Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri (TD 101 ve TD 102) bütün üniversite öğrencilerinin almakla yükümlü olduğu 2 kredili zorunlu derslerdir. Kadir Has Üniversitesi’nde Türk Dili dersleri 2009-2010 Akademik yılından itibaren Blackboard sistemi ile öğrencilere online olarak verilmeye başlanmıştır. Online sisteme geçilmesiyle birlikte öncelikle bu derste herkesin ortak bir program izlemesi sağlandı. Ayrıca, ders, zaman ve mekândan bağımsızlaşarak öğrencilerin kampüse gelmeden takip edebilecekleri bir biçime dönüştürülmüş oldu. Kadir Has Üniversitesi’nde online olarak yürütülen Türk Dili dersinde öğrencilere internet üzerinden interaktif bir eğitim olanağı sunulurken, geniş ofis saatleri ile geleneksel öğrenci-öğretmen diyaloğundan uzaklaşılmaması ve yapılan etkinlik ve söyleşilerle öğrencilerin entelektüel seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Öğr. Gör. Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek

Türk Dili  Dersi Koordinatörü

TD 101

TD 101 dersinin temel amacı öğrencilerin Türkçe okuma ve yazma becerilerini geliştirerek, okuduklarını eleştirel bir bakış açısıyla çözümlemelerini ve düşüncelerini düzgün, anlaşılır ve akıcı bir Türkçeyle ifade etmelerini sağlamaktır. Türkçenin tarihsel serüvenine ilişkin bilgi edinerek bu konuda kendi bakış açılarını geliştirecek olan öğrenciler, dönem boyunca kısa paragraflardan uzun makalelere kadar farklı boyutlardaki düşünce yazılarını anlayarak okumayı, okudukları üzerinde yorum üretmeyi ve yorumlarını düzgün bir Türkçeyle ifade etmeyi öğrenmiş olacaklar.

Dersin İşlenişi

Konular: TD 101 Türk Dili I dersi 12 haftada tamamlanması planlanan 12 konudan oluşmaktadır. Bu konular;  tarihsel açıdan Türkçe, Türkçe sorunlarına farklı yaklaşımlar, dilbilgisi ve anlatım sorunları, paragraf bilgisi, uzun ve kısa yazıları anlayarak okumak ve alıntı ve kaynak gösterme kurallarını içeren yazı ve etiktir. Her konunun sonunda öğrencilerin yapması  gereken bir çalışma yer almaktadır. Bu çalışmalar kimi zaman çoktan seçmeli konu testleri olabileceği gibi bazen de paragraf yazma, boşluk doldurma, doğru sıraya dizme gibi konunun gerektirdiği farklı çalışmalar olabilir. Öğrenciler bir önceki konunun çalışmalarını tamamlamadan, bir sonraki konunun içeriğini sistemde göremeyeceklerdir. Dolayısıyla, bütün çalışmaları tamamlamak zorunludur. Bununla birlikte, dersin konusunun gerektirdiği ölçülerde farklı konularda yazılmış makaleler, akademik  yazılar, köşe yazıları vb. materyaller de  ders programında yer almaktadır. Ayrıca bazı konular fotoğraf, karikatür, video gibi görsel malzemelerle de desteklenmektedir.

Tartışma Panosu: Öğrenciler dönem boyunca kendilerine verilen konular hakkında tartışma panosuna katılarak düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşacaklardır. Öğrencilerin bir tartışma konusundan tam puan alabilmeleri için tartışmaya nitelikli yorumlarıyla katkı sağlamaları gerekmektedir. Tartışma sorusuna düzgün bir Türkçeyle, iki hafta boyunca okudukları, izledikleri ve gördükleri ders materyallerine de gönderme yaparak yanıt vermelidirler.

Dönem Ödevi: Öğrenciler dönem sonunda teslim edilmek üzere dönem içerisinde okudukları deneme-eleştiri türündeki kitapla ilgili bir eleştiri yazısı yazarlar. Alıntı ve kaynak gösterme kurallarına uygun bir biçimde yazacakları bu yazı, öğrencilerin dönem boyunca öğrendikleri farklı okuma ve yazma tekniklerini pratiğe dökme açısından da işlevsel bir çalışmadır.

Öğrenci ödevlerinden örnekler görmek için tıklayınız.

