Prof.Dr. Mustafa AYDIN Rektör
Prof.Dr. Ali GÜZEL Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Hasan B. KAHRAMAN Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Osman Zihni ZAİM Rektör Yardımcısı
Fügen ÇAMLIDERE Genel Sekreter
Prof.Dr. A. Nihat BERKER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tuğrul Bayazıt KATOĞLU
Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mitat ÇELİKPALA İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Hasan B. KAHRAMAN İletişim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Arzu ERDEM Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Ömer L.GEBİZLİOĞLU Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Bülent MENGÜÇ İşletme Fakültesi Dekanı
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem TİRKEŞ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Prof.Dr. Ahmet YÖRÜK Kadir Has Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Mehmet AKAD Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof.Dr. Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Doç.Dr Ebru Demet AKDOĞAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr. Volkan EDİGER Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörü
Prof.Dr. Ömer L.GEBİZLİOĞLU Yüksekokullar Koordinatörü
Ekin Burak ARIKAN Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Koordinatörü
- Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Dr. Cihan DİZDAROĞLU Türkiye Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof.Dr. Murat GÜVENÇ İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Doç. Dr. Dimitrios TRIANTAPHYLLOU Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları  Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Doç.Dr.Mary Louise O'NEIL ŞİMŞEK Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları  Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Doç.Dr Mehmet Nafiz AYDIN
Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Emir GÜNEY Spor Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
- Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Ş. Volkan EDİGER Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi