İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ

İŞLEYİŞ VE KURALLAR

Hazırlık Programı’nın başlıca hedefi öğrencilerin İngilizce Yeterliklerini ana dal programlarını izleyecek düzeye çıkartmaktır. Bu doğrultuda Hazırlık Programı’nda birleşik modül sistemi eğitimi uygulanmaktadır. Öğrenciler Akademik yıl başında verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı (KHAS-STS) ve  İngilizce Yeterlik Sınavı (KHAS-İYS) sonuçlarına göre gruplandırılarak İngilizce Hazırlık Programı eğitimlerine başlarlar.

Güz Dönemi Modül Grupları (Birleşik Modül):

A1-A2: Başlangıç (Elementary) - Alt orta (Pre-intermediate)

A2-B1: Alt Orta (Pre-intermediate) - Orta (Intermediate)

B1-B2: Orta (Intermediate) - Üst Orta (Upper Intermediate)

Bahar Dönemi Modül Grupları (Birleşik Modül):

A1-A2: Başlangıç (Elementary) - Alt orta (Pre-intermediate)

A2-B1: Alt Orta (Pre-intermediate) - Orta (Intermediate)

B1-B2: Orta (Intermediate) - Üst Orta (Upper Intermediate)

B2-P  : Üst Orta (Upper Intermediate) -Bölüm öncesi (Pre-faculty)

 

MODÜL GEÇİŞLERİ

I. GÜZ DÖNEMİ SONUNDA;

A1-A2 ÖĞRENCİLERİ;

 • 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde bulundukları seviyeyi tekrar ederler.
 • 45 – 59 arası puan almaları durumunda A2- B1 seviyesinden devam ederler.
 • 60 – 100 arası puan almaları durumunda B1-B2 seviyesinden devam ederler.

 

Güz Dönemi Sonu Not Ortalaması

Bahar Döneminde Yerleştirileceği Modül

0 - 44 aralığı

A1A2

45 - 59 aralığı

A2B1

60 - 100 aralığı

B1B2

 

A2-B1 ÖĞRENCİLERİ;

 • 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde bulundukları seviyeyi tekrar ederler.
 • 45 – 59 arası puan almaları durumunda B1-B2 seviyesinden devam ederler.
 • 60 – 100 arası puan almaları durumunda, B2-P seviyesinden devam ederler.
 • Yarıyıl sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilmek için, modulü en az 70 not ortalaması ile tamamlamalıdır.


Güz Dönemi Sonu Not Ortalaması

Bahar Döneminde Yerleştirileceği Modül

0 - 44 aralığı

A2B1

45 - 59 aralığı

B1B2

60 - 100 aralığı

B2P

 

B1-B2 ÖĞRENCİLERİ;

 • 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde bulundukları seviyeyi tekrar ederler.
 • 45 – 100 arası puan almaları durumunda, B2-P seviyesiden devam ederler.
 • Yarıyıl sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilmek için, modulü en az 50 not ortalaması ile tamamlamalıdır.
 • Yarıyıl sonunda, modül ortalaması en az 80 ve modül sonu sınavından en az 60 not alan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’dan muaf sayılırlar ve gecme harf notu “D” olarak belirlenir. Zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet almak isteyenler, ilgili yarıyıl sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.

Güz Dönemi Sonu Not Ortalaması

Bahar Döneminde Yerleştirileceği Modül

0 - 44 aralığı

B1B2

45 - 100 aralığı

B2P

 

II. BAHAR DÖNEMİ VE YAZ ÖĞRETİMİ PROGRAMI SONUNDA;

A1-A2 ÖĞRENCİLERİ;

 • 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde, izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme hakkına sahiptirler. Yaz öğretiminde A1 seviyesinde öğretim yapılması durumunda, isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, A1 seviyesinden devam ederler.
 • 45 – 59 arası puan almaları durumunda, izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’ na girme hakkına sahiptirler. Yaz öğretiminde A2 seviyesinde öğretim yapılması durumunda, isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, A2 seviyesinden devam ederler.
 • 60 – 100 arası puan almaları durumunda, izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme hakkına sahiptirler. Yaz öğretiminde B1 seviyesinde öğretim yapılması durumunda, isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, B1 seviyesinden devam ederler. Bu programı en az 60 not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler, Yaz Öğretimi sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.

