T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SENATOSU

Başkan

Prof.Dr.Mustafa AYDIN

Rektör

 

Üye

Prof.Dr.Hasan Bülent KAHRAMAN

Rektör Yardımcısı

Üye

Prof.Dr.Ali GÜZEL

Rektör Yardımcısı

Üye

Prof.Dr. A. Nihat BERKER

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof.Dr.Osman Z. ZAİM

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof.Dr.Sevda ALANKUŞ

İletişim Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof.Dr. Mustafa AYDIN

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof.Dr. Mustafa AYDIN

Hukuk Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof.Dr.Ömer L. GEBİZLİOĞLU

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr.Mitat ÇELİKPALA

Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Üye

Prof.Dr.Zeki AYAĞ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Üye

Prof.Dr.Mehmet C. AKAD

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye

Prof.Dr. Ömer L. Gebizlioğlu

Kadir Has Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Üye

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem TİRKEŞ

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Üye

Prof.Dr.Erdal PANAYIRCI

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Senatörü

Üye

Prof. Dr. Lerna YANIK

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Senatörü

Üye

Prof.Dr.Hasan ERMAN

Hukuk Fakültesi Senatörü

Üye

Prof.Dr.Çetin K.SARIKARTAL

Sanat ve Tasarım Fakültesi Senatörü

Üye

Prof. Dr.Banu BAYBARS HAWKS

İletişim Fakültesi Senatörü

Üye

Prof. Dr. Ahmet Yörük

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Senatörü

Raportör

Fügen ÇAMLIDERE

Genel Sekreter