Ara sınav ve Final Sınavı: Ara sınav ve final sınavı kampüsteki bilgisayar laboratuarlarında gözetmen eşliğinde  yapılmaktadır. Sorulan sorular genellikle çoktan seçmelidir ancak konu çalışmalarında olduğu gibi boşluk doldurma, eşleştirme, makale sorularını cevaplandırma vb. farklı soru çeşitleri de mevcuttur.

Söyleşi, atölye çalışması vb.: Öğrencilerin derse katılımlarını arttırmak, dönem içerisinde ele alınan konuları pekiştirmek ve ilgili öğrencileri teşvik etmek amacıyla dönem içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Okulda düzenlenen ve dersin amaçlarıyla ilişkilendirilebilecek diğer etkinliklere de öğrenci katılımı teşvik edilmekte ve duyurulan etkinliklere katılan öğrencilere “ek puan” verilmektedir.

TD 102

TD 102 dersinin temel amacı öğrencilerin edebi türler hakkında bilgilenmesini sağlamak ve bu türlerden bazılarının Türkçedeki örnekleri üzerinde durmaktır. Derste roman, öykü, şiir gibi türlerin hem Türkçedeki serüvenleri üzerinde durulacak hem de bu türlerin  edebi özellikleri hakkında bilgi verilecektir. Öğrencilerin dönem boyunca söz konusu türlerde verilmiş örnekleri okuyarak belli kavramlar etrafında tartışmayı, yorum üretmeyi ve  yorumlarını düzgün bir Türkçeyle ifade etmeyi öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Dersin İşlenişi

Konular: TD 102 Türk Dili II dersi 12 haftada tamamlanması planlanan 12 konudan oluşmaktadır. Bu konular; Türkçe romanın doğuşu, Türkçe roman ve gelenek, anlatıcı, karakter, zaman, mekân vb. anlatının unsurları, yakın okuma, Türkçe roman, öykü ve şiirin tarihsel serüveni ve içerdiği farklı eğilimlerdir. Öğrenciler dönem boyunca belirli bir listeden seçtikleri iki romanı okuyacak, bunun yanında şiir ve öykü seçkilerinden kendi okumalarını yapacaklardır. Ayrıca dönem içerisinde bazı yazarların yaşamöykülerini anlatan belgeseller izleyeceklerdir. Her konunun sonunda öğrencilerin yapması gereken bir çalışma yer almaktadır. Öğrenciler bir önceki konunun çalışmalarını tamamlamadan, bir sonraki konunun içeriğini sistemde göremeyeceklerdir.

Tartışma Panosu: Öğrenciler dönem boyunca kendilerine verilen konular hakkında tartışma panosuna katılarak düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşacaklardır. Öğrencilerin bir tartışma konusundan tam puan alabilmeleri için tartışmaya nitelikli yorumlarıyla katkı sağlamaları gerekmektedir. Tartışma sorusuna düzgün bir Türkçeyle, iki hafta boyunca okudukları, izledikleri ve gördükleri ders materyallerine de gönderme yaparak yanıt vermelidirler.

Dönem Ödevi: Öğrenciler dönem sonunda teslim edilmek üzere dönem içerisinde okudukları öykülerle ilgili bir karşılaştırma ödevi yapacaklardır. Bu çalışma, öğrencilerin dönem boyunca öğrendikleri anlatı unsurlarını ve yakın okuma tekniklerini pratiğe dökme açısından da verimli bir çalışmadır.

Öğrenci ödevlerinden örnekler görmek için tıklayınız.

Vize ve Final Sınavı: Ara sınav ve final sınavı okuldaki laboratuarlarda gözetmen eşliğinde  yapılmaktadır. Sorulan sorular genellikle çoktan seçmelidir ancak konu çalışmalarında olduğu gibi boşluk doldurma, eşleştirme, makale sorularını cevaplandırma vb. farklı soru çeşitleri de mevcuttur.

Söyleşi, atölye çalışması vb.: Öğrencilerin derse katılımlarını arttırmak, dönem içerisinde ele alınan konuları pekiştirmek ve ilgili öğrencileri teşvik etmek amacıyla dönem içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Okulda düzenlenen ve dersin amaçlarıyla ilişkilendirilebilecek diğer etkinliklere de öğrenci katılımı teşvik edilmekte ve duyurulan etkinliklere katılan öğrencilere “ek puan” verilmektedir.

