Söyleşi: "1961 Anayasası Hazırlık Süreci"

Prof.Dr. Rona Aybay (1961 Anayasası Anayasa Komisyonu Sekreteryası üyesi)

Prof.Dr. Öget Öktem Tanör (1961 Anayasası Anayasa Komisyonu Sekreteryası üyesi)

15 Şubat 2012, Cibali Salonu, 11:00-12:00

Konferans: “Dünyada ve Türkiye'de Siyasal Partiler”

Prof.Dr. Birsen Örs (İ.Ü. SBF Siyaset Bilimi öğ.üy.)

07 Aralık 2011, Fener Salonu, 11:00-13:00

Seminer: “AİHM ve Bireysel Başvuru”

Mehveş Bingöllü (Avrupa Konseyi kıdemli hukukçu)

28 Kasım 2011, B-105, 15:00-17:00

Seminer: “Uluslararası Seçim Gözlemciliği”

Avukat Zeliha Aydın (AGİT Seçim Gözlemcisi ve Hukuk Analisti)

13 Ekim 2011, B-408, 11:00-13:00

Söyleşi: “Parti İçi Demokrasi ve Siyasal Yaşama Etkileri”

Tarhan Erdem (Gazeteci, yazar ve araştırmacı, Radikal Gazetesi köşe yazarı ve Konda Araştırma Şirketi)

16 Aralık 2010, B-402, 11:00-13:00

Seminer: “Seçimlerin Yönetimi, Yargısal Denetimi ve Uluslararası Seçim Gözlemciliği”

Ar.Gör. Ersel Aldabak (İ.Ü. Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku ABD)

Avukat Zeliha Aydın (AGİT Seçim Gözlemcisi ve Hukuk Analisti)

09 Aralık 2010, B-402, 11:00-13:00

Panel: “Siyasal Parti Özgürlükleri”

Oturum Başkanı
Prof.Dr. Mehmet AKAD
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku ABD Başkanı

Konu Başlıkları ve Konuşmacılar

“Ayrılıkçı parti yasağı: Herri Batasuna ve DTP Örnekleri”
Prof.Dr. Oktay UYGUN (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

“Anti-laik parti yasağı: Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Ak Parti Örnekleri”
Yrd.Doç.Dr. Olgun AKBULUT (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi)

“Siyasal Partilere İlişkin Anayasal Çerçeve ve Güncel Sorunlar”
Prof.Dr. Fazıl SAĞLAM (Anayasa Mahkemesi Emekli Üyesi)

14 Nisan 2010, Cibali Salonu, 09:15-13:00

Söyleşi: “1961 ve 1982 Anayasalarının Yapım Süreçlerinin Karşılaştırılması”

Prof.Dr. Rona Aybay (Emekli öğretim üyesi)

10 Mart 2010, B-305, 11:00-12:00

Söyleşi: “Bülent Tanör ve Anayasal Gelişme Tezleri”

Prof.Dr. Öget Öktem Tanör (Bülent Tanör’ün eşi)
Doç.Dr. Ozan Erözden (YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi)

10 Şubat 2010, B-305, 11:00-12:0

Seminer: “Siyasi Partiler ve Siyasetin Yönetimi”

Prof.Dr. Büşra Ersanlı (Marmara Ün. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğretim üyesi)

22 Aralık 2009, D-115, 11:00-12:30

Seminer: “Neden Kadınların İnsan Hakları?”

Prof.Dr. Fatmagül Berktay (İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi siyaset bilimi öğretim üyesi)

15 Aralık 2009, D-115, 11:00-12:30

Seminer: “Seçimlerin Yargısal Denetimi”

Ar.Gör. Ersel Aldabak (İ.Ü. Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku ABD)

15 Ekim 2009, D-115, 11:00-12:30