İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI MİSYONU

Kadir Has Üniversitesi’nin eğitim dili İngilizcedir ve İngilizce üniversite eğitiminin önemli bir parçasıdır. İngilizce Hazırlık Programının amacı, öğrencilerin İngilizce'de kendilerini yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamak ve akademik çalışmalarda ihtiyaç duyacakları temel beceri ve bilgileri kazandırmaktır. Ayrıca bireysel çalışma ve eleştirisel düşünme yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmaktır.


İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ

İşleyiş ve Kurallar

Hazırlık Programı’nda birleşik modül sistemi eğitimi uygulanmaktadır. Öğrenciler Akademik yıl başında verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı (KHAS-STS) ve İngilizce Yeterlik Sınavı (KHAS-İYS) sonuçlarına göre gruplandırılarak İngilizce Hazırlık Programı eğitimlerine başlarlar.

Güz Dönemi Modül Grupları (Birleşik Modül) :

A1-A2: Başlangıç (Elementary) - Alt orta (Pre-intermediate)

A2-B1: Alt Orta (Pre-intermediate) - Orta (Intermediate)

B1-B2: Orta (Intermediate) - Üst Orta (Upper Intermediate)

Bahar Dönemi Modül Grupları (Birleşik Modül) :

A1-A2: Başlangıç (Elementary) - Alt orta (Pre-intermediate)

A2-B1: Alt Orta (Pre-intermediate) - Orta (Intermediate)

B1-B2: Orta (Intermediate) - Üst Orta (Upper Intermediate)

B2-P  : Üst Orta (Upper Intermediate) -Bölüm öncesi (Pre-faculty)

Yaz Öğretimi Programı (isteğe bağlı - azami 8 hafta)

Yaz Öğretimi Programı’nda açılacak olan düzeyler Yabancı Diller Yüksek Okulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu’na iletilir. Kayıt yaptıran öğrenciler, ders süresi en çok 8 hafta olan tercihe bağlı ve ücretli Yaz Öğretimi Programı’na katılabilirler.


Seviye Geçişleri

Güz Dönemi Sonunda;

A1-A2 öğrencileri;

 • 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde bulundukları seviyeyi tekrar ederler.
 • 45 – 59 arası puan almaları durumunda A2- B1 seviyesinden devam ederler.
 • 60 – 100 arası puan almaları durumunda B1-B2 seviyesinden devam ederler.

NOT ORTALAMASI

BAHAR DÖNEMİ MODÜLÜ

0 - 44 aralığı

A1A2

45 - 59 aralığı

A2B1

60 - 100 aralığı

B1B2

 

A2-B1 öğrencileri;

 • 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde bulundukları seviyeyi tekrar ederler.
 • 45 – 59 arası puan almaları durumunda B1-B2 seviyesinden devam ederler.
 • 60 – 100 arası puan almaları durumunda, B2-P seviyesinden devam ederler.
 • Yarıyıl sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilmek için, modulü en az 70 not ortalaması ile tamamlamalıdır.

NOT ORTALAMASI

BAHAR DÖNEMİ MODÜLÜ

0 - 44 aralığı

A2B1

45 - 59 aralığı

B1B2

60 - 100 aralığı

B2P

 

B1-B2 öğrencileri;

 • 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde bulundukları seviyeyi tekrar ederler.
 • 45 – 100 arası puan almaları durumunda, B2-P seviyesiden devam ederler.
 • Yarıyıl sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilmek için, modulü en az 50 not ortalaması ile tamamlamalıdır.
 • Yarıyıl sonunda, modül ortalaması en az 80 ve modül sonu sınavından en az 60 not alan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’dan muaf sayılırlar ve gecme harf notu “D” olarak belirlenir. Zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet almak isteyenler, ilgili yarıyıl sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.

NOT ORTALAMASI

BAHAR DÖNEMİ MODÜLÜ

0 - 44 aralığı

B1B2

45 - 100 aralığı

B2P

 

Bahar Dönemi ve Yaz Öğretimi Programı Sonunda;

A1-A2 öğrencileri;

 • 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde, izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, A1 seviyesinden devam ederler.
 • 45 – 59 arası puan almaları durumunda, izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’ na girme hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı ’na gelebilir, A2 seviyesinden devam ederler.
 • 60 – 100 arası puan almaları durumunda, izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, B1 seviyesinden devam ederler. Bu programı en az 60 not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler, Yaz Öğretimi sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.

