Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sertifika Programı

İş dünyasında Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) son 10 yılın en çok tartışılan ve kullanılan tanımlamalardan biri. Bu alandaki gelişmeleri öğrenmek, gelecek trendleri yakalamak, iş dünyasında KSS’nin geçirdiği ve geçireceği evrimleri öğrenerek gelecek için pozisyon alabilmek istiyorsanız kaçırmamınız gereken bir sertifika programı.

Programın hedefi nedir? İş hayatında KSS’yi şirket ve toplum için ortak bir değer yaratacak konumlamanın gerçekleştirilmesi KSS ile ilgilenen yöneticiler için aşılması gereken pratik sorunlar için çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yönteminiz nedir? Her program öncesinde katılımcılara okuma materyali sağlanacak, her başlık dahilinde sunumlar dışında vaka çalışmaları – dış konuşmacılar ya da grup çalışmaları da - gerçekleştirilecektir.

Ne kazanacağım? Programın sonunda katılımcılar, KSS konusundaki trendler hakkında bilgiye sahip olacak, şirketlerinde proje uygulamak için gerekli becerilerini geliştirecek, vaka çalışmaları ile kendi planlamalarını daha efektif şekilde hazırlama imkânlarına sahip olacaktır.

Kimler katılmalı? Şirketlerde KSS projesi yöneten, yönetmek isteyen tüm yöneticiler, KSS konusunda kariyer planlayan profesyoneller.

Eğitim Takvimi


Cumartesi

10.00 – 16.00

KSS’ye Giriş, Uygulama Araçları ve İletişimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk sadece bir hayırseverlik, iyi bir iş yapma bilinci değil şirketler ve toplum için değer yaratacak bir iş süreci olarak konumlanmaktadır. Ders öncesinde özellikle okuması gereken HBR makalesi üzerinden vaka çalışmaları ile incelenecektir.  Çalışan gönüllüğü, sponsorluk faaliyetleri, sivil toplum kuruluşları, raporlar, standartlar vb. çalışmalar ile ilgili örnekler verilecektir.  KSS/Sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanma süreçleri, işlevi, raporların tarihçesi ve eleştirileri ele alınacaktır. KSS uygulamalarının ölçüm/etki analizi üzerine durulacaktır.

Çarşamba

19.00 – 20.30

Özel Sektörde Uygulamalar

Sektörün önde gelen şirketlerinden kendi hikayelerini öğreneceğiz.

Cumartesi

10.00 – 14.30

Uluslararası ve Yerel Sorunlar

Yoksulluk, Girişimcilik, Sağlık, Şehirleşme gibi güncel küresel sorunlar şirketleri ve kalkınma ajandasını nasıl etkiliyor? Şirketler sorunları nasıl belirlemeli? İDEMA Kalkınma Ajansı yönetici ortağı Dr. Ali Ercan Özgür’ün de katılacağı derste KSS projesi için hangi konuların neden olmazsa olmaz olarak değerlendirilmesi gerekliliği aktarılacak, CSR Europe’un Avrupa çapında yürütmekte olduğu iki kampanya vaka çalışması olarak değerlendirilecektir.

Çarşamba

19.00 – 20.30

Özel Sektörde Uygulamalar

Sektörün önde gelen şirketlerinden kendi hikayelerini öğreneceğiz.

Cumartesi

10.00 – 13.30

Sosyal Paydaş Analizi Kurumsal sosyal sorumluluğun temeli olan sosyal paydaş yönetiminin temelleri, hedefleri, analizi farklı sektörlerden iyi örnekler ile paylaşılacaktır.

Çarşamba

19.00 – 20.30

Özel Sektörde Uygulamalar

Sektörün önde gelen şirketlerinden kendi hikayelerini öğreneceğiz.

Cumartesi

10.00 – 13.30

Değişim Yönetimi ve Liderlik

Başarılı sosyal sorumluluk uygulamalarının gerçekleşebilmesi ve uygulanabilmesi ancak ve ancak değişim yönetimi ve liderlik ile gerçekleşebilecektir. Bu bölümde değişim yönetimi ve liderlik farklı sektörlerden örnekler ile tartışılacaktır.

