Zorunlu Dersler

FTV 501 Film Yapımına Giriş (3 kredi)

FTV 502 Film Kuramları (3 kredi)

FTV 517 Sinemasal Anlatım (3 kredi)

SBE 501 Araştırma Yöntemleri (3 kredi) Sadece tezli program için zorunludur.

SBE 500 Seminer (Kredisiz) Sadece tezli program için zorunludur.

SBE 590 Tez (Kredisiz) Sadece tezli program için zorunludur.

SBE 580 Proje (Kredisiz) Sadece tezsiz program için zorunludur.

Seçmeli Dersler

FTV 503 Senaryo Yazımı (3 kredi)

FTV 504 Kamera ve Işık Teknikleri (3 kredi)

FTV 505 Sinematografi (3 kredi)

FTV 506 Film Ses Tasarımı (3 kredi)

FTV 507 Kurgu (3 kredi)

FTV 508 Dramatik Film Kurgusu (3 kredi)

FTV 509 Televizyon Dizi Yazımı (3 kredi)

FTV 510 Reklam Yönetimi (3 kredi)

FTV 511 Avrupa Sineması (3 kredi)

FTV 512 Dünya Sinema Endüstrisi (3 kredi)

FTV 513 Belgesel ve Biçim (3 kredi)

FTV 514 Türk Film Araştırmaları (3 kredi)

FTV 515 Türkiye Sinema Tarihi (3 kredi)

FTV 516 Televizyon Çalışmaları (3 kredi)

FTV 518 İleri Sinematografi (3 kredi)

FTV 519 Sinema ve Psikoloji (3 kredi)

FTV 520 Sinema ve Felsefe (3 kredi)

FTV 521 Yönetmenin Atölyesi (3 kredi)

FTV 522 Performans Yönetimi (3 kredi)

FTV 524 Uzun Metraj Film Senaryosu (3 kredi)

FTV 532 Film, Hafıza ve Tarih (3 kredi)

Tezli Program Toplam 24 Kredi / Tezsiz Program Toplam 30 Kredi