BIO 611 İleri Biyoinformatik (3 Kredi)

BIO 623 Nesneye Yönelik Programlama (3 Kredi)

BIO 631 İleri Hücre Biyolojisi (3 Kredi)

BIO 655 Moleküler Modelleme, Simülasyon ve Görüntüleme Yöntemleri (3 Kredi)

BIO 610 Hesaplamalı İlaç Tasarım Teknikleri (3 Kredi)

BIO 621 İleri Medisinal Kimya (3 Kredi)

BIO 622 Medisinal Kimyada Özel Konular (3 Kredi)

BIO 630 Biyoloji ve Genetikte Hesaplama Yöntemleri (3 Kredi)

BIO 624 İleri Hesaplamalı Yapısal Biyoloji (3 Kredi)

BIO 625 Membran Proteinleri ve Moleküler Neurobiyoloji (3 Kredi)

BIO 651 İleri Kuantum Kimyası (3 Kredi)

BIO 653 İstatistiksel Termodinamik (3 Kredi)

BIO 688 Hesaplamalı Sistem Biyolojisi (3 Kredi)

BIO 681 İnsan Genetiği (3 Kredi)

BIO 682 Biyolojide Etik ve Fikri Mülkiyet (3 Kredi)

BIO 684 Spektroskopide Özel Konular (3 Kredi)

BIO 698 Seminer I (Kredisiz)

BIO 699 Doktora Tezi (Kredisiz)

Toplam 24 Kredi