 

 

Bahar Dönemi Sonu Not Ortalaması

İsteğe Bağlı Yaz Öğretimi Programı

0 - 44 aralığı

A1

45 - 59 aralığı

A2

60 - 100 aralığı

B1

 

A2-B1 ÖĞRENCİLERİ;

 • 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde,izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’ na girme hakkına sahiptirler. Yaz öğretiminde A2 seviyesinde öğretim yapılması durumunda, isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, A2 seviyesinden devam ederler.
 • 45 – 59 arası puan almaları durumunda, izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme hakkına sahiptirler. Yaz öğretiminde B1 seviyesinde öğretim yapılması durumunda, isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, B1 seviyesinden devam ederler. Bu programı en az 60 not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler, Yaz Öğretimi sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.
 • 60 – 100 arası puan almaları ve yaz öğretiminde B2 seviyesinde öğretim yapılması durumunda isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, B2 seviyesinden devam ederler.
 • Yarıyıl sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilmek için, modulü en az 70 not ortalaması ile tamamlamalıdır.

 


Bahar Dönemi Sonu Not Ortalaması

İsteğe Bağlı Yaz Öğretimi Programı

0 - 44 aralığı

A2

45 - 59 aralığı

B1

60 - 100 aralığı

B2

 

 

 

 

B1-B2 ÖĞRENCİLERİ;

 • 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde, izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’ na girme hakkına sahiptirler. Yaz öğretiminde B1 seviyesinde öğretim yapılması durumunda, isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, B1 seviyesinden devam ederler. Bu programı en az 60 not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler, Yaz Öğretimi sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.
 • 45 – 59 arası puan almaları ve yaz öğretiminde B2 seviyesinde öğretim yapılması durumunda, isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na B2 seviyesinden devam ederler. Yaz Öğretimi sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler. Bu öğrenciler için ortalama koşulu aranmaz.
 • 60 - 100 arası puan almaları ve yaz öğretiminde P seviyesinde öğretim yapılması durumunda isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, P seviyesinden devam ederler. Yaz Öğretimi sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler. Bu öğrenciler için ortalama koşulu aranmaz.
 • Yarıyıl sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilmek için, modulü en az 50 not ortalaması ile tamamlamak gerekir.
 • Yarıyıl sonunda, modül ortalaması en az 80 ve modül sonu sınavından en az 60 not alan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’dan muaf sayılırlar ve gecme harf notu “D” olarak belirlenir. Zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet almak isteyenler, ilgili yarıyıl sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’ na girebilirler.
 • Yaz Öğretimi Programı sonunda, B2 modül ortalaması en az 80 ve modül sonu sınavından en az 60 not alan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’dan muaf sayılırlar ve gecme harf notu “D” olarak belirlenir. Zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet almak isteyenler, Yaz Öğretimi Programı sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.
 • Yaz Öğretimi Programı sonunda, P modül ortalaması en az 70 ve modül sonu sınavından en az 60 not alan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’dan muaf sayılırlar ve gecme harf notu “D” olarak belirlenir. Zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet almak isteyenler, Yaz Öğretimi Programı sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.

 Bahar Dönemi Sonu Not Ortalaması

İsteğe Bağlı Yaz Öğretimi Programı

0 - 44 aralığı

B1

45 - 59 aralığı

B2

60 - 100 aralığı

P

 

B2-P ÖĞRENCİLERİ;

 • Bahar Dönemi sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girerler.
 • Yarıyıl sonunda, modül ortalaması en az 70 ve modül sonu sınavından en az 60 not alan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’dan muaf sayılırlar ve gecme harf notu “D” olarak belirlenir. Zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet almak isteyenler, ilgili yarıyıl sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.
 • 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde, yaz öğretiminde B2 seviyesinde öğretim yapılması durumunda isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, B2 seviyesinden devam ederler.
 • Yaz Öğretimi Programı sonunda, B2 modül ortalaması en az 80 ve modül sonu sınavından en az 60 not alan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’ dan muaf sayılırlar ve gecme harf notu “D” olarak belirlenir. Zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet almak isteyenler, Yaz Öğretimi Programı sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.
 • 45 – 100 arası puan almaları ve yaz öğretiminde P seviyesinde öğretim yapılması durumunda isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, P seviyesinden devam ederler.
 • Yaz Öğretimi Programı sonunda, P modül ortalaması en az 70 ve modül sonu sınavından en az 60 not alan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavın’ dan muaf sayılırlar ve gecme harf notu “D” olarak belirlenir. Zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet almak isteyenler, ilgili yarıyıl sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.