 

Program; Cumartesi ve Çarşamba günleri toplamda 22 saat olarak gerçekleştirilecektir.

Katılım ücreti: 1.650 TL (KDV Dahil)’dir.

Anlaşmalı kredi kartlarına taksit seçeneği bulunmaktadır.

 

Kayıt için; Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Başvuru Formu

 

Ödemeler:

Banka: Garanti Bankası,

Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi,

Şube: Balat (Şube Kodu 020)

Hesap No: 6299718

IBAN: TR10 0006 2000 0200 0006 2997 18


Banka: Akbank,

Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi,

Şube: Kadir Has Üniversitesi Şubesi (Şube Kodu 993)

Hesap No: 008295

IBAN: TR92 0004 6009 9388 8000 0082 95


Not: Ödemeler her programın başlama tarihinden bir önceki gün yapılmalıdır. Ödeme makbuzları ilk derse gelindiğinde ibraz edilmelidir.


Yer:

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul 34 083

Tel: 0212 533 65 32 / 12 17-18-19 Fax: 0212 533 65 15

E-posta: khas-yasam@khas.edu.tr


Program Koordinatörü

Dr. Ceyhun Göcenoğlu

Dr. H. Ceyhun Göcenoğlu, sırasıyla British Council, Vodafone ve Türk Telekom’da kamu – sivil toplum – özel sektör işbirlikleri konusunda projeler yönetmiştir. Dr. Göcenoğlu, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladıktan sonra Chevening Bursu ile Birkbeck, Londra Üniversitesi’nde Kurumsal Yönetim ve Etik üzerine yüksek lisansını tamamlamış, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde doktora derecesini tamamlamıştır. Halen IBM Türk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programları Müdürü olarak özel sektörde profesyonel çalışmalarına devam etmektedir. Ceyhun Göcenoğlu Türkiye Kurumsal Sosyal

Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.

Eğitmenler:

Serdar Dinler

Profesyonel hayatının tümünü kar amacı gütmeyen kuruluşlarda geçirerek bugüne kadar 31 derneğin kuruluşunda yer almıştır. Kuruluşunda yer aldığı tüm dernekler hala aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yeni temaları Türkiye’ye getiren Serdar Dinler Kurumsal Sosyal Sorumluluk temasını da 1990’lı yıllarda Türkiye’ye getirerek yaygınlaştırılması için çaba sarf etmiştir. Çabasının sonucunda 2005 yılında Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneğini kurmuş ve şu an onun başkanlığını yürütmektedir. Profesyonel hayatında eğitim sektöründe çalışmış olan Dinler, aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin müdürlüğünü yapmaktadır.

Dr. Ali Ercan Özgür

Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bölümü’nde “Yeni Bölgecilik Anlayışı ve Türkiye ve Avrupa’da Bölgesel Kalkınma Ajansları” üzerine doktora tezini 2013 yılında sunmuş olan Ali Ercan Özgür, yüksek lisans derecesini Birmingham Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Departmanı’nda “Yönetişim ve Kalkınma Yönetimi Bölümü’nden” Uluslararası Fon ve Yardımların Koordinasyonu ve Etkisi” konusunda hazırladığı tezi ile almıştır. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans derecesi alan Özgür, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Chevening Yüksek Lisans bursiyeri ve Alman Marshall Fonu

Fellow olarak seçilmiştir. TESEV tarafından yayınlanan ”Yerel Yönetim Sistemleri: Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti” kitabının, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından yayınlanan İş Hayatında İnsan Hakları kitaplarının yazarlarındandır. Yerel Kalkınma, Sivil Toplum, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında birçok makale ve konuşması bulunmaktadır.

Feride Doğan

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Genel Direktörü’dür. 2006 yılından bu yana Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışmaktadır. Doğan, iki yıllık özel sektör tecrübesinden sonra sivil toplum sektörüne yönelmiştir. Internet kanalı Dipnot TV’de “Onlar Farkında” KSS programını sunmuştur. Feride Doğan şu an Kadir Has Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ofisi’nde uzman ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisinde eğitmendir. Yüksek lisansını Royal Holloway Üniversitesi, İngiltere’de Sürdürülebilirlik ve Yönetim alanında yapan Doğan, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.