Program Direktörü Doç. Dr. Melis Behlil

Programının amacı sinema alanında akademik ve pratik çalışmaları güçlendirecek ve bu çalışmaların üretecek sinema ve televizyon araştırmacıları ve uygulayıcıları yetişmesini sağlamaktır.

Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı sinema ve televizyon araştırmaları ve üretiminin entegre olduğu bir programdır. Programın uluslararası işbirlikleri, akademik ve sanayi entegrasyonu, araştırma-üretim birlikteliği ülkemizi uluslararası sanat ve akademik alanda daha da ön plana çıkaracaktır.

Eğitim dili Türkçe’dir. Yeterli İngilizce bilgisi aranmaktadır. Tezli ve tezsiz eğitim verilmektedir.

İletişim melisb@khas.edu.tr