NOT ORTALAMASI

YAZ ÖĞRETİMİ MODÜLÜ

0 - 44 aralığı

A1

45 - 59 aralığı

A2

60 - 100 aralığı

B1

 

A2-B1 öğrencileri;

 • 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde,izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’ na girme hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı na gelebilir, A2 seviyesinden devam ederler.
 • 45 – 59 arası puan almaları durumunda, izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, B1 seviyesinden devam ederler. Bu programı en az 60 not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler, Yaz Öğretimi sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.
 • 60 – 100 arası puan almaları durumunda, isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, P seviyesinden devam ederler.
 • Yarıyıl sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilmek için, modulü en az 70 not ortalaması ile tamamlamalıdır.

NOT ORTALAMASI

YAZ ÖĞRETİMİ MODÜLÜ

0 - 44 aralığı

A2

45 - 59 aralığı

B1

60 - 100 aralığı

B2

 

 

 

B1-B2 öğrencileri;

 • 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde, izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’ na girme hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’ na gelebilir, B1 seviyesinden devam ederler. Bu programı en az 60 not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler, Yaz Öğretimi sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.
 • 45 – 59 arası puan almaları durumunda, isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na B2 seviyesinden devam ederler. Yaz Öğretimi sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler. Bu öğrenciler için ortalama koşulu aranmaz.
 • 60 - 100 arası puan almaları durumunda, isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, P (Pre-Faculty) seviyesinden devam ederler. Yaz Öğretimi sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler. Bu öğrenciler için ortalama koşulu aranmaz.
 • Yarıyıl sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilmek için, modulü en az 50 not ortalaması ile tamamlamak gerekir.
 • Yarıyıl sonunda, modül ortalaması en az 80 ve modül sonu sınavından en az 60 not alan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’dan muaf sayılırlar ve gecme harf notu “D” olarak belirlenir. Zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet almak isteyenler, ilgili yarıyıl sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’ na girebilirler.
 • Yaz Öğretimi Programı sonunda, B2 modül ortalaması en az 80 ve modül sonu sınavından en az 60 not alan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’dan muaf sayılırlar ve gecme harf notu “D” olarak belirlenir. Zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet almak isteyenler, Yaz Öğretimi Programı sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.
 • Yaz Öğretimi Programı sonunda, P modül ortalaması en az 70 ve modül sonu sınavından en az 60 not alan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’dan muaf sayılırlar ve gecme harf notu “D” olarak belirlenir. Zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet almak isteyenler, Yaz Öğretimi Programı sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.

NOT ORTALAMASI

YAZ ÖĞRETİMİ MODÜLÜ

0 - 44 aralığı

B1

45 - 59 aralığı

B2

60 - 100 aralığı

P

B2-P öğrencileri;

 • Bahar Dönemi sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girerler.
 • Yarıyıl sonunda, modül ortalaması en az 70 ve modül sonu sınavından en az 60 not alan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’dan muaf sayılırlar ve gecme harf notu “D” olarak belirlenir. Zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet almak isteyenler, ilgili yarıyıl sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.
 • 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde, isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, B2 seviyesinden devam ederler.
 • Yaz Öğretimi Programı sonunda, B2 modül ortalaması en az 80 ve modül sonu sınavından en az 60 not alan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’ dan muaf sayılırlar ve gecme harf notu “D” olarak belirlenir. Zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet almak isteyenler, Yaz Öğretimi Programı sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.
 • 45 – 100 arası puan almaları durumunda, isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, P seviyesinden devam ederler.
 • Yaz Öğretimi Programı sonunda, P modül ortalaması en az 70 ve modül sonu sınavından en az 60 not alan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavın’ dan muaf sayılırlar ve gecme harf notu “D” olarak belirlenir. Zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet almak isteyenler, ilgili yarıyıl sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.

NOT ORTALAMASI

YAZ ÖĞRETİMİ MODÜLÜ

0 - 44 aralığı

B2

45 - 100 aralığı

P

 


İngilizce Yeterlik Sınavı’na Katılma ve Muafiyet Koşulları Özet Tabloları

İngilizce Yeterlik Sınavı’na Katılma Koşulları

Güz ve Bahar yarıyılları sonunda

MODUL

NOT ORTALAMASI

A2B1

70

B1B2

50

B2P

ARANMAZ

Yaz Öğretimi Sonunda

B1

60

B2

ARANMAZ

P

ARANMAZ

 

İngilizce Yeterlik Sınavı Muafiyet Koşulları

Güz ve Bahar yarıyılları sonunda

MODUL

NOT ORTALAMASI

MODÜL SONU SINAV NOTU

B1B2

80

60

B2P

70

60

Yaz Öğretimi Sonunda

B2

80

60

P

70

60

 

Bu koşulları sağlayarak İngilizce Yeterlik Sınavı’ ndan muaf olan öğrencilerin harf notu “D” olarak belirlenir. Zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler, ilgili yarıyıl sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’ na girebilirler.

 


Ders Kitapları

İngilizce Hazırlık Programı’nda eğitim yılı boyunca kullanılacak kitaplar ilk hafta yayınevlerince kurulan standlardan temin edilebilir. Kitapların okuldaki standlardan temin edilmesi mecburiyeti bulunmamaktadır, ancak yayınevleri burada satılan kitapların piyasadaki en düşük fiyattan satılmasını garanti etmektedir.

Korsan ve fotokopi kitap kullanımı yasalara göre suç sayıldığından, öğrencilerin orijinal kitap kullanmaları zorunludur. Ayrıca, öğrencilerin yıl boyunca kullandıkları online platform şifreleri, korsan kitaplarda bulunmamaktadır. İngilizce Hazırlık Programı öğretimi, öğrencilerin yabancı dille daha iç içe olmalarını sağlamak ve onlara daha fazla pratik yapma imkânı tanımak için internet platformları ile desteklenmektedir. Kitaplarla gelen şifrelerle bu sitelere giriş yaptıktan sonra, öğrencilerin çalışmaları ve ilerlemeleri öğretim elemanları tarafından dikkatle takip edilir ve değerlendirilir. Öğrencilerin bu platformlar üzerinden yaptıkları çalışmalar, modül sonu başarı notuna %5 oranında etki etmektedir.

 


Ders İçerikleri

 

Programımız her seviyede, konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini vurgular. Dersler süresince öğrenciler, İngilizce dilbilgisi ve kelime kullanımları da dâhil olmak üzere, genel öğeleri öğrenirler. Okuma-anlama becerilerini, okuma tekniklerini ve kelime bilgilerini modül seviyelerine göre belirlenen bilimsel yazılar, öyküler, edebi metinler, makaleler, şiirler ve gazete haberleri okuyarak geliştirirler. Yazılı anlatım becerilerini, sınıf içi aktiviteler, ödevler, "portfolio" ve ek çalışmalarla geliştirirler. Dinleme-anlama ve konuşma becerilerinini ders kitapları, interaktif araçlar ve konuşma portfolyosu kullanarak geliştirirler. Öğrenciler ders dışında internet üzerinden sunulmuş aktiviteleri kullanabilir ve ofis saatlerinde öğretim görevlilerinden destek alabilirler.

 


Sınav ve Değerlendirme

Öğrencilerin dönem sonu modül başarı notları aşağıdaki verilere göre hesaplanır:

Ara Sınav 1: %15

Ara Sınav 2: %15

Ara Sınav 3: %15

Modul Sonu Sınavı: %25

Konuşma Becerisi Ölçümü: %10

MyLab: %5

Derse Katılım: %5

Yazma Portfolyosu: %10

 

Ara Sınavlar

Ara sınavlar, sınav yapıldığı tarihe kadar görülmüş olan tüm eğitim içeriğini kapsar. Sınav Listening, Reading, Use of English ve Writing olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Seviyelere göre farklılık gösterebilir.

