İletişim:

Prof. Dr. Ömer L Gebizlioğlu

e-posta : omer.gebizlioglu@khas.edu.tr

Tel          : +90 (212) 533 65 32 / 3143 veya 1245