T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU

Rektör Prof.Dr.Mustafa AYDIN
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Bayazıt KATOĞLU
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. A. Nihat BERKER
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mitat ÇELİKPALA
İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bülent MENGÜÇ
İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Hasan Bülent KAHRAMAN
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Arzu ERDEM
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr.Ömer L. GEBİZLİOĞLU
Üye Prof.Dr.Hasan B. KAHRAMAN
Üye Prof.Dr. Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE
Üye Prof.Dr. Volkan Ş. EDİGER
Genel Sekreter Fügen ÇAMLIDERE