Kadir Has Üniversitesi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi

KSS Sertifika Programı

Şubat - 2011, İstanbul

 

Program Hakkında:

KSS günümüzde tüm kurum ve kuruluşlar için finansal başarı kadar önemli bir rekabet unsuru haline geldi. Şirketlerin ulusal ve uluslararası KSS standartlarına uygun biçimde faaliyetlerini yürütmesi, bu alanlardaki performanslarını kilit paydaşlarıyla şeffaf biçimde paylaşmasının önemi giderek artsa da, KSS’yi teşvik eden, tüm çalışanları tarafından anlaşılır bir kurum içi sistem oluşturması da gelecekte yaşanabilecek ve risk taşıyan sosyal, çevresel, etik ve yaygın ekonomik alanlarla ilgili önlem almasını sağlayacaktır.

 

KSS politikalarının oluşturulmasında, kurumun gelecekle ilgili taahhütlerinin hayata geçirilmesinde çalışanların rolü büyüktür. Hem bireysel, hem de kurumsal olarak KSS ile ilgili alanlarda sağlanacak faydayı artırabilmek için çalışanların bu konuda bilgilerini derinleştirebilmeleri, daha çok sayıda iyi uygulamayı tanımaları, kurumun faaliyet alanlarına entegre olabilecek sistemleri doğru analiz etmeleri gerekir.

 

Program içeriği:

Kurum ve kuruluşların KSS ile ilgili alanlarda farkındalığının artması, öğrendikleri bilgileri iş yapış biçimlerinin bir parçası haline gelecek biçimde özümseyebilmeleri amacıyla geliştirdiğimiz KSS eğitimleri aşağıdaki başlıkları içermektedir:

 

KSS Stratejisi

KSS Yönetimi

KSS Politikası

Performans alanları

Çalışanlar ve KSS

Sistemler, Süreçler, Hedefler

Raporlama

Performans denetimi

Paydaş Katılımı

Programın Hedef Kitlesi:

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sertifika programı iş dünyasından orta ve üst düzey yöneticiler için hazırlanmıştır. Ancak konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarından katılımcılar için de kısıtlı kontenjanımız bulunmaktadır.

 

Eğitimin hedefi:

Bu eğitimle hedefimiz sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda katılımcıların konuya ilgilerini, inisiyatiflerini ve kurum taahhütlerine katkılarını da teşvik edecek örnek çalışmalar sunmaktır.

Eğitimin süresi:

Eğitimin toplam süresi 41 saat olup, standart sınıf dersleri, kendi kendine öğrenme projeleri ve web üzerine kaydedilerek online izlenebilecek öğrenme sunumlarını kapsamaktadır. (Detaylı bilgi için lütfen sertifika programına bakınız.)

 

Eğitim içeriğinde örneklerle anlatılacak kurumsal sosyal sorumluluk performanslarıyla ilgili katılımcıların bireysel çalışma sunumları daha sonraki günlerde web üzerinden online olarak izlenebilecektir. Bu sunumların değerlendirmeleri de diğer katılımcılar tarafından yapılacak olup, toplam değerlendirme içinde %50 katsayıyla genel toplama eklenecektir.

Eğitim Değerlendirme:

Eğitim sonunda tüm katılımcılara Kadir Has Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi sertifikası verilecektir.

Program Takvimi:

Eğitim programı Şubat-Mart 2011’da hafta sonu gerçekleştirilecektir. Programın en üst düzeyde başarılı olabilmesi için katılımcılardan sınıf derslerine en az %80 devam, öğrenme projelerinde de %100 katılım aranacaktır.

 

5 Şubat 2011 Cumartesi

09:30 – 12:30 KSS Stratejisi Geliştirme ve Örnekler üzerinde çalışma

13:30 – 16:30 KSS Yönetimi ve Örnekler üzerinde çalışma

 

12 Şubat 2011 Cumartesi

09:30 – 12:30 KSS Politikaları ve Örnekler üzerinde Çalışma

13:30 – 16:30 Performans Alanları ve Örnekler üzerinde çalışma

 

19 Şubat 2011 Cumartesi

09:30 – 12:30 Örnek Uygulama Sunumları

13:30 – 16:30 Çalışanlar ve KSS

 

26 Şubat 2011 Cumartesi

09:30 – 12:30 Sistemler, süreçler, hedefler ve örnekler üzerinde çalışma

13:30 – 16:30 Örnek Uygulama Sunumları

 

05 Mart 2011 Cumartesi

09:30 – 12:30 Raporlama, performans denetimi ve örnekler üzerinde çalışma

13:30 – 16:30 Paydaş Katılımı ve örnekler üzerinden çalışma

 

12 Mart 2011 Cumartesi

09:30 – 12:30 Örnek Uygulama Sunumları

13:30 – 16:30 Sonuçlar ve Tartışmalar

16.45 – 18.45 Değerlendirme

 

15 Mart 2011 Salı

16.00 – 18.00 Sertifika töreni

 

Programa katılım koşulları:

Program bedeli 2700 YTL(KDV Dahil) olarak belirlenmiştir. Aynı kurumdan 2 - 3 kişilik başvurularda %10, 4 kişi ve Üzeri Başvurularda %25 ve Global Compact Network Turkey üyelerine %10 ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği üyelerine de %10 indirim uygulanmaktadır.

 

Son başvuru tarihi: 04 Şubat 2011’dir.

 

Program Yeri:

Program yeri Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve KSS Akademisi eğitim salonlarıdır.

 

Eğitim Koordinatörü:

Ayşegül Hatay

 

Detaylı Bilgi için:

Yetkili: Göksel Topçu

E-mail: goksel.topcu@khas.edu.tr

Tel:       (0212) 533 65 32/1232

GSM:    (0530) 500 76 05

Web :    www.khas.edu.tr