1-) Kampüslerinizin yerleşim yerleri nerededir?

Üniversitemizde eğitim Cibali merkez kampüsü ve Selimpaşa kampüsü’nde sürdürülmektedir. Lisans Eğitimi veren fakültelerimizin tamamı, Adalet Meslek Yüksek Okulu ve Hazırlık Okulu Cibali Merkez Kampüsü’nde; Kadir Has Meslek Yüksek Okulu ise Selimpaşa kampüsünde bulunmaktadır.

2-) Lisans eğitimine kabul koşullarınız nedir?

Kadir Has Üniversitesi Fakülte ve Bölümlerine, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarına girebilmek için lisans ve önlisans öğrenimiyle ilgili Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavlarını (YKS,TYT,AYT, Özel Yetenek Sınavı-Tiyatro Bölümü için) kazanmış olmak ve başka bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı olmamak şarttır.

3-) Öğrenim dili nedir?

Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi’nin bazı bölümleri ile Meslek Yüksekokullarında Türkçe; diğer fakültelerde İngilizce veya İngilizce ağırlıklıdır.

4-) ÖSYM bursu (Üniversiteye Giriş Başarı Bursu) neleri kapsamaktadır?

%100,%75,%50 ve %25 ÖSYM Bursu sadece eğitim öğretim ücretini kapsamaktadır. Yemek, barınma, kitap kırtasiye vb. giderler kapsam dışındadır.

5-) Gireceğim sınavlar sonucu hak kazandığım ÖSYM bursu kesintisiz ne kadar devam eder?

Kadir Has Üniversitesi’nin Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan Üniversiteye Giriş Üstün Başarı ile Üniversiteye Giriş Başarı Bursları; karşılıksız olup, sadece öğretim ücretini kapsamakta ve eğitim süresindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, zorunlu yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için en çok 2 yıl (4 yarıyıl), önlisans düzeyinde en çok 3 yıl (6 yarıyıl), lisans düzeyinde en çok 6 yıl (12 yarıyıl) süreyle kesintisiz devam eder.

6-) ÖSYM Bursu ile üniversitenize gelemediğim durumda okula başladıktan sonra burs alma imkanım var mıdır?

Her akademik yıl bitiminde, programı gereği o akademik yılda yarıyıllar bazında sorumlu olduğu kredi yükünü alarak zorunlu ve seçmeli tüm dersler ile Fakültesi tarafından belirlenen staj ve diğer tüm çalışmaları başarıyla tamamlamış, yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi fakültesindeki öğrenciler arasında ilk yüzde beşlik dilime girmeyi başaran öğrenciler, bir sonraki akademik yıl ile sınırlı olmak üzere Khas Onur Bursuna hak kazanırlar.

Kadir Has Üniversitesi tarafından sağlanan burslardan birden fazlasına hak kazanan öğrenciler bu burslardan en yüksek olanını alırlar.

7-) ÖSYM sıralamasında dereceye girmem durumunda Kadir Has Üniversitesi’nin bana sağlayacağı özel burslar olacak mı?

ÖSYS sıralamasında

Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlık (EA) puan türlerinde;

ilk 100 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 2.500 TL;

ilk 500 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 2.000 TL;

ilk 1000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 1000 TL;

ilk 3000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 500 TL;

eğitim desteği sağlanır.

Kadir Has Bursu bir eğitim yılında 9 ay süre ile ödenir ve normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır.

Kadir Has Bursunu kesintisiz alabilmeleri için öğrencilerin derslere kayıtlı olması derslere devam koşulunu yerine getirmesi ve genel not ortalamasının 1.80’in altına düşmemesi şarttır. Genel Not ortalaması 4.00 üzerinden 1.80’in altına düşürenlerin bursları, ortalaması 1.80 üzerine çıkana kadar askıya alınır.

Ayrıca, İstanbul dışından gelerek yurtta kalmak isteyen ilk 3000’den gelen öğrencilere üniversitenin öğrenci konukevinde 3 kişilik odalarda ücretsiz barınma imkânı sağlanır. Barınma yardımı bir eğitim yılında 9 ay süre ile ödenir. Barınma imkanı normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır.

8-) Farklı türden burslara aynı anda sahip olma şansımız var mıdır?

Öğrenci ilgili burs yönetmeliğinde tanımlanan burslardan yalnız birisinden faydalanır.

9-) Velisi, farklı meslek gruplarından olan adaylara (hakim, savcı, avukat, öğretmen, devlet memuru, emniyet mensubu, akademik personel, mülki idare mensubu vb.) özel bir indirim uygulaması var mıdır?

Velisi farklı meslek gruplarından olan adaylara özel bir indirim uygulaması söz konusu değildir.

10-) Kadir Has Üniversitesine tercih listemizde ilk sıralarda (1.,2.,3.,4.,5. sırada) yer vermemiz durumunda herhangi bir burs imkanı var mıdır?

Kadir Has Üniversitesi önlisans ve lisans programlarını ilk 3 tercihlerinde belirterek, bu programlardan herhangi birine yerleşen öğrencilere eğitim ücretinden %25 oranında indirim  uygulanır. Tercih Bursu Kadir Has Bursu dışındaki burs/ indirimler ile birleştirilemez.

11-) Üniversitenize ÖSYM bursu ile yerleştiğimde çift anadal ve özellikle yurtdışındaki üniversiteler ile yapılan çift diploma imkanlarından aynı burs oranında yararlanabilir miyim?

Üniversitemize ÖSYM bursu ile yerleşmeniz ve çift anadal yapmanız durumunda bursluluk hakkınız; aynı oranda çift anadal yaptığınız bölüm için de devam eder.

Ancak yurtdışında anlaşmamız olan herhangi bir üniversiteyle çift diploma programına dahil olmanız durumunda, o üniversitenin eğitim öğretim ve diğer ücretleri öğrencinin kendisine aittir.

12-) Kadir Has Üniversitesi’nde Yaz okulu uygulaması var mıdır?

Üniversitemizde yaz okulu uygulaması vardır. Yaz öğretimi, ilgili yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılır. Yaz öğretimi, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilerek, eğitim öğretim verimliliğini artırmayı amaçlayan öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine de olanak sağlayan ve çift anadal yapmalarını destekleyen bir eğitim-öğretim programıdır.