 

Modül Sonu Sınavı

Modül sonu sınavı, her dönemin sonuna kadar görülmüş olan tüm eğitim içeriğini kapsar. Sınav Listening, Reading, Use of English, Writing ve Speaking olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Speaking sınavı kayıt altına alınmaktadır.

 

Konuşma Becerisi Ölçümü

Sözlü sınavlar şeklinde öğrencinin konuşma becerisinin gelişimi takip edilir.

 

Yazma Portfolyosu

Öğrencilerin yazılı çalışmalarının dosyalanması ile oluşur. Ders esnasında veya sonrasında yazılmış paragraf / kompozisyonları içerir.

 

MyLab

Öğrenciler, kitapları destekleyen internet aktivitelerini yapmakla sorumludurlar. Online laboratuvara giriş ders kitaplarından çıkan kodlar ile oluşturulan kullanıcı adı ve şifreler ile olur.

Müfredata paralel olarak, her hafta yapılması beklenen ünite ve alıştırmalar duyurulur ve öğrencilerin bu süreçteki performansı değerlendirilir.

 

Derse Katılım

İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri, sınavlardaki başarılarına ek olarak, ders içinde gösterdikleri performanslara göre değerlendirilirler. Bu değerlendirmede öğrencilerin devamsızlıkları, derse katılımları, ödevlerine gösterdikleri hassasiyet ve sınıf içi iletişimleri baz alınır.

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınav sonuçları ve ortalamalara itiraz, sonuç açıklanma tarihinden itibaren üç iş günü içinde yapılır. Üç iş günü geçmesinin ardından yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, imzalı bir dilekçenin İngilizce Hazırlık Programı öğrenci işlerine teslim edilmesi yoluyla yapılır.

 

Ofis Saatleri

Her öğretim görevlileriın haftalık ders programı ofislerinin kapısında bulunur. Öğrenciler, yardım almaları gerektiğinde yada soruları olduğunda ofis saatlerinde öğretim görevlilerinden randevu alarak destek alabilirler.

 

Sparks

Hazırlık Programı öğrencilerinin sınav notlarını ve devam durumlarını takip etmek üzere kurulmuş online bir veritabanıdır. Devam durumlarının takibi öğrencilerin sorumluluğundadır.

Şifreniz, kayıt işlemleri sırasında, e-posta adresinize gönderilmiş olan, 6 haneli bir rakamdan oluşan şifredir. Şifrenizi kaybettiğiniz takdirde hemen Bilgi İşlem Destek Birimi’ne başvurunuz. Bilgilerinizde eksiklik varsa önce öğretim görevlilerinize daha sonra öğrenci işleri sorumlusuna  durumunuzu aktarınız.

 

İngilizce Yeterlik Sınavı (KHAS-İYS)

Akademik yıl başı, güz-bahar yarıyılları ve yaz öğretimi sonlarında olmak üzere yılda 4 kez yapılan İngilizce Yeterlik sınavı dört bölümden oluşmaktadır.

- Yazma (Writing) Bölümü        %30

- Okuma (Reading) Bölümü       %30

- Dinleme (Listening) Bölümü   %25

- Konuşma (Speaking) Bölümü  %15

 

Akademik yıl başında (Eylül ayında), İngilizce Seviye Tespit Sınavı (KHAS-STS) ve İngilizce Yeterlik Sınavı (KHAS-İYS) olmak üzere iki aşamalı yapılmaktadır. KHAS-İYS sonucu “başarılı” olan öğrenciler, fakültelerindeki bölümlerine direk geçmeye hak kazanırlar. Yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler ise, KHAS-STS sonuçlarına göre uygun bir modüle yerleştirilerek, İngilizce Hazırlık Programındaki eğitimlerine başlarlar.

 

İngilizce Yeterlik Sınavına girebilmek için öncelikle üniversitede kayıtlı olmak şartı aranır. Güz - bahar yarıyılları ve Yaz öğretimi sonunda yapılan sınavlar tek aşamalıdır. Öğrenciler bulundukları modüllere ait koşulları sağladıkları ve % 85 devam şartını yerine getirmiş olmaları halinde bu sınavlara girmeye hak kazanırlar. Güz döneminde kayıt donduranlar Ocak İngilizce Yeterlik Sınavı’na, Bahar döneminde kayıt donduranlar ise Mayıs İngilizce Yeterlik Sınavı’na giremezler.