 


Bahar Dönemi Sonu Not Ortalaması

İsteğe Bağlı Yaz Öğretimi Programı

0 - 44 aralığı

B2

45 - 100 aralığı

P

 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA KATILMA KOŞULLARI ÖZET TABLO

Güz ve Bahar yarıyılları sonunda

Modül

Not Ortalaması

A2B1

70

B1B2

50

B2P

Aranmaz

Yaz Öğretimi Sonunda

B1

60

B2

Aranmaz

P

Aranmaz

 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI MUAFİYET SINAVI KOŞULLARI ÖZET TABLO

Güz ve Bahar yarıyılları sonunda

Modül

Not Ortalaması

Modül Sonu Sınav Notu

B1B2

80

60

B2P

70

60

Yaz Öğretimi Sonunda

B2

80

60

P

70

60

 

*Bu koşulları sağlayarak İngilizce Yeterlik Sınavı’ ndan muaf olan öğrencilerin harf notu “D” olarak belirlenir. Zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler, ilgili yarıyıl sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’ na girebilirler.

 

YAZ ÖĞRETİMİ PROGRAMI

Yaz Öğretimi Programı’nda açılacak olan düzeyler Yabancı Diller Yüksek Okulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu’na iletilir. Kayıt yaptıran öğrenciler, ders süresi en çok 8 hafta olan tercihe bağlı ve ücretli Yaz Öğretimi Programı’na katılabilirler.

 

DERS KİTAPLARI

İngilizce Hazırlık Programı’nda eğitim yılı boyunca kullanılacak kitaplar ilk hafta yayınevlerince kurulan standlardan temin edilebilir. Kitapların okuldaki standlardan temin edilmesi mecburiyeti bulunmamaktadır, ancak yayınevleri burada satılan kitapların piyasadaki en düşük fiyattan satılmasını garanti etmektedir.

Korsan ve fotokopi kitap kullanımı yasalara göre suç sayıldığından, öğrencilerin orijinal kitap kullanmaları zorunludur. Ayrıca, öğrencilerin yıl boyunca kullandıkları online platform şifreleri, korsan kitaplarda bulunmamaktadır. İngilizce Hazırlık Programı öğretimi, öğrencilerin yabancı dille daha iç içe olmalarını sağlamak ve onlara daha fazla pratik yapma imkânı tanımak için internet platformları ile desteklenmektedir (myenglishlab.com / myelt.heinle.com / qonlinepractice.com). Kitaplarla gelen şifrelerle bu sitelere giriş yaptıktan sonra, öğrencilerin çalışmaları ve ilerlemeleri öğretim elemanları tarafından dikkatle takip edilir ve değerlendirilir. Öğrencilerin bu platformlar üzerinden yaptıkları çalışmalar, modül sonu başarı notuna %5 oranında etki etmektedir.

Seviyelere göre kullanılacak olan kitap bilgileri okul idaresi tarafından öğrencilere bildirilecektir.

 

DERS İÇERİKLERİ

Programımız her seviyede, konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini vurgular. Dersler süresince öğrenciler, İngilizce dilbilgisi ve kelime kullanımları da dâhil olmak üzere, genel öğeleri öğrenirler. Okuma-anlama becerilerini, okuma tekniklerini ve kelime bilgilerini modül seviyelerine göre belirlenen bilimsel yazılar, öyküler, edebi metinler, makaleler, şiirler ve gazete haberleri okuyarak geliştirirler. Yazılı anlatım becerilerini, sınıf içi aktiviteler, ödevler, "portfolio" ve ek çalışmalarla geliştirirler. Dinleme-anlama ve konuşma becerilerinini ders kitapları, interaktif araçlar ve konuşma portfolyosu kullanarak geliştirirler. Öğrenciler ders dışında internet üzerinden sunulmuş aktiviteleri kullanabilir ve ofis saatlerinde okutmanlarından destek alabilirler.

 

SINAV VE DEĞERLENDİRME

Öğrencilerin dönem sonu modül başarı notları aşağıdaki verilere göre hesaplanır:

Ara Sınav 1                             %15

Ara Sınav 2                             %15

Ara Sınav 3                             %15

Modul Sonu Sınavı                     %25

Konuşma Becerisi Ölçümü           %10

MyLab                                    %5

Derse Katılım                           %5

Yazma Portfolyosu                     %10

 • Ara Sınavlar

Ara sınavlar, sınav yapıldığı tarihe kadar görülmüş olan tüm eğitim içeriğini kapsar. Sınav Listening, Reading, Use of English ve Writing olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Seviyelere göre farklılık gösterebilir.

 • Modül Sonu Sınavı

Modül sonu sınavı, her dönemin sonuna kadar görülmüş olan tüm eğitim içeriğini kapsar. Sınav Listening, Reading, Use of English, Writing ve Speaking olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Speaking sınavı kayıt altına alınmaktadır.

