey, Tel Aviv Üniversitesi,Moshe Dayan Center, Israil, Mayıs 2006.

“Çokkültürlü Demokrasi ve Siyasal Yurttaşlık”, Abant Konferansları, Paris, Fransa, Mayıs 2006.

“The ‘Hidden Agenda’ of  Political Islam in Turkey”, NES Seminars, Princeton Üniversitesi, Yakın Doğu Çalışmaları BölümüPrinceton, ABD, Nisan 2006.

“The Role of the EU in the Transforamtion of Democracy in Turkey: A Wider Angle”, EFPD-Radikal Workshop, İstanbul, Haziran 2005.

“The Internal Paradox of Turkish Westernization”, Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Center ConferenceTel Aviv, Israil, Nisan 2005.

“The Unending Story: Turkish Nationalism and its Internal Constarints”, Turkish-Armenian Working Group,Salzburg, Austria, April 2005.

“Siyasal Parti Kavramı ve Yeni Bir Demokrasi Olanağı”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Konferansı, Haziran 2005, Ankara.

“Türk Siyasetinde Muhafazakar Kısıtlamalar ve Liberal Dönüşüm Olanakları”, 4. Türk Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, Aralık 2004.

“Turkish Modernity and the Social Theory”, MESA 2004San Francisco, ABD, Kasım 2004.

“Turkey and the EU in the Context of Globalization”, EFPD Conference on Turkey’s Membership to EU, Brüksel, Eylül 2004.

“The Politics of Culture and the Culture of Politics: The Transformation of the National Turkish Culture”, Art and Culture Group Fifth International ConferenceRotterdam, Kasım 2004.

“The Tiresome Burden of Being a Citizen”, NES Talk SeriesPrinceton Üniversitesi, Kasım 2004.

“Looking Turkey with Conservatism”, Seminar Held in Üniversitesi of Michigan, Ann Arbor, ABD, Şubat 2004.

“A Face Re-shaped: Post-post-modern Turkish Novel”, NES Seminars, Princeton Üniversitesi, NES Bölümü, Şubat 2004.

“The Paradox of Turkish Conservatism”, 8th Türk Sosyal Bilimleri Konferansı (Turkish Social Sciences Conference), Ankara, 2003.

“When We Will All Be Transvestite: The Paradox of Turkish Conservatism”, The Annual Meeting of MESA, 2003.

“Old Bodies in New Disguises: Turkish Left and the Structural Constraints of the ‘New Movements”, History Matters ConferenceNew School Üniversitesi, New York, ABD, 2003.

“One Flew Over the Cuckoo’s Nest: Turkish Language Politics and Beyond”, Liberal Studies Conference, New School Üniversitesi, New York, ABD 2003.

“The Mistake of Şeker Ahmet Paşa”, The Annual Meeting of MESA, 2001.

Seminerler

“What is conservatism in Turkey?”, Princeton Seminars, Princeton Üniversitesi, Mayıs 2009.

“Turkish Cinema in Transition”, Turkish Table TalksPrinceton Üniversitesi, NES Bölümü, Princeton, ABDMart 2005.

“Edebiyat mı Görsellik mi?”, ODTÜ Edebiyat Klübü SeminerleriAnkara, Mayıs 2005.

“Türk Siyaset, Muhafazakarlık, Popülizm ve Siyasal İslam”, Sakarya Üniversitesi Konuşma Serisi, Sakarya, Mayıs 2005.

“Açların Gözbebekleri’ Sanatı Görecekler mi?”, Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Seminer SerisiEkim 2004.

“Bir Siyasal ve Toplumsal Kuram Bağlamı olarak Kentsel Dönüşüm”, Doktora Seminerleri, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Ocak 2004.

“Literature in Politics, Politics in Literature: Turkish Political Transformation and the Literary Sources”, NES Seminar, Princeton Üniversitesi, January 2004.

“An Inquiry into the Nature of the Politics of Right in Turkey”, Sociology Department Seminar Series, Michigan Üniversitesi, Ann Arbor, Şubat 2004.

“Küreselleşme, Bölgeselcilik ve Bir Çatışma Alanı Olarak Kent”, Doktora Seminerleri, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mart 2004.

“Machiavelli ve Rönesans”, Sakıp Sabancı Müzesi Konuşmaları, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Nisan 2004.

“Hak Temelli Liberalizm ve İçsel Sorunları”, Arı Hareketi Gençlik Buluşması, Arı Grubu, Ankara, Nisan 2004.

“Le Terrible Machine’ or the Reality Questioned”, Shadows that Stalk. Hacettepe Üniversitesi, Dept. of American Culture and Literature, 20th Anniversary International Conference. Ankara, Ekim 2002.

Editörlük / Özel Sayılar

Yasak Meyve Dergisi, Ankara: Komşu Yayınları, Mayıs 2003, s. 1-156.

Kitap Eleştirisi

Divan Edebiyatını İrdelemek: Sevgililer Çağı, Andrews, Walter G. and Kalpaklı, Mehmet. Radikal, Kasım 2005.

Hümanizm, Beşeri Bilimler ve Siyasal Olan, Said, Edward. Virgül: Aylık kitap ve Eleştiri Dergisi, Vol.84, Mayıs 2005, s. 13-16.

Bir Kavganın Anatomisi, Aronson, Ronald. Radikal Kitap, No.218, Mayıs 2005.

Kamusal Entelektüel ve Politika, Keyman, E Fuat. Radikal Kitap, No.226, Temmuz 2005.

Sinan'dan Necipoğlu'na, Necipoğlu, Gülru. Radikal, Mart 2006.

Sergiler ve Projeler

Küratörlük

“Canan Dağdelen”Aksanat, Ocak 2008.

“Günümüz Sanatçıları”, Aksanat, Temmuz 2006.

“Eser Selen: İşleİş”, Aksanat, Aralık 2005

“Adnan Yıldız: Kopya Katil”, Aksanat, Şubat 2004.

“Canan Dağdelen”, Aksanat 2004.

“Bayram Candan”, Aksanat, 2004

Desen ve Macera”, Kasa Galleri, Eylül 2002

Sergi(ler)

“Bahçe”,Enstelasyon. Kasım 2003.

Projeler

“Tanzimat and the Birth of the new Epistemology”, Konferans, Princeton Üniversitesi, Princeton, NJ, ABD, 2006.

“Texts of Turish Modernization”, Eş-Proje: Sabancı Üniversitesi-Princeton Üniversitesi, 2006-2010.

“2023 Yılında Türkiye’de Eğitim ve İnsan Kaynakları”, TUBITAK, 2003-2005.

Onurlar ve Ödüller

2006 TUYAP 2006 Sanat Eleştirisi Ödülü

2005-2006 Princeton Üniversitesi, Yakın Doğu Çalışmaları, Ertegun Profesörlüğü.

2003 Columbia Üniversitesi Yaz Bursu

1995-1999 Bilkent Üniversitesi, Bursu Doktora Programı.

1993 USIS Genç Liderler Programı Üyeliği

1982 Hacettepe Üniversitesi, En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü.

Kullandığı Diller: Türkçe ve İngilizce; Osmanlıca