 

Bulundukları akademik yıl içerisinde veya Yaz Öğretimi sonunda başarısız olan tüm öğrencilerin bir sonraki akademik yıl başında yapılan olan İngilizce Yeterlik Sınavı’nın 2. aşaması olan KHAS – İYS’ye girme hakları vardır. 1. Aşama olan KHAS-STS’ye katılmazlar. KHAS-İYS’de gerekli başarıyı gösteren öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanırlar, gerekli başarıyı gösteremeyen öğrenciler yeni akademik yılda bir önceki akademik yılda bıraktıkları seviyeden devam ederler.

 

Öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarına göre bağlı bulundukları Fakülte / Bölümlerin 1. ve 2. sınıflarında alacakları Güz ve Bahar dönemi zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet alırlar. İngilizce Yeterlik sonucu öğrencilere harf notu olarak duyurulur.

 

Fakülte/ Bölümlerdeki Zorunlu İngilizce Derslerinden Muafiyet Tablosu

İNGİLİZCE YETERLİK SINAV PUANLARI

MUAFİYET

A+                       95-100

BAŞARILI (EL 101-102-201-202)

A                            90-94

BAŞARILI (EL 101-102-201)

B                            80-89

BAŞARILI (EL 101-102)

C                            70-79

BAŞARILI (EL 101)

D                            60-69

BAŞARILI

FF                        59 ve altı

BAŞARISIZ  (TEKRAR SINAVA GİRMELİDİR.)

 

 

 

 

 

Hazırlık Programından Muafiyet

Hazırlık Birimi programından muaf olabilmek için öğrencilerin Eylül ayındaki İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olmaları (en az 60 puan almaları) veya aşağıdaki uluslararası dil sınavlarından yeterli puanı alarak belgelerini üniversiteye teslim etmeleri gerekmektedir. Yeterli puanı aldıkları takdirde bağlı bulundukları fakültelerin 1. sınıfından eğitimlerine devam etmeye hak kazanırlar.

İngilizce Hazırlık Programı’ndan muafiyet için geçerli kabul edilen uluslararası dil sınavları ile bu sınavlardan alınması gereken en düşük puanlar Kadir Has Üniversitesi Senatosu’nun 21.12.2016 tarih ve 2016/15 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

TOEFL-IBT

CAE

CPE

PTE-Akademik

78

C

C

60 (her bölümden en az 59)

2 yıl geçerli

3 yıl geçerli

3 yıl geçerli

2 yıl geçerli

 

TOEFL-IBT sınavının geçerli kabul edilebilmesi için kurum kodu (7524) belirtilerek alınmış olması ve devlet üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınmış olması gerekmektedir. Ayrıca, yurtdışı merkezler olarak da ABD, İngiltere, Hollanda, Kanada TOEFL sınav merkezlerinden alınmış sınav sonuç belgeleri esas alınacaktır. Belirtilen ülkelerde bu sınavı alacak öğrencilerin Kadir Has Üniversitesi kurum kodu (TOEFL Score Recipient Code 7524) ile başvurmaları gerekmektedir. Bu kurala uymayan başvurular geçerli kabul edilmez.

Sınav geçerlilik süresi dolmamış ve daha önce alınmış kurum kodu olmayan sınav sonuçlarında ilave sonuç belgeleri merkeze telefon edilerek, TOEFL online kayıt sisteminden online olarak istenebilir, veya TOEFL-IBT Bilgi ve Kayıt Bülteni’nde bulunan Sonuç Belgesi Talep Formu (Score Report Request Form) gönderilerek talep edilebilir.

PTE Akademik sınav sonucu ile İngilizce Yeterlik muafiyeti başvurusunda bulunan öğrencilerin, sınav sonuçları belli olduğunda Kadir Has Üniveresitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile skor paylaşımı yapması gerekmektedir.