 • Konuşma Becerisi Ölçümü

Seviyelere göre ikili  ve/veya grup tartışmalarından oluşan çalışmalarla, dönem boyunca öğrencinin konuşma becerisinin gelişimi takip edilir.

 • Yazma Portfolyosu

Öğrencilerin yazılı çalışmalarının dosyalanması ile oluşur. Ders esnasında veya sonrasında yazılmış paragraf / kompozisyonları içerir.

 • MyLab

Öğrenciler, kitapları destekleyen internet aktivitelerini yapmakla sorumludurlar. Online laboratuvara giriş, www.myenglishlab.comwww.myelt.heinle.com ve qonlinepractice.com siteleri üzerinden Language Leader kitapları ile birlikte verilen kullanıcı adı ve şifreler ile olur.

Müfredata paralel olarak, her hafta yapılması beklenen ünite ve alıştırmalar duyurulur ve öğrencilerin bu süreçteki performansı değerlendirilir.

 • Derse Katılım

İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri, sınavlardaki başarılarına ek olarak, ders içinde gösterdikleri performanslara göre değerlendirilirler. Bu değerlendirmede öğrencilerin devamsızlıkları, derse katılımları, ödevlerine gösterdikleri hassasiyet ve sınıf içi iletişimleri baz alınır.

 

OFİS SAATLERİ

Her okutmanın haftalık ders programı ofislerinin kapısında bulunur. Öğrenciler, yardım almaları gerektiğinde yada soruları olduğunda ofis saatlerinde okutmanlarıdan randevu alarak destek alabilirler.

 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (KHAS – İYS)

Yılda 4 kez yapılan İngilizce Yeterlik sınavı dört bölümden oluşmaktadır.

Yazma  Bölümü         %30

Okuma Bölümü          %30

Dinleme Bölümü        %25

Konuşma Bölümü      %15

Akademik yıl başında (Eylül ayında),İngilizce Seviye Tespit Sınavı (KHAS-STS) ve İngilizce Yeterlik Sınavı (KHAS-İYS) olmak üzere iki aşamalı yapılmaktadır.

KHAS-STS: Öğrencilerin İngilizce seviyelerini belirlemek için uygulanır.

KHAS-İYS: Öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belirlemek için uygulanır.

KHAS-İYS sonucu “başarılı” olan öğrenciler, fakültelerindeki bölümlerine doğrudan geçmeye hak kazanırlar. Yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler ise, KHAS-STS sonuçlarına göre uygun bir modüle yerleştirilerek, İngilizce Hazırlık Programındaki eğitimlerine başlarlar.

İngilizce Yeterlik Sınavına girebilmek için öncelikle üniversitede kayıtlı olmak şartı aranır. Yıl içerisinde Ocak, Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan sınavlar tek aşamalıdır. Öğrenciler bulundukları modüllere ait koşulları sağladıkları ve % 85 devam şartını yerine getirmiş olmaları halinde bu sınavlara girmeye hak kazanırlar. Güz döneminde kayıt donduranlar Ocak İngilizce Yeterlik Sınavı’na, Bahar döneminde kayıt donduranlar ise Mayıs İngilizce Yeterlik Sınavı’na giremezler.

Bulundukları akademik yıl içerisinde veya Yaz Öğretimi sonunda başarısız olan tüm öğrencilerin bir sonraki akademik yıl başında yapılan olan İngilizce Yeterlik Sınavı’nın 2. aşaması olan KHAS – İYS’ye girme hakları vardır. 1. Aşama olan KHAS-STS’ye katılmazlar. KHAS-İYS’de gerekli başarıyı gösteren öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanırlar, gerekli başarıyı gösteremeyen öğrenciler yeni akademik yılda bir önceki akademik yılda bıraktıkları seviyeden devam ederler.

Öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarına göre bağlı bulundukları Fakülte / Bölümlerin 1. ve 2. sınıflarında alacakları Güz ve Bahar dönemi zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet alırlar. İngilizce Yeterlik sonucu öğrencilere harf notu olarak duyurulur.

 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAV PUANLARI

MUAFİYET

A+                       95-100

BAŞARILI (EL 101-102-201-202)

A                            90-94

BAŞARILI (EL 101-102-201)

B                            80-89

BAŞARILI (EL 101-102)

C                            70-79

BAŞARILI(EL 101)

D                            60-69

BAŞARILI

FF                        59 ve altı

BAŞARISIZ TEKRAR SINAVA GİRMELİDİR.