TÜRK DİLİ DERSİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

2009-2010 Güz Dönemi

15 Ekim 2009 Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yazar Gülayşe Koçak “Etkili Yazma Teknikleri” atölye çalışması
Gönüllü öğrencilerin katılımıyla yapılan atölye çalışmasında öğrenciler “yazma”nın günümüzdeki değişen ve dönüşen anlamları üzerine düşünerek kendilerini etkin bir biçimde yazılı olarak nasıl ifade edecekleri konusunda bilgilendiler. Özellikle e-posta yazma adabı üzerinde duran Gülayşe Koçak, atölye sonunda öğrencilere grup çalışması yaptırarak bu konuda pratik kazanmalarını sağladı. Atölye çalışması katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle son buldu.

17 Aralık 2009’da “Elif Şafak’la Söyleşi”
Güz 2009 döneminde TD 101 dersinde okutulan kitaplardan biri olan Med Cezir (2005), Elif Şafak’ın çeşitli gazete ve dergilerde yayımladığı yazılarından oluşuyor. Yazar ile okurunu buluşturan söyleşinin, Elif Şafak’ın yalnızca Med Cezir’i değil yazarlığının bütün vechelerini ortaya koyan bir söyleşiye dönüştüğü söylenebilir. Yazarlık meselesi, kadın kimliği, politik duruş, çoksatan kitapların yazarı olmak, Mevlana’nın yükselen popülaritesi vb. pek çok konuda düşüncelerini açıklayan Elif Şafak, söyleşinin sonunda kitaplarını imzaladı. Etkinlik afişini görmek için tıklayınız.

2009-2010 Bahar Dönemi

10 Mart 2010 Erol Köroğlu “Tanzimat Romanı Üzerine Son Derece Önemli Gelişmeler”
Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi olan Erol Köroğlu’nun son derece ilginç bir başlıkla yaptığı konuşması yalnızca dersin öğrencilerini değil diğer bölümlerdeki edebiyatseverlerin de yoğun ilgisini çekti. Tanzimat romanının güncel teorilerle yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Köroğlu, bu romana Osmanlı toplumunu oluşturan Ermeni ve Rum gibi farklı kimliklerin ve etnisitelerin de önemli katkılarının olduğunu ve bu çoğulluğun ve çoksesliliğin edebi okumalara yansıması gerektiğinin altını çizdi. Köroğlu, sunumunda şu sorulara yanıt aradı: "Türkçe yazılan ilk roman neden 1980'lere kadar bilinmiyordu? İlk 'Tanzimat romanı' hangi dilde ve hangi alfabeyle yazıldı? Bu romanların gelenekle ilişkisi neydi? O zamana kadar şiir yazmayı tercih eden Osmanlı edebiyatçıları neden birdenbire roman yazmaya başladılar? Osmanlı romancılarının derdi neydi?" Etkinlik afişini görmek için tıklayınız.

11 Mart 2010 Gönül Paçacı “İstiklal Marşı’nın Bestesi ve Besteleniş Süreci”
Boğaziçi, Bilgi ve Bahçeşehir  Üniversitelerinde Osmanlı Müziği dersleri veren araştırmacı ve besteci Gönül Paçacı, konuşmasında öncelikle Osmanlı musikisinde modernleşme hareketleri üzerinde durarak Cumhuriyet’in kurulmasından önceki musiki birikimi hakkında bilgi verdi. Sonrasında ise farklı İstiklal Marşı bestelerini dinleterek marşın bugünkü biçimini alana kadar geçirdiği süreci bir müzikolog gözüyle dinleyicilere yorumladı.

22 Nisan 2010 Murat Gülsoy “602. Gece Kendini Fark Eden Hikâye”
“Kendi içine doğru genişleyen resimler, sonsuzluğa doğru düşme hissi veren hikâyeler, roman kahramanı olduğunun farkında olan metakurmaca karakterler, kendinin aynası olan metinler üzerinden modernist edebiyatı yeniden düşünmek.” Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, yazar ve eleştirmen olan Murat Gülsoy sunumunda, modernist ve postmodernist anlatıların kimi zaman birbirinin içine geçen, kaynaşan ve kimi zaman birbirinden ayrışan özelliklerini resim, fotoğraf ve edebi anlatıları kullanarak irdeledi.  Gülsoy, sunumunu Mise en Abyme, Las Meninas, Milgram Deneyi, Entartete Kunst, Droste Etkisi gibi anahtar kavramlar üzerine inşa etti. Etkinlik afişini görmek için tıklayınız.