ÖSYM Burslarımız Hakkında:

Tam Burslu

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “tam burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih edildiğinde Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.

%75 İndirimli

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%75 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %75 oranında indirim

%50 İndirimli

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%50 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %50 oranında indirim uygulanır.

%25 İndirimli

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%25 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %25 oranında indirim uygulanır.

Kadir Has Üniversitesi’nin yukarıda ifade edilen burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar; karşılıksız olup, sadece öğretim ücretini kapsamaktadır. Bu burs, zorunlu yabancı dil hazırlık okulu için 1 yıl, önlisans düzeyinde 2 yıl, lisans düzeyinde de 4 yıl süreyle kesintisiz devam eder.

Kadir Has Bursu:

Burslu veya ücretli lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden;

ÖSYS sıralamasında

Yerleştiği bölümün -Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlık (EA)- ilgili puan türlerinde;

ilk 100 içinde yer alan öğrencilere ayda 2.500 TL;

ilk 500 içinde yer alan öğrencilere ayda 2.000 TL;

ilk 1000 içinde yer alan öğrencilere ayda 1000 TL;

ilk 3000 içinde yer alan öğrencilere ayda 500 TL;

eğitim desteği sağlanır.

Kadir Has Bursu bir eğitim yılında 9 ay süre ile ödenir ve normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır.

Kadir Has Bursunu kesintisiz alabilmeleri için öğrencilerin derslere kayıtlı olması derslere devam koşulunu yerine getirmesi ve genel not ortalamasının 1.80’in altına düşmemesi şarttır. Genel Not ortalaması 4.00 üzerinden 1.80’in altına düşürenlerin bursları, ortalaması 1.80 üzerine çıkana kadar askıya alınır.

Kadir Has Bursu’ndan, bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler yararlanabilecektir.

Kadir Has Meslek Yüksekokulu Mezunlarına DGS Bursu:

Üniversitemiz  Kadir Has Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu  mezunlarına,  DGS sınavı ile Kadir Has Üniversitesi Lisans programlarına yerleşmeleri durumunda, eğitim ücretinden %40 oranında indirim yapılacaktır.

Dikey Geçiş Bursu

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Kadir Has Üniversitesi Lisans programlarını ilk 3 tercihlerinde seçen ve yerleşen öğrencilere, eğitim öğretim ücretinden %30 oranında indirim sağlanır. Dikey Geçiş Bursu ÖSYM bursu ile birleştirilmez.

IB - Abitur - Matura Bursu:

Fakültelere yerleşen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı;  38 ve üzerinde olanlardan tümü; Abitur diploma notu iki veya daha iyi olan öğrencilerden öğretim ücretinin yarısı; Maturada üstün başarı gösteren öğrencilerden eğitim ücretinin tümü alınmaz.

Spor Bursu:

İngilizce Hazırlık, Önlisans ve Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve Üniversite adına yarışlara katılabilecek olanlara değerlendirmeler sonrası verilir.

Khas Onur Bursu:

Her akademik yıl bitiminde, programı gereği o akademik yılda yarıyıllar bazında sorumlu olduğu kredi yükünü alarak zorunlu ve seçmeli tüm dersler ile Fakültesi tarafından belirlenen staj ve diğer tüm çalışmaları başarıyla tamamlamış, yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi fakültesindeki öğrenciler arasında ilk yüzde beşlik dilime girmeyi başaran öğrenciler, bir sonraki akademik yıl ile sınırlı olmak üzere Khas Onur Bursuna hak kazanırlar.

Kadir Has Üniversitesi tarafından sağlanan burslardan birden fazlasına hak kazanan öğrenciler burslardan en yüksek olanını alırlar.

Barınma/ Yurt Bursu:

İstanbul dışından gelerek barınma imkanından yararlanmak isteyen ilk 3000’den yerleşen öğrencilere üniversitenin öğrenci konukevinde 3 kişilik odalarda ücretsiz barınma imkanı sağlanır. Yer verilememesi durumunda 250 TL aylık barınma yardımı yapılır. Barınma yardımı bir eğitim yılında 9 ay süre ile ödenir. Barınma imkanı normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır.