1-) Kampüslerinizin yerleşim yerleri nerededir?

Üniversitemizde eğitim Cibali merkez kampüsü başta olmak üzere Selimpaşa kampüsü ve Bahçelievler kampüsünde sürdürülmektedir. Lisans Eğitimi veren fakültelerimizin tamamı ve Adalet Meslek Yüksek Okulu Cibali Merkez Kampüsü’nde; Kadir Has Meslek Yüksek Okulu Selimpaşa kampüsünde; Hazırlık okulumuz ise Bahçelievler kampusündedir.

2-) Lisans eğitimine kabul koşullarınız nedir?

Kadir Has Üniversitesi Fakültelerine ve Bölümlerine, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarına girebilmek için lisans ve önlisans öğrenimiyle ilgili Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavlarını (YGS, LYS, Özel Yetenek Sınavı-Tiyatro Bölümü için) kazanmış olmak ve başka bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı olmamak şarttır.

3-) Öğrenim dili nedir?

Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarında Türkçe, diğer fakültelerde İngilizce veya İngilizce ağırlıklıdır.

4-) ÖSYM bursu (Üniversiteye Giriş Başarı Bursu) neleri kapsamaktadır?

%100,%50, %25 ÖSYM Bursu sadece eğitim öğretim ücretini kapsamaktadır. Yemek, barınma, kitap kırtasiye vb. giderlerini kapsamaz.

5-) Gireceğim sınavlar sonucu hak kazandığım ÖSYM bursu kesintisiz ne kadar devam eder?

Kadir Has Üniversitesi’nin Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan Üniversiteye Giriş Üstün Başarı ile Üniversiteye Giriş Başarı Bursları; karşılıksız olup, sadece öğretim ücretini kapsamakta ve eğitim süresindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, zorunlu yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için en çok 2 yıl (4 yarıyıl), önlisans düzeyinde en çok 3 yıl (6 yarıyıl), lisans düzeyinde en çok 6 yıl (12 yarıyıl) süreyle kesintisiz devam eder.

6-) ÖSYM Bursu ile üniversitenize gelemediğim durumda okula başladıktan sonra burs alma imkanım var mıdır?

Her akademik yıl bitiminde, sorumlu olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış, yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi fakültesindeki öğrenciler arasında ilk yüzde beşlik dilime girmeyi başaran öğrencilere kayıt ücretinden indirim şeklinde Khas Onur Bursu verilir.

Kadir Has Üniversitesi tarafından sağlanan burslardan birden fazlasına hak kazanan öğrenciler bu burslardan en yüksek olanını alırlar.

7-) ÖSYM sıralamasında dereceye girmem durumunda Kadir Has Üniversitesi’nin bana sağlayacağı özel burslar olacak mı?

Burslu veya ücretli lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden;

ÖSYS sıralamasında

TM1, TM3, TS2, MF3, ve MF4  puan türlerinde;

ilk 100 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 2.000 TL;

ilk 500 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 1.000 TL;

ilk 1000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 500 TL;

ilk 3000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 250 TL;

eğitim desteği sağlanır.

Kadir Has Bursu bir eğitim yılında 9 ay süre ile ödenir ve normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır. Ancak ilk iki dönem hariç genel not ortalamasını 4.00 üzerinden 1.80’in altına düşürenlerin bursları, ortalaması 1.80 üzerine çıkana kadar askıya alınır.

Ayrıca, İstanbul dışından gelerek yurtta kalmak isteyen ilk 3000’den gelen öğrencilere üniversitenin öğrenci konukevinde 2 kişilik odalarda ücretsiz barınma imkânı sağlanır. Barınma yardımı bir eğitim yılında 9 ay süre ile ödenir. Barınma imkanı normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır.

8-) Farklı türden burslara aynı anda sahip olma şansımız var mıdır?

Öğrenci ilgili burs yönetmeliğinde tanımlanan burslardan yalnız birisinden faydalanır.

9-) Velisi, farklı meslek gruplarından olan adaylara (hakim, savcı, avukat, öğretmen, devlet memuru, emniyet mensubu, akademik personel, mülki idare mensubu vb.) özel bir indirim uygulaması var mıdır?

Velisi farklı meslek gruplarından olan adaylara özel bir indirim uygulaması söz konusu değildir.

10-) Kadir Has Üniversitesine tercih listemizde ilk sıralarda (1.,2.,3.,4.,5. sırada) yer vermemiz durumunda herhangi bir burs imkanı var mıdır?

Kadir Has Üniversitesine tercih listemizde ilk sıralarda (1.,2.,3.,4.,5. sırada) yer vermemiz durumunda herhangi bir burs imkanı söz konusu değildir.

11-) Üniversitenize ÖSYM bursu ile yerleştiğimde çift anadal ve özellikle yurtdışındaki üniversiteler ile yapılan çift diploma imkanlarından aynı burs oranında yararlanabilir miyim?

Üniversitemize ÖSYM bursu ile yerleşmeniz ve çift anadal yapmanız durumunda bursluluk hakkınız; aynı oranda çift anadal yaptığınız bölüm için de devam eder.

Ancak yurtdışında anlaşmamız olan herhangi bir üniversiteyle çift diploma programına dahil olmanız durumunda, o üniversitenin eğitim öğretim ve diğer ücretleri öğrencinin kendisine aittir.

12-) Kadir Has Üniversitesi’nde Yaz okulu uygulaması var mıdır?

Üniversitemizde yaz okulu uygulaması vardır. Yaz öğretimi, ilgili yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılır. Yaz öğretimi, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilerek, eğitim öğretim verimliliğini artırmayı amaçlayan öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine de olanak sağlayan ve çift anadal yapmalarını destekleyen bir eğitim-öğretim programıdır.